Category Archives: Záhady

Göbekli Tepe: chrám z časů Atlantidy

Göbekli Tepe

Ruiny nejstaršího kamenného chrámu světa stojí v jihovýchodním Turecku poblíž syrských hranic: archeologové určili jejich stáří na 11,5 tisíciletí. Asi je jen náhoda, že lokalita se nachází nepříliš daleko od Araratu – hory, na níž šťastně přistál Noemův obří koráb po potopě světa. Přinejmenším podivné ale je, že ruiny Göbekli Tepe pocházejí z doby, která nápadně přesně odpovídá Platonovu datování zkázy Atlantidy. Za pozornost stojí i to, že v téže době a ve stejné oblasti začala takzvaná neolitická revoluce, během níž lidé radikálně změnili způsob obživy: z lovců se stali zemědělci. Zvláštní je i jméno lokality: Göbekli Tepe v turečtině znamená “hora pupku”, přeneseně “hora středu”.

Minulost a budoucnost spolu komunikují

Minulost a budoucnost spolu komunikují

Na poli kvantové fyziky se ukázalo, že se tzv. kvantové vlny rozšiřují naše myšlenky a přesvědčení nejen prostorově, ale i časově. Rozšiřují se tedy nejen v prostoru, nýbrž i v čase (časové vlny). Existují tedy kvantové vlny, které běží z minulosti do budoucnosti, tzn. normální časové vlny. Existují však ještě vlny jiné energie, které se rozšiřují z budoucnosti do minulosti!

To je velmi pozoruhodné. Vlny, které běží do budoucnosti, nazýváme nabídkové vlny, a ty, které běží zpět do minulosti, označujeme jako odražené vlny. Pokud obě vlny na sebe narazí, tedy přijde-li nám taková odražená vlna z budoucnosti naproti a setká se s námi vyslanou nabídkovou vlnou, moduluje jedna vlna druhou a jako výsledek vzniká tzv. pravděpodobnost události.

Lidé z paralelního vesmíru

Lidé z paralelního vesmíru

Už od roku 1954, kdy Hugh Everett zveřejnil svou teorii o paralelních vesmírech, si nevíme rady s otázkou, zda skutečně existují, nebo jde o pouhou smyšlenku. Přestože si stále nemůžeme být jistí, následující příběhy mohou být důkazem toho, že se mezi námi pohybují naše paralelní protějšky, jejichž civilizaci se povedlo ovládnout cestování mezi jednotlivými vesmíry. Možná si je ale takto vysvětlujeme, protože rádi věříme záhadám.

O důvěryhodnosti několika z nich by se totiž dalo polemizovat, i když s mnohými si lámou hlavu i odborníci.

Lebky z Paracasu

Píše se rok 1928 a známý peruánský archeolog Julio César Tello právě učinil v poušti Paracas na jihu Peru objev svého života. Tello samozřejmě doufal v úspěch tohoto výkopu, ale o tak bizarním objevu se mu nikdy ani nesnilo. Po odkrytí několika starodavných hrobek se jeho týmu podařilo naleznout nanejvýš zajímavé lidské ostatky. Jenže, byly skutečně lidské?

Již na první pohled bylo jasné, že tady něco nehraje. Lebky všech tří stovek nalezených koster byly extrémně protáhlé. Tello, ani ostatní badatelé nikdy dřív něco takového neviděli. Zdá se, že tyto asi tři tisíce let staré ostatky nepatřily člověkovi. Jedna z největších archeologických záhad se právě zrodila!

Stonehenge: Pět teorií o skutečném významu

Stonehenge

Stonehenge, prehistorický kamenný kruh v jižní Aglii, bylo vždy jedním z nevysvětlitelných záhad světa. Tisíce lidí chodí Stonehenge navštívit každý rok a snaží se odhalit skutečný účel této masivní konstrukce. Slavná památka se nachází v hrabství Wiltshire, začala původně v podobě jednoduchého ochranného valu v době 3.100 př. n. l. a byla dostavěna v několika etapách až do doby cca 1.600 př. n. l. Umístění Stonehenge bylo pravděpodobně vybráno proto, že se jednalo o otevřenou krajinu, která nebyla pokryta narozdíl od většiny jižní Anglie lesy.

Uhelná lebka: Jak staré je lidstvo?

V německém městě Freiberg je na Technické univerzitě Bergakademie vystaven jeden z nejpodivnějších archeologických a geologických artefaktů na světě. Jedná se o uhelnou lebku člověka, která může být údajně stará až 15 milionů let!

Historie uhelné lebky člověka
O uhelné lebce se poprvé psalo v roce 1842. Jejím prvním majitelem byl německý lékárník Löschner, který ji vlastnil od roku 1813. Lebku prý získal z uhelného dolu v Krušných horách, když tu zastupoval místo důlního inženýra.

Hyperborejci – záhadný národ ze severu

Dnes již víme, že učení druidů není keltským vynálezem, ale bylo převzato od od jakéhosi předkeltského národa. Co to bylo za národ? Z řeckých a římských historických pramenů i z irské mytologie máme informace o různých původních národech z oblasti severozápadní Evropy. Do nedávné doby chyběly věrohodné indicie o jejich přímé souvislosti s obřími kameny.