Cílem Agendy 2030 je „žádní zemědělci, žádné potraviny“ – pokud nemůžeme vlastnit majetek, stáváme se majetkem

Agenda 2030

Proti zemědělcům se rozpoutala válka, která je může vyhnat z půdy, na níž hospodařili po celé generace. Malé a středně velké farmy zavírají své brány, a tak mohou půdu získat vlády a korporace. Ti, kdo mají půdu pod kontrolou, ovládají dodávky potravin a spolu s nimi i lidi.

Agenda 2030

Velká část této hrozby je zastřešena Agendou 2030, která zahrnuje 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíli, jež mají být do roku 2030 zavedeny na celém světě, v každé zemi.

Tlak na konzumaci hmyzu je součástí tohoto plánu; v roce 2021 Evropská komise povolila moučné červy jako potravinu a vydala tiskovou zprávu, v níž vyzdvihuje „rostoucí roli, kterou bude hmyz hrát jako součást zdravější a udržitelnější stravy.“

Jsou ekologické politiky na celém světě, zaměřené na vše od nadměrného množství dusíku až po ochranu ohrožených druhů, součástí plánu, jak dostat drobné zemědělce z půdy a připravit tak půdu pro totalitní kontrolu nad potravinami – a hmyzem jako součástí vaší každodenní stravy?

Tyto a další těžké otázky si klade Roman Balmakov, reportér Epoch Times a moderátor pořadu Facts Matter, v knize „Žádní zemědělci, žádné jídlo: Budeš jíst brouky?“ Balmakov říká:

„Lidé ve vedení některých nejmocnějších organizací na planetě rozhodli, že za globální oteplování může zemědělství, konkrétně živočišná výroba, a za vysoké ceny potravin a jejich nedostatek může globální oteplování.

A tak tím, že změníme svůj jídelníček z hovězího, kuřecího a vepřového masa na cvrčky a moučné červy, budeme schopni zastavit zvyšování teploty, snížit cenu potravin a možná i zachránit planetu.“

V rozhovorech s farmáři po celém světě, včetně Holandska a Srí Lanky, se však vypráví zcela jiný příběh, který začal desítky let starou environmentální politikou.

Agenda 2030 ohrožuje zemědělce
V roce 1972 se konalo zasedání OSN o změně klimatu, jehož cílem bylo vypracovat plán udržitelného řízení planety. Vznikla tak Agenda 21 (Agenda pro 21. století) – plán inventarizace a kontroly veškeré půdy, vody, nerostů, rostlin, zvířat, staveb, výrobních prostředků, potravin, energie, informací, vzdělání a všech lidí na světě.

Agenda 21 se nyní častěji označuje jako Agenda 2030, což je rok, kdy mají být cíle plánu splněny. V roce 2019 uzavřelo Světové ekonomické fórum (dále jen „WEF“) strategickou alianci s Organizací spojených národů (dále jen „OSN“), která vyzvala OSN, aby „využívala partnerství veřejného a soukromého sektoru jako model pro téměř všechny politiky, které realizuje, především pro realizaci 17 cílů udržitelného rozvoje.“

Agenda 2030 se skládá z těchto 17 cílů udržitelného rozvoje se 169 konkrétními cíli, včetně ukončení chudoby a dosažení rovnosti žen a mužů, které mají být do roku 2030 zavedeny na celém světě, v každé zemi.

„Velmi komplexní dokument, pokud si ho přečtete,“ říká mezinárodní novinář Alex Newman. „Mluvíme o stovkách stran, které upravují opravdu všechny aspekty života, vše od vzdělávání přes územní politiku až po ekonomiku a právo. Byla tam nalezena každá oblast života.“ Podle Newmana se však pod těmito ekologicky znějícími iniciativami může skrývat zlověstnější motiv.

„Naprosto neexistuje způsob, jak cíle udržitelného rozvoje realizovat, sledovat a monitorovat, aniž by došlo k úplnému vymazání svobody jednotlivce. Některé cíle znějí hezky – konec hladu, kdo by mohl být proti konci hladu? Problém je v tom, že když si stanovíte takový mlhavý cíl, vyžaduje to naprostou moc státu, abyste ho mohli dosáhnout.

A toho samozřejmě nikdy nedosáhne, že? Neexistuje způsob, jak doslova vymýtit veškerou chudobu z povrchu zemského, ale dává to vládě a globálním institucím, jako je OSN, snadnou záminku k tomu, aby si pod záminkou splnění těchto cílů dělaly v podstatě, co chtějí.“

Je dusíková krize skutečná?
Nizozemští zemědělci se ocitli v krizi, protože jejich vláda zintenzivnila plány na jejich vystěhování z půdy. Podrobně se o tom dozvíte z reportáže a podcastu Nizozemské investigativní novinářky Elze van Hamelen pro The Solari Report – Nizozemští zemědělci a rybáři: Lidé, kteří nás živí.

„V roce 2021 vydala Evropská unie v rámci sítě Natura 2000 mapu oblastí v Nizozemsku, které jsou nyní chráněny před emisemi dusíku. Každý nizozemský zemědělec, který provozuje svou farmu v okruhu 5 kilometrů od chráněné oblasti Natura 2000, by nyní musel výrazně omezit produkci dusíku, což by následně omezilo jeho produkci,“ vysvětluje Balmakov.

Nizozemská mlékařka Nynke Koopmansová z Fóra pro demokracii se domnívá, že problém s dusíkem je vymyšlený. „Je to jedna velká lež,“ říká. „Dusík nemá nic společného s životním prostředím. Je to jen zbavování se zemědělců.“ Jiný farmář uvedl, že pokud nová dusíková pravidla vstoupí v platnost, bude muset snížit své stádo 58 dojnic na šest.

Vědec zabývající se dusíkem Jaap C. Hanekamp pracoval pro vládní výbor pro studium dusíku, který měl za úkol analyzovat vládní model dusíku. Sdělil Balmakovi:

„Celá politika je založena na depozičním modelu o tom, jak se vypořádat s emisemi dusíku na přírodních plochách. A já jsem se podíval na validační studie a prokázal jsem, že ten model je vlastně blbost. Nefunguje. A nemá žádný význam. Přesto ho dál používají, což je v jistém smyslu znepokojivé. Opravdu, můžeme něco takového dělat z hlediska politiky? Používat model, který nefunguje? Nikdy nejde o inovace, vždy jde o to, jak se zbavit zemědělců.“

Konečná agenda: Žádné vlastnictví půdy pro lidi
Když zemědělci ukončí činnost, vláda může vtrhnout do země a půdu zabrat, což je možná to, o co ve skutečnosti jde. Podle Evy Vlaardingerbroekové, bývalé členky Fóra pro demokracii a politické komentátorky:

„Vždycky jsem říkala, že dusíková krize je především vymyšlená krize. Je vykonstruovaná a jediné řešení, které bylo kdy navrženo, je nucené vyvlastnění. Takže je to vláda, která se zmocní jejich půdy… V Nizozemsku máme bytovou krizi, jak víte, je to velmi malá země. Máme hodně lidí a počet obyvatel nám kvůli imigraci roste. A potřebujeme místa, kde bychom tyto přistěhovalce ubytovali.

A myslím, že to je částečně důvod, proč vláda chce tuto půdu. Potřebují domy a potřebují stavět domy, což je legrační, protože stavba domů je zřejmě také to, co vypouští dusík. Ale to nejsou ti, po kterých jdou. Jdou konkrétně po zemědělcích, protože chtějí půdu. Takže to je konečný cíl.“

Nejsou to však jen zemědělci v Nizozemsku, kdo je postižen. V roce 2020 se Kalifornie stala prvním státem USA, který se zavázal k cíli „30 by 30.“ Zavázala se, že do roku 2030 převede 30 % své půdy a vody pod státní kontrolu. Jak však říká Margaret Byfieldová, výkonná ředitelka americké organizace Stewards of Liberty, otevírá se tím cesta k zániku soukromého vlastnictví půdy:

„Koncept v Americe je samospráva. My, lid, budeme vládnout naší vládě a naši otcové zakladatelé pochopili, že drobný vlastník půdy je nejdůležitější součástí státu. Myšlenka byla taková, že půda bude rozdělena mezi lidi, aby mohli vždy kontrolovat svou vládu. Kalifornie vypracovala plán 30 by 30. Ve státě tlačí na prosazení plánu 30 by 30…

Konečným plánem je, aby neexistovalo vlastnictví půdy, abychom nic nevlastnili. Buď vlastníme majetek, nebo jsme majetkem. To je skutečně to, proti čemu bojujeme z hlediska globální správy. Musí eliminovat naši schopnost kontrolovat naši vládu, což znamená, že nám musí vzít půdu.“

Do tohoto plánu mohou být zabaleny i další zdánlivě udržitelné vládní regulace. Reprezentant Doug LaMalfa, farmář a zástupce Kalifornie, vysvětluje:

„Hodně z toho vzniklo na začátku 70. let v zákoně o čistotě vody, zákoně o čistotě ovzduší, což byly dobré věci, víte, zákon o ohrožených druzích, ale byl zneužit oproti původnímu záměru. Kongres neměl v úmyslu, aby byl zneužíván tak, jak je, a aby se s ním manipulovalo. Tak, jak je to dnes, když ty zákony psali, by je nikdy neschválili.“

Globalisté mají vše naplánované
Velká část plánů nového světového řádu je založena na krizovém řízení a představě, že nastane velká krize, která povede k velkému přechodu, kdy globalisté vtrhnou na scénu, aby zachránili situaci a přeměnili společnost ve slibovaný ráj. „V určitém okamžiku se narativ změnil a začal se točit kolem klimatu,“ říká Balmakov.

Předtím to byla Studená válka, ale to se změnilo po zasedání Římského klubu v roce 1991. Jak vazby Rockefellerů, tak rané vazby WEF lze spojit s Římským klubem, think tankem, který se ztotožnil s neomalthusiánstvím – myšlenkou, že příliš velká populace zdecimuje zdroje – a hodlal realizovat globální depopulační program.

„Přišli s neuvěřitelným dokumentem, ve kterém vlastně říkali: Potřebujeme nové zdůvodnění pro tento všemocný stát,“ říká Newman. „Takže novou omluvou bude to, že bude poškozeno životní prostředí a protože klima nám ublíží.“ Balmakov pokračuje:

„Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem právě slyšel, že světoví vůdci skutečně vyložili tento globalistický plán v jednoduché angličtině ve fyzické knize, a to už v roce 1991.

Šel jsem na Amazon. A tam to bylo. ‚První globální revoluce‘, kde se píše, cituji: „Při hledání společného nepřítele, který by nás sjednotil, jsme přišli na myšlenku, že znečištění, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hladomor a podobně, by tomu odpovídaly. A proto je skutečným nepřítelem lidstvo samo.“

Čteme-li mezi řádky, jsou hlavní aktéři této globalistické agendy jasní. Newman říká:

„Světové ekonomické fórum bylo ve skutečnosti důležitou součástí realizace této agendy OSN. Před několika lety se stalo strategickým partnerem OSN při provádění Agendy 2030. A pak se začnete zabývat vazbami mezi Světovým ekonomickým fórem a Čínou. Klaus Schwab a Si Ťin-pching jsou jako staří kamarádi.

Vydávají tiskové zprávy o tom, jak se mají rádi. Takže máte superkapitalisty, které reprezentuje Světové ekonomické fórum, a pak na straně vlády máte komunisty, poté, co byla Agenda 2030 přijata, se stala Čínskou stranou, vydávanou prostřednictvím všech jejich propagandistických orgánů.

… Měli jste Javiera Solanu, šéfa NATO, který říkal, že to bude další velký skok vpřed, že? Poslední velký skok vpřed v Číně zabil miliony lidí. Proč bychom měli chtít další takový? To je šílené.

Takže tu máme komunisty a superkapitalisty, kteří se spojili a pracují na jednom programu udržitelného rozvoje. A to by nás všechny mělo přimět k tomu, abychom se zastavili a řekli si: „Počkejte, to na první pohled nedává smysl. Co se tu děje?“

Přineste brouky
Globalisté tvrdí, že pojídání brouků ochrání planetu, protože nebude potřeba chovat hospodářská zvířata, sníží se spotřeba zemědělské půdy a ochrání se životní prostředí. Ke konzumaci hmyzu a hmyzích potravin vybízí i Organizace OSN pro výživu a zemědělství.

V červnu 2021 zveřejnila WEF rovněž článek zařazený do kategorie „potravinová bezpečnost“, v němž podporuje používání hmyzu a píše, že „musíme hmyzu přiznat roli, kterou si v našich potravinových systémech zaslouží.“ Tento návrh zdůvodňují tím, že se tím vyřeší hrozící potravinová krize.

V roce 2021 Evropská komise povolila moučné červy jako potravinu a vydala tiskovou zprávu, v níž se vyzdvihuje „rostoucí úloha, kterou bude hmyz hrát jako součást zdravější a udržitelnější stravy, a také přínosy pro životní prostředí v příštích letech.“ Victor Davis Hanson, vojenský historik a pěstitel mandlí, poznamenává:

„Existuje globalizační myšlenka shora dolů, že některé Západní země mají diety, které neschvalují. Jinými slovy, jsou více založené na mase. A mají pocit, že lidé nepotřebují bílkoviny na bázi masa. A chtějí buď lidi donutit, aby se řídili jejich paradigmaty, nebo chtějí koupit či nahromadit zemědělskou půdu. A tak budou hospodařit. Je to něco jako Sovětský svaz nebo Maova kulturní revoluce. Je to shora dolů. A vede to ke katastrofám.“

Bez zemědělců nejsou potraviny
Pokud se vládě a korporacím podaří získat kontrolu nad půdou, mohou ovládnout i zásobování potravinami a s ním i lidi.

„Všude, kam se podíváte, jsou malé a střední farmy pohlcovány těmito korporátními megafarmami, protože už nestíhají. Nemohou vyhovět nekonečným proudům předpisů, které se na ně valí,“ říká Newman.

„Vidíme to nyní v Číně, kde tyto obří mechanizované korporátní, velkou vládou kontrolované megafarmy vytlačují všechny ty malé rodinné farmy, na kterých rodiny hospodařily stovky let – v některých případech i déle.“ Bez půdy lidé ztrácejí svou samostatnost, svobodu a nezávislost. Hanson říká:

„Když byl Americký národ založen, 95 % obyvatelstva tvořili usedlíci. Měli vlastní půdu a byli zcela nezávislí, samostatní. Sami si pěstovali potraviny. Byli svobodomyslní, byli ekonomicky životaschopní. Zemědělství slouží dvěma účelům. Nejenže produkuje potraviny, ale také občany.“

Válka proti zemědělcům je nakonec válkou proti celému lidstvu, válkou, která ohrožuje to, co znamená být svobodný. „Myslím, že směřujeme do období velmi výrazného nedostatku potravin. Můžeme v příštím roce očekávat masivní nárůst cen potravin? O tom není pochyb,“ říká Newman a dodává:

„Myslím, že konečným cílem války proti zemědělcům, které jsme svědky a která se na každém kroku řídí cíli udržitelného rozvoje a Agendou 2030, bude úplná konsolidace zemědělství, úplná konsolidace dodávek potravin. A jak pochopil každý komunistický tyran za posledních 100 let, pokud ovládáte potraviny, ovládáte i lidi. To je nakonec konečný cíl.“

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kim
Host
Kim
7 měsíců před

Evropa ve vleku amerického idiotismu

Drak
Host
Drak
7 měsíců před

Jak dlouho si lidé nechají s.át na hlavy od těhle drzých hazlíků? Co nám brání, bránit sami sebe? Co nám brání tuhle hrstku potencionálních vrahů, zlikvidovat?

2
0
Would love your thoughts, please comment.x