Agentury OSN již desítky let pracují na globální depopulaci

depopulace

Odbor OSN pro hospodářské a sociální záležitosti (DESA) očekává, že za něco málo přes rok dojde k dramatickému poklesu počtu obyvatel v produktivním věku v „rozvinutých regionech“ světa, mezi něž patří Evropa, Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland a Japonsko.

DESA spravuje online zdroj nazvaný „World Population Prospects“, který umožňuje komukoli prohlédnout si grafické znázornění předpokládaných demografických profilů světa podle OSN. Podívejte se sami, jak OSN předpokládá masivní pokles počtu obyvatel světa kolem roku 2025.

Prostřednictvím Populačního fondu OSN (UNFPA) a Populačního oddělení OSN při DESA víme, že celý systém OSN, chcete-li, se zabývá populačními a vzájemně souvisejícími otázkami již mnoho desetiletí, téměř jako by OSN o budoucnosti něco věděla.

Proč OSN „předpovídá“ prudký pokles počtu obyvatel právě ve vyspělých zemích, a to během několika příštích let? Je to jen odhad toho, co si myslí, že by se mohlo stát, nebo je OSN zasvěcena do toho, co se stane?

Chtějí, abyste vy a vaše rodina zemřeli
Všechno to začalo, alespoň v OSN, kolem roku 1969, kdy UNFPA zahájila činnost a převzala vedoucí úlohu v rámci OSN při prosazování populačních, nebo spíše depopulačních programů.

V roce 1994 na Mezinárodní konferenci o populaci a rozvoji (ICPD) v Káhiře byl mandát UNFPA podrobněji rozpracován do materiálů, které měly jednotlivým zemím pomoci naplňovat akční program konference.

Zpráva z roku 2007 vypracovaná pro Kongres Spojených států popisuje UNFPA jako největší světový zdroj programů v oblasti populace a reprodukčního zdraví. Ukazuje se, že Spojené státy s podporou Kongresu sehrály při zahájení činnosti UNFPA klíčovou roli.

Zmíněná zpráva neuvádí soukromé nadace, které UNFPA financují, pouze vysvětluje, že tato složka OSN „dostává dobrovolné příspěvky od mnoha zemí a některých soukromých nadací“, přičemž většina jejích příjmů pochází „od hrstky dárců.“

Většinu finanční podpory UNFPA poskytují Japonsko a Nizozemsko, které pomáhají organizaci, financovat a realizovat výstupy ICPD z roku 1994, známé také jako „Káhirský plán.“

Káhirský plán jako první odhalil termín „kontrola populace“ a zdůraznil, že vlády mohou používat donucovací prostředky a kvóty, aby udržely počet obyvatel pod kontrolou s ohledem na globalistické cíle.

Plán uznával, že populační růst vyžaduje program, který zvýší vzdělávací, ekonomická a politická práva žen. To následně vede ženy k tomu, že chtějí mít méně dětí.

Tento dvacetiletý „akční program“, jak jej nazývají, přijalo více než 150 zemí. Jeho cílem bylo udržet počet obyvatel na uzdě a zároveň rozbít rodinnou jednotku a rozpoutat, jak nyní všichni vidíme, kulturu bezuzdné zhýralosti, destrukce a pekla.

Vzhledem k tomu všemu se zdá, že tento plán bude zhruba v příštím roce završen, neboť OSN „předpovídá“, že počet obyvatel se zhroutí velkolepým a dramatickým způsobem.

Otázka zní: „Je to „předpověď“ OSN, nebo očekávaný výsledek plánovaného programu depopulace? A pokud je to plánované, jak „oni“ plánují dosáhnout zvýšení počtu úmrtí a zároveň snížení počtu narozených dětí?“

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x