Teorie evoluce: Falešné náboženství přivádějící Západ do záhuby

Teorie evoluce

Moderní společnost je zaplavena modlářstvím a falešnými náboženstvími, která mají národ odvést od křesťanských základů. Mnohá z těchto falešných náboženství jsou klamná, protože se otevřeně neprodávají jako náboženství, ale mají všechny jeho znaky.

Teorie evoluce

Z mnoha zhoubných přesvědčení, která se šíří v západní společnosti, je jedním z uchazečů o titul nejodpornější, měřeno mírou, v jaké způsobila úpadek naší civilizace, „teorie evoluce.“

Výstižnější je nazývat ji „darwinismem“, který je stejně jako marxismus modlářským falešným náboženstvím, jehož cílem je zničit a nahradit křesťanství. Chceme-li křesťanství a západní civilizaci vrátit jejich někdejší velikost, je nezbytné přestat propagovat darwinismus, zejména u vnímavé mládeže.

Jednou z nejodpornějších a nejprohnanějších věcí, které levice dosáhla, bylo zavedení darwinismu do škol, kde se vyučuje jako fakt. Tato zhoubná pohádka o evoluci má velkou zásluhu na odklonu lidí od náboženské víry.

Důsledky jsou dalekosáhlé. Celá západní civilizace byla postavena na určitém pojetí člověka – na myšlence, že člověk je sice padlý a hřeší, ale přesto je stvořen k Božímu obrazu a jako takový má jedinečný osud, účel a postavení, které ho nekonečně odlišuje od jakéhokoli jiného tvora. Člověk jako jediný ze všech živočichů požívá výsady, že se díky Ježíšově spásné moci může stát spoludědicem s Kristem v Božím království.

Člověk je tedy sice schopen zloby a zla, ale je také schopen dobra a ušlechtilosti.

Již dříve jsem napsal, že historie národa a zakladatelské mýty hrají klíčovou roli při utváření individuální a národní identity, a proto levice dlouhodobě považuje historický revizionismus za jednu z hlavních front kulturní války.

Pokud naše chápání původu našeho národa má tak hluboký vliv na naši psychiku, není těžké si představit, o kolik větší důsledky má naše přesvědčení o našem původu jako druhu.

Darwinismus tím, že člověka degraduje na nic víc než na další zvíře, na bratrance opic, degraduje lidskou duši a nutí stoupence této víry věřit, že na lidstvu není nic zvláštního ani jedinečného. Zlevňuje lidský život, minimalizuje naše úspěchy a omezuje naši schopnost být velkým.

Vliv darwinismu je patrný v mnoha bodech programu levice. Vezměme si například potraty. Podle darwinistické logiky jsou samozřejmě potraty přijatelné, protože všichni jsme jen zvířata a eutanazie je zcela legitimní reakcí na přítomnost nepohodlných lidí.

Marxismus a tyranská vláda jsou podle darwinismu rovněž ospravedlnitelné, protože pokud jsme nebyli stvořeni Bohem, nemáme žádná přirozená práva a neexistuje žádné objektivní dobro nebo zlo – věřit, že existuje, se stává pouhým posledním společenským a evolučním vývojem, protože pojmy dobra a zla se mohou zítra změnit, jak se budeme znovu vyvíjet.

I transhumanistické hnutí má svůj základ v darwinismu. Pokud neexistuje nic takového jako pravá lidskost nebo pevná lidská přirozenost stvořená Bohem, co je potom špatného na manipulaci s naší lidskostí prostřednictvím hybridů, kyborgů a dalších aberací?

Aristotelský filozof Mortimer Adler ve své knize „Co člověk z člověka udělal“ označil evoluční teorii za „mýtus“ a „divokou spekulaci.“

Adler napsal:

„Původ druhů je plný dohadů, které zjevně nemají oporu v důkazech. (V rozsahu, v jakém Původ druhů obsahuje vědecky prokázaná fakta, nejsou tato fakta uspořádána do žádného uceleného systému.) Navíc tyto dohady, které tvoří evoluční teorii, stejně nepatří do oblasti vědeckého poznání. Jsou historické. Tuto domnělou historii, započatou Darwinem, ještě fantaskněji rozpracovali evoluční „filozofové“ 19. století.

… „evoluce“ není vědeckým faktem, ale přinejlepším pravděpodobnou historií, historií, pro niž jsou důkazy nedostatečné a rozporuplné … a … relevantními fakty jsou fakta z embryologie, genetiky, paleontologie, srovnávací anatomie. Tato fakta stanovují pouze jednu historickou pravděpodobnost: že typy živočichů, které kdysi existovaly, již neexistují a že typy živočichů, které nyní existují, kdysi neexistovaly. Nepotvrzují propracovaný příběh, v němž spočívá mýtus evoluce; nepotvrzují ani žádné etiologické dohady o způsobu vzniku nebo vymírání druhů, jako je přírodní výběr, přizpůsobení se prostředí, boj o existenci, přenos získaných vlastností atd.“

Navíc darwinismus, navzdory tomu, co říkají levičáci, není ve vědecké komunitě zdaleka konsensem. Mnoho vědců přišlo s rozdílnými výzkumy a vědeckými pracemi. Problém je, že jsou obvykle cenzurováni establishmentem.

Pohádku o evoluci je třeba vykořenit obnovenou érou scholastiky, která se soustředí na Bibli a klasickou filozofii. Rodiče musí dostat své děti ze státních škol dříve, než budou dále korumpovány protikřesťanskými pseudonáboženstvími vydávanými za vědu.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x