Amerika rychle směřuje k „diktatuře psychopatů“: Když naši „vůdci“ nemají problém zabít každého, koho považují za „hrozbu“ pro svou psychotickou moc

Diktatura

Nová Levice v dnešní Americe začlenila do své ideologie tezi kritické rasové teorie, která je potomkem kritické teorie, jež je potomkem marxismu. Jako taková si z Marxových myšlenek do značné míry vypůjčuje a aplikuje je, často velmi kreativně, na Americkou společnost.

Diktatura

Jednou z hlavních Marxových myšlenek bylo převrácení mocenské struktury s cílem nastolit diktaturu proletariátu (podstatné jméno proletariát se používalo pro označení dělnické třídy, neboli toho, čemu říkáme dělníci). Marx tvrdil, že je to jediný praktický způsob, jak zajistit, aby dělníci (údajně neschopní uspět sami v „kapitalistické“ společnosti) nebyli bezohledně vykořisťováni chamtivými „kapitalisty.“

Nuže, Nová Levice v dnešní Americe vyměnila Marxovy myšlenky o ochraně proletariátu před vykořisťováním za ochranu jakékoli „utlačované“ třídy před jejími „utlačovateli.“ Ačkoli to ideologové Nové Levice neříkají otevřeně, na základě jejich oddanosti Marxovu učení lze logicky usoudit, že se snaží v Americe nastolit diktaturu „utlačovaných“, přičemž jedním z hlavních nástrojů takového nastolení je jejich nejnovější mantra Diverzita, inkluze a rovnost (DIE).

A je to vidět. Stále více jedinců se ve veřejných a korporátních mocenských strukturách prosazuje nikoli na základě svých zásluh a talentu, ale na základě příslušnosti k některé z „utlačovaných“ tříd. Například to, že je člověk černoch, „žena“, LGBTQ++, imigrant jiného než kavkazského původu (včetně jeho potomků) atd., často nahrazuje nedostatečnou kvalifikaci. Stačí se podívat na Bidenovu administrativu, která je většinou sbírkou příslušníků „utlačovaných“ tříd, kteří kromě svého „utlačovaného“ statusu neprokazují odpovídající přípravu a schopnosti pro práci, kterou mají vykonávat.

Tento trend „posílení utlačovaných“ má své příznivce i odpůrce.

Příznivci v něm vidí nápravu a napravení minulých křivd. Odpůrci v něm vidí ohrožení volného trhu a systému odměn založeného na zásluhách, který býval charakteristickým rysem Amerického socioekonomického systému, jenž vytvořil nejsilnější ekonomiku, jakou kdy svět viděl, a nejvyšší životní úroveň obyčejných lidí.

Aniž bychom se pouštěli do sporu o klady a zápory posílení postavení „utlačovaných“ (který pravděpodobně nakonec povede k diktatuře „utlačovaných“), můžeme si všimnout důležité otázky, která ve zmíněném sporu nápadně chybí: Kdo nám bude vládnout, pokud se (dříve) „utlačovaní“ stanou vládnoucí třídou v Americe?

Odpověď na tuto otázku se nezdá být pro většinu z nás, tvrdě pracujících a zákony dodržujících Američanů, pěkná. Mnozí z takzvaných „utlačovaných“ totiž vykazují příznaky psychopatie – a není se čemu divit.

Za prvé, mnozí z těch, kteří jsou skutečně utlačováni – nebo ti, kteří jsou o tom přesvědčeni politickou propagandou a jinými formami podvodu – se pravděpodobně nebudou dostatečně dlouhou dobu řídit zlatým pravidlem: „Čiň druhým tak, jak chceš, aby oni činili tobě.“ Důvodem je to, že se s největší pravděpodobností neztotožňují se zbytkem společnosti, kterou považují za „utlačující.“ („Systémově utlačující“, použijeme-li slovník dnešní propagandy).

Proto vnímají ty, kteří v této společnosti žijí, jako nehodné toho, aby se k nim chovali hezky. Projev tohoto jevu lze pozorovat v (jak se zdá) dobře vygradovaných pokusech „dostat Trumpa“ jakýmikoliv prostředky. Když se podíváte na státní zástupce a soudce, kteří se podílejí na všech obviněních proti prezidentu Trumpovi, všimnete si, že novodobí „utlačovaní“ jsou nejen nadměrně zastoupeni na straně obviňujících/soudících, ale také že téměř nikdy neprojevují sklon řídit se zlatým pravidlem. Takže dělají prezidentu Trumpovi všechny věci, které by se jim rozhodně nelíbily, kdyby někdo dělal jim.

Soudní proces o občanskoprávním podvodu v Newyorské kauze proti prezidentu Trumpovi je typickým příkladem opuštění zlatého pravidla Generální prokurátorkou státu Letitií Jamesovou, příslušnicí jedné z „utlačovaných“ tříd, a soudcem Arthurem Engoronem, který není příslušníkem žádné „utlačované“ třídy, ale zřejmě krajně levicovým „obhájcem utlačovaných.“ Společně upírají obžalovanému jeho ústavní právo na soudní proces s porotou, snaží se ho zbavit kontroly nad jeho majetkem bez řádného soudního procesu, snaží se mu uložit gargantuovské pokuty (250 milionů dolarů) za to, že se údajně domníval, že jeho nemovitý majetek má větší hodnotu, než si myslí, a dokonce za to, že se snaží bránit u soudu, jak on a jeho advokáti uznají za vhodné; to vše předtím, než je předložena převaha důkazů o jeho údajném protiprávním jednání a než je během soudního procesu proveden křížový výslech, a s opakovaným porušením promlčecí lhůty. Zdá se však zřejmé, že by se neradi jednoho dne ocitli v situaci, do níž dostali prezidenta Trumpa.

To, že „utlačovaní“ mají tendenci ignorovat zlaté pravidlo, je často důsledkem nedostatku empatie na jejich straně nebo jejich schopnosti zapínat a vypínat empatii, kterou ještě mají. Tento druh mentality je zřejmě důsledkem velmi dlouhého života pod vnímaným útlakem (ať už imaginárním, nebo skutečným) a je přirozenou obranou mysli, která jedinci pomáhá útlak přežít a vymanit se z něj. A politická propaganda, která udržuje absurdní a mylná tvrzení o „systémovém útlaku“ (například „systémový rasismus“), takovou patologickou mentalitu dále posiluje.

Napsal jsem „patologickou“, protože patologická je. Spadá pod definici psychopatie – trvalý nebo selektivní nedostatek empatie. Tito psychopati se zjevně nebudou řídit zlatým pravidlem, snad s výjimkou toho, že budou ostatní klamat, protože zlaté pravidlo je etické tvrzení, které vyjadřuje empatii, jíž mají nedostatek; a to je první červený praporek naznačující, že podezřelý jedinec může být psychopat.

Na základě toho, co jsme viděli, jednání mnoha (ne-li všech) soudců, státních zástupců a prokurátorů, kteří jdou po prezidentu Trumpovi, silně naznačuje psychopatii. Zejména zvláštní prokurátor Jack Smith se chová i vypadá jako odhodlaný psychopat… a nejděsivější na tom je, že tito lidé jsou součástí naší federální a státní vlády.

Mnohým nevadí, že banda psychopatů je vybavena mocí, aby mohla pronásledovat „zlého a nebezpečného“ prezidenta Trumpa, ale ti, kteří s tím nemají problém, si zřejmě neuvědomují, že jakmile dáme psychopatům možnost ničit nebo připravovat o život ty, po kterých jdou, zítra tito psychopati tuto moc použijí proti každému z nás, kdo dělá nebo říká věci, s nimiž ti, kdo jsou u moci, nesouhlasí.

V Americe jsme ještě nedosáhli konečného bodu programu neomarxistické Nové Levice, kterým je diktatura „utlačovaných.“ Jak by se vám ale líbilo žít ve společnosti, kde autokraticky vládnou totalitní psychopati, kteří nemají pochopení pro tvrdě pracující a zákony dodržující Američany, a proti vládě, která připravuje své občany o jejich ústavní práva a svobody a plody jejich práce a vynalézavosti, neexistuje žádný opravný prostředek? (Pravděpodobně jste to již okusili.)

Domnívám se, že na takovouto eventualitu se mohou těšit pouze podinteligentní, indoktrinovaní hlupáci nebo ti, kteří doufají, že budou Americe vládnout. Ve své touze po „změně“ postrádají předvídavost nebo zpětný pohled, aby si uvědomili, že až se kyvadlo v pokleslých společnostech vychýlí zpět, útlak bude stále přetrvávat, jen nahoře bude jiná skupina utlačovatelů.

Ať už tedy máte prezidenta Trumpa rádi, nebo ho nenávidíte, je ve vašem životním zájmu a v zájmu vašich dětí, abyste udělali vše, co je v vašich silách, abyste zabránili nastolení diktatury „utlačovaných“, agendy DIE a vyzbrojování vlád a jejich agentur proti těm, kteří se jim, jako je prezident Trump, nelíbí. Protože pokud všechny tyto věci nezastavíme, můžeme se my nebo naše děti jednoho dne probudit pod diktátorským režimem psychopatů.

Tento nežádoucí scénář se stal v jiných civilizovaných zemích. Mějte na paměti, že takoví „vůdci“ jako Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Ce-Tung, Pol Pot, stejně jako jejich přisluhovači, byli psychopati, kteří neměli problém se zabíjením všech, které považovali za hrozbu pro své diktatury. Výsledkem bylo, že na oltáři socialismu a obrany „utlačovaných“ přišly o život stovky milionů nevinných lidí, jako jste vy nebo já. Jestliže se to stalo jinde, pak není žádný pádný důvod se domnívat, že se to nemůže stát i u nás, pokud dovolíme Nové Levici realizovat její nebezpečný, i když navenek ušlechtilý a humánní program.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x