Armáda odsoudila Andrewa Cuoma

Andrew Cuomo

V pondělí odpoledne se bývalý newyorský guvernér Andrew Cuomo dozvěděl svůj osud, neboť byl shledán odpovědným za zbytečnou smrt tisíců seniorů, kteří zahynuli během první vlny z velké části uměle vyvolané globální plandemie. K trestu smrti byl odsouzen poté, co tříčlenný soudní senát v Guantánamu vyslechl svědectví bývalých členů Cuomova štábu, zaměstnanců pečovatelských domů a hospiců a pracovníka přepravní společnosti, který tvrdil, že Cuomo vyhrožoval společnosti bankrotem, pokud nepřestaví osmnáctikolky na flotilu pojízdných mrazíren a krematorií.

Andrew Cuomo

Od chvíle, kdy vstoupil do soudní síně, byl Cuomo bojovný, agresivní a hádavý, chrlil obscénnosti jak na kontraadmirála Darse E. Crandalla, tak na porotu, která byla vybrána, aby zvážila opodstatněnost vojenského případu proti němu. Slovně napadal Úřad vojenských komisí a označil jej za urážku systému trestního soudnictví a „amerického způsobu života.“

„Nikdy za svou guvernérskou kariéru, ani za léta, která jsem strávil jako právník, jsem neviděl takovou zkurvenou justiční sešlost. Vy jste opravdu kusy hoven,“ řekl Cuomo během krátké úvodní řeči.

Stručnost jeho argumentace nebyla volbou. Kdyby měl Cuomo možnost, pranýřoval by soud, dokud by mu neochraptěl hlas. Ale kontraadmirál Crandall rychle ukončil Cuomovo divadlo a vylomeniny tím, že nařídil ochrance GITMO, aby mu zacpala ústa a připoutala kotníky k židli.

„V této místnosti netolerujeme žádné scénky a teatrálnost,“ řekl kontraadmirál Crandall. „Svědci budou vyslechnuti.“

Prvním svědkem, který vystoupil prostřednictvím ZOOM, byla žena jménem Michelle Steigerová, bývalá správkyně zdravotního střediska Cobble Hill v Brooklynu. Vypověděla, že 26. března 2020 přijalo zařízení náhlý příliv údajných pacientů Covid-19, celkem 65, z okolních nemocnic, přestože zařízení pro seniory mělo dostatek lůžek jen pro méně než polovinu tohoto počtu.

Paní Steigerová: „Bylo nám řečeno, že pacienti mají Covid-19, a nařízeno, abychom je přijali do našeho zařízení.“

Vrchní admirál Crandall: „Jak to bylo nařízeno?“

Paní Steigerová:

„Na základě příkazu. Obdrželi jsme dokumenty podepsané Andrewem Cuomem a komisařem pro zdravotnictví Howardem Zuckerem, v nichž se uvádí, že pokud nepřijmeme všechny pacienty s Covidem-19, které k nám pošlou, stáhnou státní financování. Jen málo z našich stávajících pacientů mělo pozitivní test a z prvních 65 pacientů, které nám poslali, bylo na Covid-19 pozitivních pouze sedm. Bylo nám však řečeno, abychom řekli, že všichni mají Covid-19, protože budeme lépe finančně odškodněni, i když bude PCR test negativní. Bylo nám řečeno, abychom falšovali lékařské záznamy a tvrdili, že lidé, kteří Covid-19 neměli, ho měli. A abychom každý týden očekávali novou skupinu pacientů.“

Kontraadmirál Crandall: „Ale Cobble Hill Health neměla místo pro tolik nových pacientů?“

Paní Steigerová: „To je pravda. V další korespondenci nám bylo řečeno, že si s tím nemáme dělat starosti, protože každý týden má být zajištěn svoz, aby se stávající pacienti Covidu odvezli a nahradili novými.“

Kontradmirál Crandall: „Vyměnit? Zemřeli na Covid-19?“

Paní Steigerová: „Nejsem si vědoma toho, že by nějaký pacient zemřel na Covid-19 nebo s ním. V našem prostředí lidé umírají, ano, na infarkty a respirační onemocnění, která nejsou způsobena Covidem. Ale bylo nám řečeno, abychom všechna úmrtí kódovali jako úmrtí na Covid.“

Kontradmirál Crandall: „Chápu. Jistě ne všichni pacienti na vašem oddělení náhle zemřeli. Co se stalo s těmi, kteří byli naživu, aby uvolnili místo novým pacientům, které k vám do nemocnice poslali?“

Paní Steigerová: „Pro ty živé přijížděly zhruba každý druhý týden nákladní vozy, podobné těm, které vozí po celé zemi mražené zboží, a pacienti byli odváženi a umisťováni do těchto vozů. Nevím, kam je vezli a co se dělo potom, ale byli to staří a křehcí lidé a není možné, aby v chladírenských kamionech dlouho přežili.“

Kontradmirál Crandall: „A pacienti, kteří z nějakého důvodu zemřeli?“

Paní Steigerová: „Přijížděly různé druhy nákladních aut, vybavených pecemi. Těla se do nich házela.“

Kontradmirál Crandall: „Copak jste si neuvědomovala zločinnost svého jednání a účasti na něm, slečno Steigerová?“

Paní Steigerová: „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Samozřejmě. Ale já, my, jsme se báli, báli jsme se ztráty zaměstnání a dalších věcí. Jedné zaměstnankyni, která vyhrožovala, že půjde do tisku, bylo řečeno, že jí CPS odebere děti, pokud nebude mlčet a nebude se řídit pokyny.“

Kontradmirál Crandall: „Poslední otázka. Proč vůbec převážet lidi z nemocnic do pečovatelských domů? Proč prostě nenechal tyto údajné pacienty Covidu vyzvednout v nemocnicích?“

Paní Steigerová: „Mohla bych jen spekulovat.“

Kontradmirál Crandall: „Tribunál si vaše spekulace dopřeje vzhledem k tomu, že jste v těchto zařízeních pracovala 25 let, ale policisté jsou poučeni, aby vaše prohlášení nepovažovali za důkaz.“

Paní Steigerová:

„Nemocnice jsou obrovské instituce s tisíci lidmi, z nichž většina je docela zdravá. Pokud by někdo měl Covid, hrozilo by, že se infekce rozšíří mezi veškerý personál a pacienty. Nemocniční infekce jsou hlavní příčinou úmrtí v nemocnicích. Nemocní v domovech důchodců jsou velmi staří a velmi nemocní a nezbývá jim mnoho života. Myslím, že by nebylo nic překvapivého, kdyby tam zemřeli.“

Kontradmirál Crandall: „Konečně, dostala jste nějakou kompenzaci za to, že jste souhlasila s touto agendou?“

Paní Steigerová: „Nedostala.“

Kontradmirál Crandall svědkyni omluvil a posunul dokumenty na stůl, za nímž seděla tříčlenná komise. Na dokumentech byly podpisy Andrewa Cuoma a Howarda Zuckera. Jeden z nich, který Cuomo rozeslal osmi pečovatelským domům v dolní části státu New York, nařizoval personálu, aby „bez ohledu na výsledky testů předpokládal, že pacienti jsou Covid-19 pozitivní, pokud se u nich projeví byť jen jediný příznak nemoci,“ například kašel, kýchání, sípání nebo dušnost.

„Nemůžeme ohrozit zdraví široké populace. Všichni pacienti, kteří vykazují příznaky Covid-19, by měli být předběžně považováni za nemocné, pokud jim zdravotní a sociální služby státu New York nenařídí jinak,“ napsal Cuomo nebo Zucker.

Po krátké přestávce představil kontradmirál Crandall dalšího svědka, Marca Mirandu, bývalého řidiče brooklynského nákladního dopravce BZC. Uvedl, že byl u BZC zaměstnán 15 let a většinu této doby strávil přepravou produktů mezi Spojenými státy a Kanadou. V březnu 2020 mu však společnost dala nové pokyny.

Kontradmirál Crandall: „Pane Mirando, ve své výpovědi jste uvedl, že jste byl jedním z několika řidičů, kteří vyzvedávali pacienty ve zdravotním středisku Cobble Hill, je to tak?“

Pan Miranda: „Ano. Cobble Hill a další místa.“

Kontradmirál Crandall: „A že jste na základě pokynů BZC převážel pacienty z těchto zařízení chladicími vozy…“

Pan Miranda: „Nikoho jsem nepřesouval. Personál na těch místech je přemístil a naložil do náklaďáku. Já a můj partner jsme jen řídili, to je všechno.“

Kontradmirál Crandall: „Ale můžete potvrdit, že byli živí, když byli umístěni do vozidla?“

Pan Miranda: „Ano, dýchali, byli v pořádku. Někteří z nich dokonce mávali rukama, ale lidé z pečovatelského domu je pro převoz uspali.“

Kontradmirál Crandall: „Jak byli uloženi?“

Pan Miranda: „Na obou stranách přívěsu byla nainstalována lůžka, postele, třípatrové. Byli tam uloženi a připoutáni.“

Kontradmirál Crandall: „Jaká je teplota uvnitř chladírenského přívěsu?“

Pan Miranda: „Jaká je teplota v chladicím boxu? Můžeme teplotu zvýšit nebo snížit, od 65 do -20 (slovy: mínus dvaceti!) stupňů Celsia. Bylo nám řečeno, abychom termostat nastavili co nejníž.“

Kontradmirál Crandall: „Věděli jste, že osoby uvnitř, které jsou stále naživu, by v těchto teplotách dlouho nepřežily?“

Pan Miranda: „To nebyla moje věc. Udělal jsem, co mi bylo řečeno. Podívejte se, člověče, bratrům Cuomovým bylo vhodné se neprotivit – kdybyste to udělali, stalo by se vám a vaší rodině něco zlého. Mám ženu a tři děti, na které musím myslet.“

Kontradmirál Crandall: „Takže s jistotou tvrdíte, že za těmi rozkazy stál Cuomo?“

Pan Miranda: „Věděli jsme, kdo to řídí.“

Kontradmirál Crandall: „Kam byli pacienti odvezeni?“

Pan Miranda:

„Na Hartově ostrově byl vykopán hromadný hrob. Jeli jsme na City Island a tam čekali lidé, kteří vyložili těla a naložili je na trajekt na Hart. Nikdy jsem se žádného z nich nedotkl. Jen jsem řídil.“

Kontradmirál Crandall: „Ve své výpovědi jste řekl, že jste viděl Cuoma na místě vykládky, je to tak?“

Pan Miranda: „Viděl jsem toho parchanta. Dokonce jsem si ho vyfotil na mobil.“

Kontradmirál Crandall vložil do důkazního materiálu fotografii Andrewa Cuoma stojícího vedle šesti mužů v oblecích HAZMAT, kteří vykládali zmrzlé mrtvoly z přívěsu a přesouvali je na trajekt.

důkazní fotografie Andrewa Cuoma

Kontradmirál Crandall: „Ještě několik otázek. Přibližný počet, kolik osob jste přepravili mezi březnem a zářím 2020?“

Pan Miranda: „Tisíce. A nebyli jsme jediní. Po celou dobu jsme měli pět kamionů.“

Kontraadmirál Crandall: „A bylo vám za vaše dnešní svědectví něco slíbeno?“

Pan Miranda: „Vím, že to, co jsme udělali, bylo špatné. Ale měli jsme strach. Jak jsem řekl, s bratry Cuomovými si nezahrávejte. Jen se modlím, aby mi Bůh odpustil.“

Posledním svědkem, který se dostavil, nebyl nikdo jiný než Melissa DeRosa, která byla Cuomovou hlavní spojenkyní, pomocnicí a mluvčí. Na svou funkci rezignovala poté, co bývalého guvernéra obvinilo mnoho žen ze sexuálního obtěžování. Poskytla Úřadu vojenských komisí nespočet dokumentů a elektronických souborů, které potvrzovaly výpovědi dřívějších svědků.

Kontradmirál Crandall: „Paní DeRosová, víme, že se zdráháte zde dnes mluvit, ale můžete potvrdit jako fakt, že váš bývalý zaměstnavatel Andrew Cuomo, který zde dnes před námi sedí, skutečně profitoval z akcí, které údajně podnikl, a že tak činil s cílem podpořit agendu a uměle navýšit hrozbu viru Covid-19?“

Paní DeRosa: „Ano, to mohu dosvědčit. V dokumentech, které jsem poskytla, je vše uvedeno.“

Kontradmirál Crandall: „A uvádíte jako fakt, že Andrew Cuomo je zodpovědný za vraždy tisíců starších občanů, kteří by jinak mohli být dnes naživu, nebýt jeho činů?“

Paní DeRosa: „Desítky tisíc.“

Kontradmirál Crandall: „Měla jste z Cuoma strach?“

Paní DeRosa: „Naproto vyděšená.“

Poté, co kontradmirál Crandall svědkyni omluvil, dal soudu pokyn, aby si pečlivě přečetl dokumenty a důkladně zvážil výpovědi, které vyslechl. Soudní senát se úchýlil do ústranní v předsálí a tři hodiny se radil, než vynesl rozsudek vinen ve všech bodech obžaloby a doporučil, aby byl Andrew Cuomo za své zločiny oběšen.

Na datum popravy se čeká.

Autor: Jiří K.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x