Co Západ slíbil Rusku ohledně rozšiřování NATO?

NATO

V roce 2007 si ruský prezident Vladimir Putin postěžoval: „Co se stalo s ujištěními, která naši západní partneři dali po rozpuštění Varšavské smlouvy? Kde jsou tato prohlášení dnes? Nikdo si na ně ani nevzpomíná. Dovolím si však tomuto publiku připomenout, co bylo řečeno. Rád bych citoval projev generálního tajemníka NATO pana Woernera v Bruselu 17. května 1990. Tehdy řekl, že: „Skutečnost, že jsme připraveni neumístit armádu NATO mimo německé území, dává Sovětskému svazu pevnou bezpečnostní záruku“. Kde jsou tyto záruky?“

NATO

Putin citoval správně. Mohl dodat, jak víme z nově odtajněných dokumentů, že Woerner také „zdůraznil, že Rada NATO a on sám jsou proti rozšiřování NATO (tento názor podporuje 13 ze 16 členů NATO)“. Generální tajemník NATO také 1. července 1991 ujistil Rusy, že při nadcházejícím setkání s polským Lechem Walesou a rumunským Ionem Iliescuem „bude proti vstupu Polska a Rumunska do NATO, což již dříve prohlásil Maďarsku a Československu.“

Mnozí obviňují Putina z historického revizionismu a popírají, že by Západ někdy Rusku slíbil, že pokud bude sjednocenému Německu umožněn vstup do NATO, nebude se NATO rozšiřovat na východ. Jak však ukazují tyto tři citace z nejvyšších míst NATO, odtajněné dokumenty pevně dokazují, že NATO lhalo, když ve zprávě z roku 2014 uvedlo, že „žádný takový slib nebyl učiněn a nikdy nebyly předloženy žádné důkazy, které by tvrzení Ruska podpořily.“

Ministr zahraničí James Baker rovněž trval na tom, že žádný takový slib nebyl učiněn. Dne 9. února 1990 Baker slavně nabídl Gorbačovovi možnost volby:

„Chci vám položit otázku, na kterou nemusíte hned odpovídat. Předpokládejme, že dojde ke sjednocení, čemu byste dal přednost: sjednocenému Německu mimo NATO, naprosto nezávislému a bez amerických vojsk; nebo sjednocenému Německu, které si zachová spojení s NATO, ale se zárukou, že se jurisdikce nebo vojska NATO nerozšíří na východ od současné hranice?“

Baker se k tomuto výroku vyjádřil odmítavě a označil jej pouze za hypotetickou otázku. Další Bakerův výrok, který dříve nebyl do citace zařazen, ale nyní byl na základě dokumentárních záznamů do scénáře opět zařazen, však toto tvrzení vyvrací. Poté, co Gorbačov na Bakerovu otázku odpoví: „Je samozřejmé, že rozšíření zóny NATO je nepřijatelné,“ Baker kategoricky odpovídá: „S tím souhlasíme.“

Existují čtyři další odtajněná prohlášení, která nyní potvrzují důkazy proti Bakerovu tvrzení. Nejdůležitější je Bakerova vlastní interpretace jeho tehdejší otázky Gorbačovovi. Na tiskové konferenci, která následovala bezprostředně po tomto nejdůležitějším setkání s Gorbačovem, Baker oznámil, že „jurisdikce NATO nebude přesunuta na východ.“

Druhá věc je, že zatímco se Baker setkával s Gorbačovem, náměstek poradce pro národní bezpečnost Robert Gates kladl stejnou otázku vůdci KGB Vladimiru Křičkovovi, a to zjevně nehypotetickými slovy. Zeptal se Křuchkova, co si myslí o „návrhu, podle něhož by bylo sjednocené Německo přidruženo k NATO, ale v němž by se vojska NATO nepřesunula dále na východ, než jsou nyní?“ Gates pak dodal: „Zdá se nám to jako rozumný návrh.“

Třetím důvodem je, že Baker položil ve stejný den stejnou otázku sovětskému ministru zahraničí Eduardu Ševardnadzemu. Zeptal se, zda „by mohl existovat výsledek, který by zaručil, že ve východní části Německa nebudou žádné síly NATO. Ve skutečnosti by mohl existovat absolutní zákaz.“ Jak Baker tuto nabídku zamýšlel? M. E. Sarotte v knize Not One Inch (Ani o píď) uvádí, že Baker do svých poznámek napsal: „Konečný výsledek: Sjednocené Německo. Zakotvená ve změněném (polit.) NATO – jehož jurisdikce by se nepřesunula na východ!“ Podle nyní odtajněného memoranda ministerstva zahraničí o jejich rozhovoru Baker již v tomto rozhovoru Ševardnadzeho ujistil, že „by samozřejmě musely existovat železné záruky, že se jurisdikce nebo síly NATO nepřesunou na východ.“

A konečně, podle odtajněného memoranda ministerstva zahraničí z tohoto rozhovoru, ještě téhož rušného dne Baker Gorbačovovi a Ševardnadzemu řekl, vůbec ne formou otázky, že „pokud budeme udržovat přítomnost v Německu, které je součástí NATO, nedojde k rozšíření jurisdikce NATO pro síly NATO ani o jeden palec na východ.“

Přestože se jedná o nejdůležitější ujištění ministra zahraničí Bakera, není to jeho jediné ujištění. Dne 18. května 1990 řekl Baker Gorbačovovi na setkání v Moskvě: „Chtěl jsem zdůraznit, že naše politika nesměřuje k oddělení východní Evropy od Sovětského svazu.“ A ještě jednou, 12. února 1990, je slib dán. Podle poznámek pořízených pro Ševardnadzeho na konferenci Otevřené nebe v Ottawě Baker Gorbačovovi řekl, že „pokud sjednocené Německo zůstane v NATO, měli bychom dbát na nerozšiřování jeho jurisdikce na východ.“

Bakerovo ujištění Gorbačovovi a Ševardnadzemu potvrdilo a sdílelo i ministerstvo zahraničí, které 13. února 1990 informovalo americké ambasády, že „ministr dal jasně najevo, že… podporujeme sjednocené Německo v rámci NATO, ale že jsme připraveni zajistit, aby se vojenská přítomnost NATO nerozšiřovala dále na východ.“

Vyšetřování ministerstva zahraničí z roku 1996, které provedli John Herbst a John Kornblum, se nejen stalo oficiální politikou USA, ale podle Sarotteho díky oficiálnímu vyznění a širokému rozšíření… pomohlo formovat americký postoj ke kontroverzi toho, co přesně bylo řečeno. . . .“ Herbst a Kornblum dospěli k závěru, že poskytnutá ujištění neměla žádnou právní platnost. Tento úsudek mohli učinit na základě oddělení ústních slibů od písemných dokumentů, v nichž „není žádná zmínka o rozmístění jednotek NATO za hranicemi Německa.“

Šetření nepopřelo, že byla poskytnuta ústní ujištění. A žádný ruský představitel nikdy netvrdil, že byly v dokumentech napsány; ve skutečnosti litoval, že nebyly. Ale i písemné dohody lze porušit a výsledky USA v dodržování písemných slibů nejsou o mnoho lepší než výsledky v dodržování ústních slibů, jak o tom svědčí Trumpovo porušování íránské jaderné dohody JCPOA a Bidenovo časté porušování společných komuniké podepsaných s Čínou ohledně Tchaj-wanu. Tato bilance vedla Putina 21. prosince 2021 ke stížnosti, že „dobře víme, že ani právní záruky nemohou být zcela bezpečné, protože Spojené státy snadno odstoupí od jakékoli mezinárodní smlouvy, která pro ně přestala být zajímavá… „

Rozdíl, o který se Herbst a Kornblum opírají, je projevem právní sofistiky. V článku „Deal or No Deal? The End of Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion“ Joshua R. Itzkowitz Shifrinson tvrdí, že ústní dohody mohou být právně závazné a že „analytici již dlouho chápou, že státy nepotřebují formální dohody, na nichž by založily svá budoucí očekávání“. Ústní dohody jsou základem diplomacie. Shifrinson tvrdí, že neformální dohody jsou pro politiku důležité a že byly zvláště důležité pro diplomacii mezi USA a Ruskem během studené války. Jako příklad uvádí řešení kubánské krize prostřednictvím neformálních ústních dohod a „studenoválečný řád, [který] vznikl z tichých iniciativ USA a Sovětského svazu v 50. a 60. letech 20. století, které pomohly oběma stranám najít způsoby koexistence“. Ústní dohody mezi USA a Ruskem „byly během studené války hojné“, říká Shifrinson. Důvěřovat ústním slibům učiněným v roce 1990 nebylo nic nového.

Shifrinson dále zdůrazňuje, že ústní dohody „mohou představovat závaznou dohodu za předpokladu, že se jedna strana vzdá něčeho hodnotného“ jako protihodnoty za to, co druhá strana slíbila na oplátku. Gorbačov jistě chápal Bakerovy sliby tímto způsobem, neboť souhlasil s tím, že sjednocené Německo bude začleněno do NATO výměnou za „železnou“ záruku, že se NATO nebude rozšiřovat dále na východ. Teprve po těchto jednáních s Bakerem Gorbačov souhlasil se sjednocením Německa a vstupem do NATO. Slib „ani o píď“ byl podmínkou Gorbačovova souhlasu se sjednoceným Německem v NATO. Gorbačov ve svých pamětech označil rozhovor s Bakerem z 9. února za okamžik, který „uvolnil cestu ke kompromisu.“

A Bakerovy sliby nebyly jediné, které byly Rusku dány. Ujištění přicházela z nejvyšších míst NATO a od Roberta Gatese, který na rozdíl od Bakera a NATO o svých slibech nikdy neklamal. V červenci 2000 Gates kritizoval „prosazování rozšiřování NATO na východ [v 90. letech], když Gorbačov a další byli přesvědčeni, že k tomu nedojde.“

Stejné sliby učinili i představitelé několika dalších národů. Dne 15. července 1996 nynější ministr zahraničí Jevgenij Primakov, který „procházel materiály v našich archivech z let 1990 a 1991“, podle Sarotta prohlásil, že „bylo jasné… že Baker, Kohl a britští a francouzští představitelé John Major a François Mitterrand řekli Gorbačovovi, že ani jedna země, která opustí Varšavskou smlouvu, nevstoupí do NATO – že se NATO nepřiblíží k Rusku ani o píď.“

Důležité je, že tytéž sliby učinili i němečtí představitelé. Západoněmecký kancléř Helmut Kohl se s Gorbačovem setkal den po Bakerovi, 10. února. Ujistil Gorbačova, že „NATO přirozeně nemůže rozšířit své území na současné území NDR [východního Německa]“. Ještě jasněji Gorbačovovi sdělil, že „jsme přesvědčeni, že NATO by nemělo rozšiřovat svou působnost.“ Současně západoněmecký ministr zahraničí Hans-Dietrich Genscher ostře sděloval Ševardnadzemu, že „pro nás je to jasné: NATO se nebude rozšiřovat na východ.“

5. března 1991 si britský velvyslanec v Rusku Rodric Braithwaite do svého deníku zapsal, že když se ruský ministr obrany Dmitrij Jazov vyjádřil, že se „obává, že Češi, Poláci a Maďaři vstoupí do NATO“, britský premiér John Major ho ujistil, že se nic takového nestane. Když se Yazov Majora výslovně zeptal na „plány NATO v regionu“, britský premiér mu řekl, že „sám nepředpokládá okolnosti, za kterých by se nyní nebo v budoucnu východoevropské země staly členy NATO.“ Dne 26. března 1991 britský ministr zahraničí Douglas Hurd informoval sovětského ministra zahraničí Alexandra Bessmertnycha, že „v NATO neexistují žádné plány na začlenění zemí východní a střední Evropy do NATO v té či oné formě.“ V článku z července 2016 Braithwaite napsal, že „americký ministr zahraničí James Baker 9. února 1990 prohlásil: „Domníváme se, že konzultace a diskuse v rámci mechanismu 2+4 by měly poskytnout záruku, že sjednocení Německa nepovede k rozšíření vojenské organizace NATO na východ.“

Jasnost dokumentárního záznamu je relevantní i dnes, protože naznačuje, že když Rusko hovoří o konečné červené linii při rozšiřování NATO na Ukrajinu a až k ruským hranicím a o slibech Západu, že se jurisdikce ani síly NATO nebudou rozšiřovat za hranice Německa, nejedná se o historický revizionismus, jak Západ obviňuje, ale o vyjádření skutečných existenčních obav a o vyjádření legitimního očekávání, že Západ dodrží sliby, které dal, výměnou za to, že Rusko dodrží slib, který dalo při těchto jednáních v letech 1990 a 1991.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x