Dvanáct nezpochybnitelných znamení, že globalisté připravují konec lidstva

Zánik lidstva

Mluvit veřejně o vylidňování už není tabu. Dokonce i mnozí, kteří kdysi tento koncept odmítali jako konspirační teorii, dnes veřejně přiznávají realitu, že probíhají celosvětové snahy o drastické snížení lidské populace na planetě Zemi.

Zánik lidstva

Mainstreamová média nyní často hovoří o „klimatických výlukách“ jako o dobré věci – o zastavení lidské činnosti na planetě Zemi, aby se „zachránila planeta“ před takzvanou změnou klimatu, což je plošný výmysl a falešný vědecký podvod, jehož kořeny tkví ve lži, že oxid uhličitý je pro život na planetě nějak špatný. (Bez něj by neexistovala fotosyntéza, rostliny, zvířata ani lidé.)

Nyní korporátní média otevřeně vyzývají k blackoutům a klimatickým výlukám, k omezení klimatizace a možná i k zákazu používání elektřiny k chlazení domácností a budov během horkých dnů. To vše je samozřejmě vydáváno za nezbytné pro záchranu planety. Například deník Los Angeles Times nedávno zveřejnil článek, v němž se ptá, zda by „občasný výpadek elektřiny“ mohl „pomoci vyřešit klimatické změny.“

Jak správně poznamenal server Slay News:

„Zelení alarmisté v korporátních médiích nyní vyzývají k rozsáhlým výpadkům elektrické sítě pro „vyšší dobro“ řešení klimatické krize. V článku z Los Angeles Times establishmentová média tvrdí, že by bylo „snazší a levnější bojovat proti změně klimatu“, kdyby byla veřejnost „ochotna žít“ s výpadky.“

Jinými slovy, už jsme se dostali za bod, kdy řízená korporátní média tvrdí, že umělé výpadky proudu a klimatické výluky jsou jen konspirační teorie – i když NPR stále tvrdí, že snaha přimět lidi jíst brouky je konspirační teorie, a to nedlouho poté, co NPR propagovala hmyz jako další skvělý zdroj potravy. Nyní kontrolovaná média otevřeně tvrdí, že fungování lidské společnosti zničí planetu. Proto naznačují, že jediným způsobem, jak zachránit planetu, je zlikvidovat potravinovou a energetickou infrastrukturu, která udržuje lidstvo při životě.

Současný počet lidí na planetě Zemi je samozřejmě dán dostupnými potravinami, které jsou poháněny dostupnou a hojnou energií (většinou ve formě fosilních paliv). Ukončení tohoto procesu – což je nyní přiznaným cílem klimatických sektářů, demokratů a téže „vědecké“ komunity, která nám tvrdila, že vakcíny proti COVID-19 jsou bezpečné a účinné – nevyhnutelně povede ke globální depopulaci lidské rasy. Žádné palivo = žádné farmy. Žádné farmy = žádné potraviny. Žádné potraviny = žádní lidé. To je otevřeně přiznaný cíl.

Zde uvádím dvanáct nepopiratelných znaků toho, že globalisté aktivně usilují o vyhlazení lidské rasy z této planety. Všimněte si, že všech těchto dvanáct znaků je snadno ověřitelných a nejsou to ani pouhé teorie. Většinou z nich se otevřeně chlubí establishmentová média, WEF a globalističtí propagátoři narativů, kteří už ani nepředstírají, že jsou na straně udržitelnosti lidstva nebo genetické integrity.

Bezostyšně usilují o vyhlazení lidského rodu a tento konečný cíl se snaží zakrýt jen tím, že své programy planetární genocidy halí do jazyka „klimatických výluk“ nebo „očkovacích mandátů.“

Pod lží, falešnou vědou, zmanipulovanými volbami, vládou řízenou cenzurou a transhumanistickými mRNA vakcínami najdete skutečnou agendu: „Je to genocida v planetárním měřítku zaměřená na lidskou rasu.“

Zde je dvanáct znamení, která nemůžete přehlédnout.

1) Prostřednictvím celoplanetárních změn atmosféry terraformují planetu – V současné době probíhají rozsáhlé snahy o změnu chemického složení planety Země, aby se stala nehostinnou pro lidský život, a to odstraňováním CO2 z atmosféry prostřednictvím „sekvestrace uhlíku.“ Vzhledem k tomu, že CO2 je nezbytný pro veškerou fotosyntézu, která pohání síť života na planetě Zemi, by tato snaha vedla ke zhroucení všech potravinářských plodin, deštných pralesů, mořských ekosystémů a mnoha dalšího, což by v konečném důsledku vedlo k vyhubení prakticky všech zvířat a lidí na planetě, pokud by nebyla zastavena. Bez CO2 v atmosféře v podstatě neexistuje na planetě Zemi žádný rozpoznatelný život, a přesto celá mašinérie „klimatického kultu“ (a téměř všichni demokraté, mediální propagandisté, vládní regulátoři, globalisté atd.) válčí s CO2 a snaží se ho ze zemské atmosféry zcela odstranit.

2) Začala biometrická inventarizace lidské rasy (WorldCoin) a všichni lidé budou „inventarizováni“, aby globalisté mohli řádně sledovat své depopulační milníky – Snaha WorldCoin naskenovat oční bulvy všech lidí a vytvořit šifrovací klíč na základě jejich biometrických údajů je ve skutečnosti schéma „inventarizace lidí“, které má digitálně zaznamenat všechny známé lidské bytosti na planetě. Tento krok je nezbytný ke sledování milníků lidské depopulace a identifikaci všech, kteří nebyli systémem inventarizováni…

3) Rezignovali na vzdělávání mladých lidí, aby byli připraveni na produktivní budoucnost – Všimněte si, že státní školy už nevyučují nic, co by připomínalo praktické dovednosti, samostatné myšlení nebo dokonce základní znalosti potřebné k výkonu práce v produktivní společnosti. Je to proto, že neexistuje žádný plán na nasazení mladé generace lidských bytostí v jakékoli produktivní činnosti. Plánem je jejich vyhubení, a když plánujete vyhubit populaci, nemusíte se obtěžovat s výukou dovedností nebo znalostí. Opuštění vzdělávání – mimochodem, tento plán nyní plně podporují učitelské odbory – je zástupným znakem opuštění jakékoli naděje v budoucnost lidského rodu.

4) Řízená demolice energetické infrastruktury, která pohání lidskou ekonomiku – jak bylo uvedeno výše, plánovaná likvidace energetické infrastruktury je naplánována tak, aby způsobila jak ekonomický kolaps, tak nedostatek potravin vedoucí k masovému hladomoru. Bez cenově dostupné a hojné energie nemůže žádná civilizace prosperovat. Když je energie záměrně odříznuta, civilizace implodují a umírají. Přestože žijeme ve světě s dostatkem energie, fašistické vlády světa – tj. západní státy jako USA, Kanada, Německo atd. – přístup k této energii záměrně zakazují. O výsledku tohoto počínání není pochyb: Západní civilizace se zhroutí.

5) Vlády financují, vyvíjejí a nasazují genetické biologické zbraně namířené proti lidem – Jako by uměle vyvolaný hladomor a ekonomický kolaps samy o sobě nestačily, západní vlády, například Spojené státy americké, pokračují ve financování genetických biologických zbraní namířených proti lidské rase. Jednou z takových zbraní je spike protein, který byl vytvořen jak pro plandemii COVID-19, tak pro mRNA vakcíny, jejichž cílem je zmrzačit a zabít co nejvíce lidských bytostí. Podněcovatelem těchto biologických zbraní je ministerstvo obrany USA, které již dlouhou dobu provozuje nelegální laboratoře biologických zbraní v zemích, jako je Ukrajina (a také v různých afrických zemích), a zároveň aktivně vyvíjí samoreplikující se biologické zbraně, které se vyznačují etnickým zaměřením na základě genetických rozdílů v biologii.

6) Existuje koordinovaná globální snaha zničit rozmanitost osiv a znemožnit reprodukci plodin – Aby si svobodní lidé nemohli vypěstovat vlastní potraviny, probíhá také globální snaha o kontrolu nabídky osiv a o zničení rozmanitosti osiv při přechodu zemědělství na toxická, geneticky upravená osiva, která pěstují plodiny syntetizující pesticidní chemikálie přímo v samotné plodině (jako je tomu u geneticky modifikované kukuřice). Giganti v oblasti osiv, jako je Monsanto (nyní Bayer), v průběhu let skoupili mnoho menších dodavatelů osiv, čímž zlikvidovali rozmanitost osiv a téměř monopolizovali zemědělský dodavatelský řetězec pro produkci plodin. Tato centralizace výroby potravin do rukou několika mocných korporací je jedním z nezbytných kroků k vytvoření nedostatku potravin a využití umělého hladomoru jako nástroje sociální kontroly a masového podřízení se vládním požadavkům.

7) Rychlé zavádění automatizačních robotů, kteří nahradí dělníky a řidiče v dopravě – Dělníci budou brzy zastaralí díky řadě automatizačních robotů, které se chystají vypustit do pracovního procesu. Skladníci budou brzy nahrazeni dvounohými skladovými roboty, kteří zvládnou téměř všechny stejné úkoly, a řidiči nákladní dopravy (kteří pracují pro UPS, FedEx, USPS a různé přepravní společnosti) se brzy ocitnou ve stavu zastaralosti a bez práce. V zemědělství nebude trvat dlouho a roboti pro sběr úrody nahradí migrující dělníky, a dokonce i ve stavebnictví roboti postupně převezmou mnoho úkolů, které v současnosti vykonávají lidé.

8) Vzestup systémů umělé inteligence, které nahradí pracovníky s bílými límečky: Novináři, umělci, programátoři, spisovatelé a další – Pokud jste si mysleli, že vaše práce je v bezpečí, protože jste bílý límeček, zamyslete se znovu: Regenerativní systémy umělé inteligence, jako je ChatGPT, jsou na cestě a brzy nahradí novináře, spisovatele, programátory, obchodní manažery a mnoho dalších. To platí zejména v případě, že vykonáváte rutinní práci, která vyžaduje jen velmi málo inovací nebo originálního myšlení (tj. pracujete jako propagandista čtoucí scénáře pro CNN nebo Washington Post). Jinými slovy, je snadné si všimnout, že umělá inteligence nahradí NPC velmi snadno. („Non-Player Characters“, tedy lidi, kteří se pouze řídí skripty a nemají žádné originální nápady).

9) CDC zavádí doporučení pro každoroční očkování proti COVID-19, dokud nezemřete – Nová ředitelka CDC Dr. Mandy Cohenová je samozřejmě poslušný farmaceutický šarlatán. Podle serveru The Blaze hodlá prosazovat každoroční očkování proti COVIDu stejně jako každoroční očkování proti chřipce – mimochodem ani jedno z toho není účinné. Z této zprávy:

„Jsme teprve na prahu, takže nechci předbíhat, kde jsou naši vědci a kde dělají tu vyhodnocovací práci, ale ano, předpokládáme, že očkování proti COVID-19 se stane podobným očkování proti chřipce, kde to bude tak, že dostanete roční očkování proti chřipce a dostanete roční očkování proti COVID-19….. K tomu směřujeme,“ pokračovala a dodala: „Ještě tam úplně nejsme.“

Takže už rozhodla, že roční očkování proti COVID-19 bude schváleno, ještě než o něm vědci něco vyvodí. Stejně jako v případě všeho ostatního v CDC i zde platí, že politika Big Pharma řídí vědu, a politika Big Pharma se řídí ziskem. Takže samozřejmě každoroční mRNA vakcíny udělají zázraky pro zisk Big Pharma, a ať už jsou lidé natolik zapomnětliví, že si nechají píchat tyto experimentální injekce, urychlí to jejich dráhu do předčasného hrobu.

10) Globální hladomor vyvolaný geoinženýrstvím, který rozpoutá masový hladomor – Zatímco o sekvestraci CO2 a terraformačních operacích jsme se již zmínili výše, tento bod se týká geoinženýrského řízení počasí, které řídí rozptyl vodní masy, aby vyvolalo záplavy, sucha, bouře nebo cokoli jiného, co může poškodit úrodu a způsobit rozsáhlý nedostatek potravin a potravinovou inflaci.

11) Do potravin se dostávají chemikálie způsobující neplodnost (atrazin, glyfosát, hormonální disruptory), aby se snížila udržitelnost populace – Je pravda, že atrazin, nejběžnější herbicid č. 2 v našich potravinách, je chemický kastrátor, který „dělá ze žab gaye.“ Přitom způsobuje také ztrátu reprodukční životaschopnosti, což vede ke snížení populace. V současné době provádíme testy na přítomnost atrazinu v naší potravinářské laboratoři s hromadným výskytem a můžeme potvrdit, že se atrazin v potravinách pro lidi vyskytuje. Testujeme také mimo jiné glyfosát a těžké kovy a vidíme velkou kontaminaci potravinového řetězce.

12) Globalisté se chystají zahájit konec ekonomiky založené na dluhu, která byla motorem levných potravin a dostupného růstu lidské populace – Levné potraviny pocházejí z levné energie. Levná energie se snáze získává, když máte levné peníze… tj. uměle nízké úrokové sazby a spoustu stimulů v podobě tisku peněz na podporu zombie ekonomiky. Ekonomie MMT (Magická měnová teorie, kde si blouzniví ekonomové myslí, že peníze lze tisknout do nekonečna, aniž by to způsobilo nějaké problémy) je z dlouhodobého hlediska katastrofální, a až skončí globální dluhová pyramida amerického dolarového dluhu, rozpoutá se měnový vír podobný černé díře, který v rekordním čase zničí podniky, bohatství a celé ekonomiky. Tento globální „tah za nos“ fiat měny je celý připraven a načasován tak, aby měl co největší ničivý dopad, a každým dnem se blíží. Brzy se globalistické banky zbaví dolarů a vyzvou ke globálnímu přechodu na systém CBDC, kde budou moci sledovat a kontrolovat všechny vaše zdroje příjmů a výdaje.

Chraňte svůj majetek, soukromí a svobody, protože globalistická kabala omezuje lidskou svobodu
Před tím vším je velmi důležité chránit svůj majetek. Dolar se zhroutí, ale mimoburzovní aktiva, jako je zlato, stříbro a některé formy kryptoaktiv, jsou z mnoha důvodů mnohem odolnější. Zlato a stříbro jsou fyzické a nadčasové, zatímco kryptoaktivum je decentralizované a vlády ho nemohou centrálně rozvrátit. Některé typy krypto – známé jako privacy coins – je pro vlády téměř nemožné sledovat, cenzurovat nebo zabavit.

Informovaní lidé mohou snahu o globální genocidu přežít, ale zapomnětlivé masy na tom nebudou dobře
Dobrou zprávou na tom všem je, že informovaní, bdělí lidé (ne „probuzení“, ale bdělí) mají dobré předpoklady přežít pokus o globální genocidu namířenou proti lidstvu.

Přežijí ti, kteří mají to, čemu říkám off-grid: potraviny, peníze, léky, energii, komunikaci, vodu a další důležité zdroje. Naproti tomu lidé, kteří jsou dostatečně důvěřiví, aby věřili centralizovaným systémům, zjistí (a to velmi tvrdě), že se je vlády celého světa aktivně snaží vyhladit. Cokoli, co vám vláda může vzít, protože nad tím má kontrolu – peníze, potraviny, svobodu slova, energii atd. – se změní ve zbraň, která masy utluče a přiměje k vyhlazení.

Zatímco „poslušní idioti“ se globalistům zabíjejí velmi snadno – snad 20+ milionů jich již bylo zavražděno mRNA vakcínami – ti, kteří praktikují rozlišování a informovanou soběstačnost, budou docela schopni pokus o globální genocidu přežít.

Pokud chcete přežít, jednoduše 1) nikdy nevěřte žádné vládě ani žádnému „oficiálnímu“ zdroji a 2) vzdělávejte se pomocí pravdivých, poctivých, prolidských informací, které najdete v alternativních médiích.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x