Členové bloku největších rozvíjejících se ekonomik BRICS se nedávno sešli, aby rozhodli o přijetí nových členů a vytvoření společné měny, která by se postavila americkému dolaru.

BRICS

Pět zemí tvořících BRICS – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika – představuje více než 40 % světové populace a jejich podíl na světové ekonomice – měřeno paritou kupní síly – převyšuje podíl bloku G7 vedeného Američany.

Kdysi byl BRICS vnímán pouze jako volné sdružení různorodých rozvíjejících se ekonomik, které se snaží najít způsob, jak si usnadnit uzavírání vzájemných obchodních dohod, v posledních letech však získal konkrétnější podobu hospodářského bloku, který stojí v opozici vůči Západu.

Ministři zahraničí zemí BRICS se 1. a 2. června sešli na summitu v Jihoafrické republice spolu s vysokými představiteli více než tuctu dalších zemí, které chtějí navázat užší vztahy s blokem BRICS, ať už podepsáním lukrativních dohod, nebo vstupem do skupiny.

Osm zemí vyslalo do Kapského Města své zástupce na jednání s blokem BRICS, známé jako „Přátelé BRICS.“ Těchto osm zemí jsou Komory, Kuba, Demokratická republika Kongo, Gabon, Írán, Kazachstán, Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty. Pět dalších zemí – Argentina, Bangladéš, Egypt, Guinea-Bissau a Indonésie – se diskusí účastnilo virtuálně.

To jsou jen některé ze zemí, které oficiálně vyjádřily své přání připojit se k bloku. Mezi další zájemce patří Mexiko, Nigérie a Turecko.

Indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar poznamenal, že některé z rozhovorů zahrnovaly jednání o hlavních zásadách, standardech, kritériích a postupech, jak by měl rozšířený blok BRICS vypadat. Žádné stanovené standardy nebyly zveřejněny, protože podle Džajšankara se na nich stále „pracuje.“

Jihoafrický ministr zahraničních věcí Naledi Pandor uvedl, že ministři zahraničních věcí chtějí dokončit práci na rámci pro přijímání nových členů a předložit je ke schválení vedoucím představitelům BRICS před jejich srpnovým setkáním na summitu v jihoafrickém Johannesburgu.

Pokud se skupina skutečně rozšíří, očekává se, že BRICS poskytne ostatním rozvíjejícím se ekonomikám platformu pro obhajobu jejich zájmů a koordinaci činností přispívajících ke vzájemnému hospodářskému růstu. To pomůže skupině BRICS v jejím konečném cíli, kterým je poskytnout důvěryhodnou alternativu k výhodám, které nabízí současný hospodářský řád vedený Západem.

BRICS bude pokračovat v práci na vytvoření nové měny
Ve světle sankcí, které Západ zavedl po ruské speciální vojenské operaci na Ukrajině, se BRICS ujal vedení diskuse o vytvoření nové měny, kterou by všechny členské země mohly používat v mezinárodních transakcích.

Používání alternativních měn patřilo k významným bodům jednání během nedávného zasedání BRICS, přičemž členské země diskutovaly o tom, jak by tato potenciální nová měna mohla ochránit ostatní členské země před dopadem západních sankcí.

Pandor poznamenal, že BRICS se snaží „zajistit, abychom se nestali obětí sankcí, které mají sekundární dopady na země, jež se nijak nepodílejí na problémech, které vedly k těmto jednostranným sankcím.“

Analytici poznamenali, že členové BRICS mají rovněž zájem prosadit společnou měnu, která by zavedla svět bez dolaru a s více rezervními měnami, což by jim podle jejich názoru poskytlo větší autonomii v oblasti vnitřní politiky. Bez společné měny se tyto země prozatím snaží podepsat obchodní dohody, které vypořádávají platby v jejich vlastních měnách.

Například Indie již uzavřela dohody s nejméně 18 zeměmi včetně Ruska o vypořádání některých mezinárodních transakcí v indických rupiích. Čína již podepsala dohody o měnových swapech s několika zeměmi, včetně Brazílie, které jim umožňují provádět obchody v čínském jüanu, aby snížily náklady na dvoustranný obchod a omezily své vystavení kolísání hodnoty amerického dolaru.

V Nové rozvojové bance, nadnárodní bance se sídlem v Šanghaji, kterou vytvořily země BRICS, šéfka banky a bývalá brazilská prezidentka Dilma Rousseffová prozradila, že banka se postupně odklání od dolaru a slibuje, že nejméně 30 % úvěrů bude poskytováno v místních měnách členských států.

„Jde o finanční nezávislost a suverenitu,“ řekl jihoafrický velvyslanec při BRICS Anil Sooklal. „Tyto země chtějí větší determinaci, pokud jde o investice, obchod a zdroje financování. Nemusí být svázány do svěrací kazajky určité měny nebo finanční instituce.“

Několik zemí BRICS již předložilo návrhy, které zvažují úředníci Nové rozvojové banky. Pandor řekl, že blok „se jimi bude řídit, jaký by mohl být budoucí model“, aniž by uvedl další podrobnosti.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj