Je to past! Vlna důsledků v boji na Blízkém východě v „poslední válce“

válka v Izraeli

Málokdo je obeznámen s malou událostí kolem roku 1200 př. n. l., která se nazývala Kolaps Doby bronzové v oblasti známé jako Levanta (dnes známé jako Blízký východ).

válka v Izraeli

Většina lidí se učí, že dějiny a pokrok jdou po přímce a že každá generace zdokonaluje kulturu a inovace předchozích generací. Tento blud je založen na Smithsonianském ovlivněném pohledu na minulost. Ve skutečnosti se dějiny pohybují v kruhu nebo po spirále, kdy inovace vedou ke snadnosti, snadnost vede k lenosti a zkaženosti a zkaženost ke slabosti a úpadku.

Lidstvo se stále znovu a znovu dostává do Elysia na Zemi, aby bylo vzápětí sraženo zpět na dno. Přeživší si pak na troskách starých říší postaví travnaté chýše a začnou znovu od nuly. Proč je katastrofa Doby bronzové důležitá? Zřejmě proto, že historie má tendenci se rýmovat.

Levanta byla v této době civilizačně a obchodně bohatá a tvořila ji celá řada království, která představovala známý svět, včetně Egypťanů, Babyloňanů, Mínojců, Mykéňanů, Chetitů atd. Měly rozsáhlé hospodářské sítě, zemědělství, průmysl a písemné knihovny. Blízkost království umožnila tak rozsáhlé obchodní vztahy, že toto období moderní historici často označují jako první „globalizovanou ekonomiku“ (zní vám to povědomě?).

To, co se budovalo po staletí, zničila řada katastrof během jediné generace. „Mega sucho“ způsobilo, že království bez stálých vodních zdrojů ztratila zemědělskou produkci, což vedlo k rozsáhlému hladomoru a nemocem (ano, klima se může dramaticky měnit a mění bez ohledu na uhlíkovou stopu člověka). Obchod byl narušen vnitřními spory a jako hlavní faktor kolapsu je doložena záhadná invaze skupiny potulných nájezdníků zvaných „mořský lid.“

Mořský lid napadl řadu království, ale mnoho z nich byli také uprchlíci, kteří se do oblasti hrnuli. Rozvrátili kultury a hospodářství a stáhli do prachu řadu říší. To vše se odehrálo za méně než 30 let. Protože pouze elity těchto civilizací uměly číst a psát, došlo bohužel ke ztrátě jazyků a historické dokumentace.

Tím začala doba temna, která trvala po staletí. Lidstvo se vrátilo v podstatě na nulu, zatímco se škrábalo a přežívalo mezi chrámy a pyramidami minulých generací. Museli vzhlížet k těm rozpadajícím se zázrakům architektury z doby před stovkami let a ptát se: „Co se to s námi sakra stalo?“

Ne všechno samozřejmě zaniklo. Egyptské dynastie upadaly, ale dokázaly se udržet pohromadě mnohem lépe než jejich protějšky v Levantě. Nicméně tato událost představovala pro lidské poznání úpadek, který byl zhoubný. Dalo by se předpokládat, že kdyby ke kolapsu Doby bronzové nikdy nedošlo, mohli jsme být dnes vesmírným druhem cestujícím ke hvězdám.

Možná byly tyto kultury natolik zkažené, že musely zaniknout, aby na jejich místě mohlo být vybudováno něco lepšího?

Jak to souvisí s dnešním stavem Blízkého východu? Chytří čtenáři jistě chápou, na co narážím. Složité vztahy a obchodní mechanismy Doby bronzové vedly k velkému bohatství a prosperitě, ale byly strašně křehké. Stejná vzájemná závislost vedla k jejich zániku, když se na sebe sesypaly jako kostky domina.

Dnešní globalizace a kolektivistické válečnictví vede k podobnému celosvětovému zhroucení. Naše iracionální vazby na zahraniční propletence a ekonomiky by mohly civilizaci opět zničit. Uvažte, čeho budeme svědky při vývoji Izraelsko-Palestinské války…

Do konfliktu je zataženo více národů
Pokud jste byli zvědaví, jaké bude „Říjnové překvapení“, tak teď už to víte. Svůj postoj k této situaci řeknu jasně – nezajímá mě ani jedna strana. Záleží mi na nevinných civilistech, ale jinak je válka irelevantní. Jsem Američan a záleží mi na Americe. Totéž platí pro Ukrajinu a Rusko. Jejich války nejsou našimi válkami a jsem velmi podezřívavý pokaždé, když se nás naši političtí vůdci snaží nalákat na to, abychom si vybrali stranu, když po sobě začnou střílet cizinci. Abych to shrnul: Všechny války jsou války bankéřů.

Izraelci si užívají našich peněz, ale mají za sebou prokazatelně nezákonné operace, kterými nás chtěli vlákat do války (USS Liberty, že ano?). Palestinci a většina muslimského světa opovrhují Západem a křesťanstvím obecně (a je mi celkem jedno, kdo si začal, faktem zůstává, že naše kultury jsou naprosto neslučitelné a to se nikdy nezmění). To, že jsme náhodou našli společnou řeč v boji proti šílené trans agendě, neznamená, že jsem ochoten akceptovat drakonické právo Šaría ve své komunitě.

Obě strany používají taktiku, která záměrně cílí na civilisty. Nemluvím o vedlejších škodách, jaké jsme viděli v Iráku a Afghánistánu, ale o skupinách, které vědomě a bezostyšně plánují genocidu. Sečteno a podtrženo? Neexistují žádní „dobří hoši“, ke kterým by se dalo přidat. Je to naprostá sračka prastarých kmenových nesmyslů, od které by se lidé ze Západu měli držet dál.

Těm, kteří nesouhlasí, položte otázku: „Jste opravdu ochotni jít vzít pušku a letět do Izraele nebo Gazy bojovat a umírat za jednu z těchto stran?“ Pokud ano, pak to jděte udělat a přestaňte požadovat, aby to za vás udělali jiní. Pokud ne, pak mlčte.

Ale stane se tohle: Establishment se bude snažit Američany a Evropany do těchto válek nutit bez ohledu na to. Korporátní média a někteří političtí představitelé již naznačují, že nedávný útok na Izrael v plném rozsahu naplánovaly vlády mimo Gazu. Někteří obviňují Írán, jiní Libanon. Z rozsáhlého množství záběrů útoku, které jsem prozkoumal, nepochybuji o tom, že událost zorganizoval někdo jiný než Palestinci. Taktika byla příliš pokročilá a příliš koordinovaná; Palestinci nikdy nebyli tak chytří, pokud jde o vojenskou strategii.

Kdo útok připravil, je zcela jiná otázka. Zatím existuje spousta fám, ale žádné pádné důkazy, které by vedly k nějaké konkrétní vládě. Další velkou otázkou je, jak se Palestincům podařilo vše zorganizovat a provést invazi, aniž by o tom Izraelské zpravodajské služby věděly? Mossad je známý jako jedna z nejprůbojnějších a nejpronikavějších tajných služeb na světě, přesto je tento bezprecedentní útok zastihl zcela nepřipravené? Myslím, že ne.

Připomíná mi to události z 11. září a podivnou sérii selhání zpravodajských služeb, která tomu předcházela. Připomínám si také lži, propagandu a reakční odezvu, která vedla ke dvěma desetiletím nesmyslné války.

Řeknu to tady – za pár týdnů uslyšíme zprávy, že mnoho vojáků, kteří se na vpádu podíleli, NEBYLI Palestinci. Budou tvrdit, že někteří z nich jsou z Íránu, Sýrie, Libanonu atd. Objeví se informace, které budou tvrdit, že Írán byl hlavním podporovatelem plánu (Wall Street Journal už to tvrdí, ale zatím neposkytl žádný přesvědčivý důkaz).

Do regionu nyní míří úderná skupina Amerických letadlových lodí a to je teprve začátek. Na Evropany bude vyvíjen nátlak, aby šli do války, zejména Američtí konzervativci budou omílat propagandu, která nám bude říkat, že „útok na Izrael je útokem na USA.“ Bude to hodně podobné rétorice, kterou neokonzervativci a levičáci používali během počáteční invaze na Ukrajinu, ale znásobené tisícem. Aby bylo jasno, Biden i Trump chrastí šavlemi a testují vody války, takže si nemyslete, že se tomu vyhneme pouhými volbami.

Více frontů
Izrael se chystá rozbít Gazu na prach, o tom není pochyb. Pozemní invaze narazí na mnohem větší odpor, než Izraelci zřejmě očekávají, ale Izrael ovládá vzduch a Gaza je pevný cíl s omezeným územím. Problémem pro ně nejsou Palestinci, ale několik válečných front, které se otevřou, pokud udělají to, co se podle mého názoru chystají udělat (pokus o sanaci). Libanon, Írán a Sýrie se okamžitě zapojí a Izrael nebude schopen bojovat proti všem – sakra, Izraelci dostali v roce 2006 na frak jen od Libanonu.

To bude mít za následek nevyhnutelné požadavky na intervenci USA/EU.

Východ vs. Západ
V závislosti na rozsahu reakce Západu mohou být země BRICS nuceny se zapojit. Nemusí to být na kinetické úrovni, ale šance tu je. Rusko má strategické bezpečnostní smlouvy s Íránem a Sýrií. Čína má v regionu četné ekonomické zájmy a vliv jako největší světový dovozce/vývozce.

Tyto země by mohly odpovědět stejným druhem finanční války, jakou Západ použil proti Rusku – S Čínou a zeměmi BRICS, které odstřihnou dolar jako světovou rezervní měnu. To by přispělo k ochromující inflaci, kterou již zažíváme.

Teroristické útoky a falešné vlajky
Pokud jste si mysleli, že v poslední době je na poli terorismu až děsivý klid, je to nyní pryč. Byl bych šokován, kdybychom přežili dalších šest měsíců bez několika útoků spojených s Islámskými skupinami. Některé z nich budou skutečné a některé zinscenované, přičemž bude obtížné určit, které jsou které.

Jde o to, že široce otevřené hranice na Západě to učinily mnohem pravděpodobnějším a establishment to ví. Podle mého názoru to VYTVOŘILI. Pokud se jim podaří přimět alespoň jednoho šíleného muslima, aby vystřílel obchodní centrum nebo vyhodil do povětří fotbalový stadion, budou mít všechny páky, které potřebují, aby Američany přiměli k další pozemní válce na Blízkém východě. Potřebujeme „bojovat s nimi tam, abychom nemuseli s nimi bojovat tady?“ To je nesmyslné uvažování. V první řadě bychom je sem neměli pouštět.

Zejména Evropa si zahrává s ohněm. Národní vlády a EU pozvaly desítky milionů těchto lidí ke svým dveřím a nyní čelí vážné hádance. Po celé Evropě existují komunity práva Šaría, jsou zde miliony muslimských mužů ve vojenském věku, kteří mají všechny možnosti napáchat velké škody. A v současné době jim fandí miliony probuzených levičáků, kteří si myslí, že jde o jakousi formu „dekolonizace.“

Uzavření Hormuzského průlivu, raketový nárůst cen ropy
Na tento scénář jsem upozorňoval již mnoho let; bylo jen otázkou času, kdy napětí ve vztazích s Íránem poskytne důvod k uzavření Hormuzského průlivu a zastavení 30 % veškerého vývozu ropy z Blízkého východu do zbytku světa. Nezapomeňte, že Evropa trpí rozsáhlou inflací energií, částečně kvůli hospodářské krizi a také kvůli sankcím proti Rusku.

Biden se snažil inflaci zakrýt tím, že na trh vypouštěl ropu ze strategických rezerv, ale nyní jsou tyto rezervy nejnižší od roku 1983. Příhodně se tak stalo těsně před úderem na Izrael. Naše rezervy se vyčerpávají, když jdeme do války. Ceny ropy a benzínu explodují, pokud bude do útoku na Izrael zapleten Írán. Írán najede několika obřími ropnými tankery do Hormuzu, potopí je a úžinu na měsíce zneprůjezdní. Nedivte se, že se příští rok dočkáme ceny 200 dolarů za barel ropy, což bude pro většinu obyvatel USA znamenat cenu benzínu kolem 7 dolarů za galon nebo vyšší.

Tlak na nový odvod
Buďme upřímní, současné počty rekrutů v USA jsou k smíchu a wokifikace naší armády ji měsíc od měsíce oslabuje. Žádný Americký občan s legitimním válečnickým smýšlením nebo bojovými schopnostmi se k té cirkusové obludě dobrovolně nepřidá. Establishment se bude snažit konzervativcům a vlastencům namluvit vize „dobrého boje za rodinu a vlast“, ale většina na to neskočí. Při pokusech o rozpoutání několika front proti Rusku, Číně a Blízkému východu začnou mluvit o novém odvodním systému.

Domnívám se, že to bude mít fatální neúspěch a spíše to rozpoutá občanskou válku, než aby se naplnily řady armády nebo námořní pěchoty, ale možná mají plán, jak se s tímto výsledkem vypořádat…

Je tohle skutečný důvod, proč Americké úřady podporují invazi migrantů?
Skutečnost je taková, že Amerika musí řešit vlastní invazi. Během kolapsu Doby bronzové některé říše (například Egypt) přežily díky zvláštní taktice – místo aby se bránily invazním hordám uprchlíků, kočovníků a mořských lidí, najímaly je a uváděly do důležitých pozic ve své armádě. Zkorumpovaní autoritářští vládci nakonec zjistili, že je více ohrožují jejich vlastní hladovějící rolníci než cizinci, a tak se s nimi spojili, aby potlačili místní povstání.

V Evropě to možná není tak výhodné, ale v Americe by mě zajímalo, jestli to byl od začátku záměr: přivést miliony cizinců ve vojenském věku, kteří nemají příliš pochopení pro stávající kulturu, a pak jim uprostřed kolapsu a konfliktu nabídnout automatické občanství a výhody, pokud vstoupí do armády. Ne v tak malém měřítku, jak to dnes dělá federální vláda, ale v obrovském měřítku, jakého jsme ještě nezažili.

Možná bylo vždy v plánu nechat brány otevřené a umožnit ilegálům procházet dovnitř, aby mohli působit jako žoldnéřský kontingent pro boj v cizích válkách nebo bojovat proti Americkým občanům, pokud by došlo ke vzpouře…

Plán C
Načasování konfliktu v Izraeli je pro globalisty neuvěřitelně výhodné, což může vysvětlovat podivné selhání Izraelských zpravodajských služeb. Stejně jako Američtí a Britští představitelé předem věděli o možném Japonském útoku na Pearl Harbor v roce 1941, ale nikoho nevarovali, protože CHTĚLI donutit Američany bojovat ve druhé světové válce, slouží Palestinský vpád podobnému účelu.

Pandemie Covidu a mandáty nedosáhly kýženého výsledku v podobě globální lékařské tyranie. Válka na Ukrajině nedosáhla kýžených výsledků, protože požadavky válečných jestřábů na nasazení bot proti Rusku se rozpadly. Možná je tohle jen plán C?

Zdá se, že establishment je obzvláště posedlý přesvědčováním Amerických konzervativců a vlastenců, aby se zapojili do chaosu; řada neokonzervativců a dokonce i několik údajně svobodomyslných mediálních osobností vyzývá Američany, aby odpověděli na volání krve v Izraeli. Někteří popisují nadcházející požár jako „válku, která ukončí všechny války.“

Domnívám se, že skutečná válka teprve skutečně začne, a to válka za vymazání globalistů z existence. Chtějí, abychom bojovali v zámoří v nekonečných bažinách v naději, že vymřeme. A až se tak stane, nezbude nikdo, kdo by se jim postavil. Je to předvídatelná strategie, ale její úspěch je pochybný. Další zajímavý fakt o kolapsu Doby bronzové – „Elity byly jedny z prvních skupin, které byly po zhroucení systému vyhlazeny.“

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x