Odpočítávání pokračuje…

Odpočítávání

Co může znamenat odpočítávání, které Hospodin zobrazuje na Slunci?

Odpočítávání

Je lepší konec začátku, než začátek konce. – Ray Fox 5,353,3428

Na stejném místě na Slunci byly nedávno zobrazovány číslice, odpočítávající postupně 9,8,7,6,5,4,3,2,1 …, jedna číslice za přibližně 27.3 dní při každé rotaci Slunce… Zatímco první číslice byly sotva rozeznatelné, ale ty nedávné byly ohromné a sotva přehlédnutelné… Tímto tempem to odpočítávání ukazuje na 26.7.2023 na svátek Anny a Jáchyma…

crop_20230629_1235Spolu s číslicí 1 na svátek Petra a Pavla 29.6.2023 mi Hospodin dvakrát napsal „Nesuď“, ale je to těžké nezmínit tu gigantickou všudypřítomnou Lež a Nenávist, jež vládne Západu, a ovšem já je nesoudím, já jsem jen Svědek, někdy i žalobce a obhájce. Soudit je bude jejich Lid, Historie, a zřejmě i Hospodin…

Jenže mnoho lidí tu bylo zmateno pro-režimní Propagandou, používající Citově podbarvené Manipulativní výrazy – okupant, agresor, diktátor, obránci, zločin, anebo i vědecké a dezinformace, které i kdyby nebyly naprosto opačně otočené od Pravdy, i tak by byly psychologicky manipulativní… „Dezinformace“ je hanlivá pomluva, koště na zametání Pravdy pod koberec, a jednodušší lidé těmto pomluvám snadno podléhají, nenamáhajíce se zjišťovat si a hledat skutečnou Pravdu, porovnávat více zdrojů informací, chápat Bias jednotlivých zdrojů – protože každý to vidí z určitého úhlu pohledu… Jenže mnoho lidí na to nemá čas, sledovat a srovnávat pečlivě více zdrojů, z více směrů, ale právě proto dávejte pozor, kdyby se někdo snažil umlčovat Varující Hlasy, nebo zastrašovat a systematicky umlčovat jednu stranu Diskuze…

Původní „Liberalismus“, použitý jen na rozbití Konzervativní Morálky, se změnil na Tyranii Dekadence a Perverzní Zvrhlosti – již nemáme „Svobodu“ mít vlastní názor a cestu, ale jsme nuceni uctívat Perverze a všelijakou Dekadenci… Transgenderová Monstra už nepokrytě pokřikují, jak si jdou pro naše děti zkazit je…

St_Joachim__crop_smallProč odpočítávání směřuje ke svátku Anny a Jáchyma? Nevím… Jáchym bývá zobrazován s košíkem s holubicemi, symbolizujícími Mír. Bylo by skvělé, kdyby to odpočítávání bylo pouze důraznou výzvou k Míru…

V současném konfliktu na Ukrajině by ovšem Západ musel uznat Demokracii Referend, kde obyvatelé Donbasu vyjádřili, že země patří obyvatelům, kteří tam žijí, a mohou si vybrat jiné vládce, a to i přes hranice, když je ti původní systematicky terorizují, a upustit od Feudalistického principu Teritoriální Integrity, snažícího se tvrdit, že země patří vládcům v Metropoli, a původní obyvatelstvo z ní mohou svévolně vyhnat nebo i vyhubit, kdykoliv se jim zlíbí… I toto vám Západní média naprosto otočila na opak…

Jenže se obávám, že takhle jednoduché to nebude, protože nad tou 1 kromě nevýrazného českého nápisu Nesuď je vlevo nahoře velký hebrejský nápis zemřou, nebo „budou usmrceni“, což se píše stejně, jen se to jinak vyslovuje… Jenže to může být jen nezamýšlená náhoda – většina nápisů na Slunci bývá v angličtině, protože u hebrejských nápisů může mnohem snáz dojít k mylné interpretaci… Nevím…

Co si vlastně kolektivně zasloužíme?

cou

P.A.Semi – πα½ 2023-07-01

STOP ATEISM
Jako jsou vyšší nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše, a myšlení má myšlení vaše. (https://bible.pi-alpha.org/b?Is55:9)

Přesně v době, kdy byla zobrazena 1 na Slunci v tom Odpočítávání, přes severní polovinu Atlantiku bylo napsáno v oblacích: STOP ATEISM …

RGBAirmass_Reproject_Combined_20230629_1400_crop2_G1_marked2

Další obrázky tohoto momentu ze dvou různých satelitů, GOES 16 a EumetSat MET10, a zkombinované z UK MetOffice nebo mnou:

co

Nadešel Čas Konce Ateismu…

Ateismu, který vede k falešné Pýše nesprávných tvrzení o Lidské nadřazenosti v celém blízkém Vesmíru, která vede k postrádání Zodpovědnosti ke Stvořiteli, která je pak zodpovědná za většinu dalších nemravností a kažení lidské civilizace…

Zatímco se Ateismus zdál nějakou dobu racionální, byl to pouhý Blud, a Podvod bludu Velký Třesk, dále šířeném netušícími následovateli…

Šlo by i říct, že Ateismus je ten Král Antikrist vládnoucí světu?

Ale namísto toho tu jsou jiní nenávistní lháři, zahořklí nepřátelé Křesťanství a Bílých Lidí obecně – (post-Biblický) Judaismus – falešný Supremacismus, jehož následovníci způsobují většinu zkažení a nemravností této Civilizace, kteří nenávidí a utlačují vše, co je Správné, Spravedlivé a Pravdivé, vyčkávajíce odplatu, kterou jejich zlé knihy plánují proti Křesťanům – dle jejich falešných interpretací… Každý se jim klaní, zatímco oni a jejich sluhové kolektivně vládnou Světu… Ale toto nelze otevřeně diskutovat na většině míst severní poloviny tohoto Světa…

Ale blud Ateismu je mnohem zřejmější omyl, a jednodušší k odmítnutí a opuštění…

Zj19:18 píše o poražených králích a vůdcích – ale tím jsou myšleny především Ideologie, vládnoucí světu v konceptuální rovině, ne jejich lidští stoupenci, kteří by měli být osvobozeni ze svých bludů, ne zničeni osobně… (Některé vaše církve tomu rozuměly nesprávně…) Osvobozeni z Bludů cestou Porozumění, ne Donucením nebo Násilím… Dejte lidem (nějaký) čas na pochopení…

Jonášova volání
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. (Ef6:12 dle sobotní školy)
(tedy proti Ideologiím a Kultům, ne proti jejich stoupencům)

A zatímco jsem se stále ještě snažil zveřejnit anglickou verzi článku o Odpočítávání na Slunci (tentokrát na neobvyklém místě, které si pravděpodobně nezasloužilo to nést?), a den poté, kdy možná bylo napsáno na Slunci víc (česky) – možná jako náhoda, přišla neobvyklá bouřka na svátek sv. Cyrila a Metoděje 2023-07-05, (neobvyklá, protože předchozí měsíc bylo velmi sucho a vedro, kvůli El-Niňo – nejspíš vulkanického nebo geotermálního původu, a kvůli obrovskému Kanadskému lesnímu žhářství v květnu), a deště nad naší malou zemí se zdály formovat různé nápisy (nebo to byla jen náhodná souvislost?), nyní vzaté jako inspirace, co jsem vynechal v té první části, zatímco jsem lamentoval nad nespravedlivou Válkou a nad nemravnostmi Lgbtqp jako příklady důvodů, proč si kolektivně zasloužíme trest, nebo čeho bychom opravu měli litovat a napravit to…
(Hospodin ví, že si prohlížím tyhle dešťové mapy, tím spíš, když nějaká malá ale silná bouřka udeří přesně v místě, kde žiju…)

Ibiza – jako symbol vší marné Klubové kultury, kazící naši mládež… A různých Kultů „Hvězd“ kultury a sportů…

Ibiza

BoA – jako symbol všech národních a nad-národních Bank, které se zdají být na cestě, jak nás zotročit pomocí digitálních peněz…

BoA

Jude? (nejisté…) – jako falešný supremacismus Judaismu, vedoucí k jejich pohrdání všemi ostatními etniky, vedoucí k jejich absenci jakéhokoliv svědomí… Jako byl Jidáš také Apoštol, tento Judaismus je jako Jidáš mezi Náboženstvími…

Jude

Digitální ID (průkazy), plánované tyranickými despoty na ovládání a sledování populace na každém kroku… (A na vynucování zrádné vaxxinace veškerým možným vydíráním, jako to zkoušeli s Operací Covid?) S normálními „lidskými“ průkazy totožnosti prohlížejí obvykle jen podezřelé, a člověk kontrolující ty průkazy si to obvykle nepamatuje konkrétně a nezaznamenává vás na každém kroku, ale s digitálními průkazy je každá taková kontrola zaznamenána a někde analyzována, pro mnohem důkladnější špiclování…

Digitální ID

AI…?

AI

AI je tu, aby nás nahradilo, ale měli bychom se snažit nebýt nahrazeni tak snadno… Když lákali Afričany do otroctví, dávali jim různá barevná cinkátka a tretky, za které tito prodali svou svobodu a životy… A nyní, když se civilizace vyvinula, cinkátka a tretky na prodání nás do otroctví a na jatka jsou mnohem barevnější, animovaná a digitální, ale podstata se nezměnila… Uvažujte víc, za co a jestli prodáváte Lidskost a i samotnou existenci svou a svých dětí…

AI je tu

US – hlavní bandita planety, nespravedlivě se vměšující všude, okrádající celé národy gangsterskými „sankcemi“, a jejichž Kongres dalece překračuje svou Jurisdikci… A nyní vedou nespravedlivou Válku na Ukrajině, jen aby způsobili škody dalším… Američané – více si dávejte pozor, kdo vám vládne a utlačuje vás, a vaším jménem celý zbytek světa…

US

UA – Ukrajina – fašistický a nacistický národ útočící na Rusko a jeho nové kraje, zatímco se snaží záměrně vyhubit vlastní muže v sebevražedných útocích… (Pro ty, kdo to neví, na Donbasu válčí a útočí Ukrajinci od roku 2014, a ta současná fáze začala Ukrajinským útokem na Donbas 17.2.2022 … Ukrajinci odmítli veškerá mírová jednání, která jim Rusové opakovaně nabízeli… To vám tu Média a Politici asi zapomněli říct?) Ukrajinští lidé – jste hráni jako loutky k vaší vlastní zkáze… Ale zvažte, že vyvoláváním Bandery, nejodpornějšího a nejbrutálnějšího zločince přinejmenším od středověkého vpádu Mongolů do Evropy, jste na sebe vzali tuto Karmu, která měla být mnohem radši již dávno zapomenuta…

UA

WHO…? – sponzorována známými Eugeniky, plánuje na nás uvrhnout despotickou plandemickou tyranii… Měli bychom protestovat proti těmto nevoleným technokratům vládnoucím nad národy, a radši dříve, než příliš pozdě! Neviděli jsme snad během Covidu – jednoho z největších zločinů proti Lidskosti, jak jsou zrádní?!

WHO

WTO…? Nerozumím Trhu dost na to, abych věděl, co by s nimi mělo být špatného…

WTO

Považuji za jasně rozlišené, co byla nebo mohla být Boží slova, a co jsou mé Lidské interpretace a názory…

A rád bych byl jako Jonáš, který varoval Ninive před zaslouženým zničením, ale občané Ninive litovali a napravili své chyby, a trest nepřišel…

Také je tam upozornění v kapitole Jon4, že Slunce možná bude pálit, a hledat stín pod stromy v případě Carrington Event nemusí být dostatečné…

(Nejsem prorok, abych věděl, co přichází, jen analyzuji, co je možné, a tohle se zdá být logické…)

P.A.Semi – πα½ 2023-07-12..16

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
4 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
P.A.Semi
Host
P.A.Semi
9 měsíců před

Děkuji za zveřejnění článku…

Nevím, co se stane, ale zbytečně tam to odpočítávání asi nebylo…
Dnes 2023-07-23 v cca 15 UTC tam je na Slunci napsáno: I SUE YOU – Žaluji vás…

Je mi líto, že jsem nestihl varovat víc lidí…
Je mi líto, že si to kolektivně nejspíš zasloužíme…
(když se kácí les, létají třísky… obávám se, že obecně přírodní pohromy si příliš nevybírají, kdo byl spravedlivý a kdo lump…)

Kdyby to mělo být nějaké extrémní sluneční CME, tak je bezpečnější být ve stínu za zdmi, a dál od drátů, ze kterých by mohly létat blesky… (Což ale na Slunci zatím nevypadá, že by šlo něco impozantního…) Anebo to bude něco úplně jiného…?
Nebo se nestane nic? To by bylo trapné – takhle nás strašit a zbytečně…

Viz https://pi-alpha.org/IPGII/ – závěrečná scéna I Pet Goat 2, sluneční CME rozbíjí „Pyramidy“… uvidíme…

comment image

πα½

Last edited 9 měsíců před by P.A.Semi
P.A.Semi
Host
P.A.Semi
9 měsíců před

Kdybych vyjmenoval 10 možných katastrof, tak se nejspíš nějakou trefím…

A ovšem ony jsou leckteré možnosti vyjmenované v Zj16 , a viz Zj22:18 že se nemusí stát všechny…
Zejména třeba Zemětřesení je tam na řadě (Zj16:18), vedro už bylo…

Anebo „tma“, tu předpovídal leckdo…??? (Kdyby byla tma, je třeba být schovaný doma a rozhodně nevětrat – to jsou zas jiná „proroctví“…)

Anebo pád asteroidu do jednoho z oceánů – i ten je tam někde na řadě jako jedna z možností (Zj18:21 – spíš asi ne)…

A ovšem – Ex12:12 – „prvorození“ duchovně jsou tentokrát Ž, oni jsou ten Egypt a Babylon, od kterého je třeba odejít (myšleno duchovně)…

To kdybych věděl, před čím mám varovat, bylo by to jednodušší a jasnější…

πα½

Mira
Host
Mira
9 měsíců před
Reply to  P.A.Semi

Zatím se nestalo nic…..

27.07.2023

P.A.Semi
Host
P.A.Semi
8 měsíců před

(Kdyby se k tomu tady ještě někdo dostal…)

Toto Odpočítávání oznamovalo „esoterický“ začátek cyklu SC26, a Hospodinův protest proti Twitterové krádeži „Abecedy“ privatizací „X“ …

https://pi-alpha.org/Sc26-zacal

comment image

πα½

4
0
Would love your thoughts, please comment.x