Kanadský prezident Trudeau si přisvojuje diktátorské pravomoci

Justin Trudeau

Kanadský zoufalec Trudeau v pondělí odhalil pravou míru své temné stránky.

Justin Trudeau

Podobně jako si Adolf Hitler v roce 1933 uzurpoval diktátorské pravomoci tím, že se odvolával na zmocňovací zákon nacistického Německa, který obcházel ústavní zákon, napodobil Trudeau své jednání tím, že se poprvé v historii Kanady odvolal na kanadský zákon o mimořádných situacích – když žádná mimořádná situace neexistuje.

Zákon definuje stav nouze jako podmínky, které „vážně ohrožují životy, zdraví nebo bezpečnost Kanaďanů a jsou takového rozsahu nebo povahy, že přesahují možnosti nebo pravomoci provincie je řešit.“

Je nutný parlamentní dohled. Budou kanadští zákonodárci souhlasit s Trudeauovou uzurpací tyranské vlády nad tím, co jim ukládá ústavní zákon?

Zatímco uplatnění pravomocí podle zákona o mimořádných situacích musí být podle kanadské Listiny práv a svobod „rozumné a odůvodněné“, uplatněné pravomoci pozastavují občanské svobody, přičemž jsou vynucovány.

Bojovníci za svobodu a jejich příznivci jsou příkladem odvahy.

Nenásilné jednání v souladu s kanadskou Listinou práv a svobod nedosahuje úrovně mimořádné situace, jak ji definuje zákon.

Neexistuje žádné ohrožení národní bezpečnosti Kanady – nic, co by bylo definováno jako „špionáž nebo sabotáž, která je namířena proti Kanadě nebo poškozuje zájmy Kanady, nebo činnosti směřující k takové špionáži nebo sabotáži nebo ji podporující.“

Do dění není zapojena žádná cizí mocnost, protestující bojující za svobodu se nedopouštějí žádného násilí ani jiného porušování zákona.

Trudeauova akce je pouze o tom, že nechce žádnou změnu v politice jeho režimu, která ničí zdraví a svobodu pomocí smrtících vakcín a všeho ostatního, co souvisí s chřipkou/COVID-19, a to s těmi nejhoršími ďábelskými cíli.

Jde o vyhlazení nechtěných Kanaďanů spolu s likvidací zbytků svobodné a otevřené společnosti.

V pondělí Trudeau přednesl litanii velkých lží a řekl následující:

„Nyní je jasné, že existují vážné problémy, pokud jde o schopnost orgánů činných v trestním řízení účinně prosazovat zákon (sic).“

„Již se nejedná o zákonný protest při nesouhlasu s vládní politikou (sic).“

„Nyní se jedná o nezákonnou okupaci (sic).“

„Je čas, aby lidé odešli domů (sic).“

To, co falešně nazval „rozumnými a přiměřenými (opatřeními) vůči (neexistujícím) hrozbám“, odráží tyranii nad právním státem.

Jeho uzurpace diktátorských pravomocí je v protipólu k „zajištění bezpečnosti Kanaďanů, ochraně pracovních míst lidí a obnovení důvěry v naše instituce.“

Kanadské sdružení pro občanské svobody na Twitteru reagovalo na jeho flagrantní porušení zásad právního státu následujícím způsobem:

„(Trudeauův režim) nesplnil práh nutný k uplatnění zákona o mimořádných událostech.“

„Tento zákon z dobrého důvodu vytváří vysoký a jasný standard.“

„Zákon umožňuje vládě obcházet běžné demokratické procesy.“

„Tato norma nebyla splněna.“

„Zákon o mimořádných událostech lze použít pouze tehdy, když situace „vážně ohrožuje schopnost vlády Kanady zachovat svrchovanost, bezpečnost a územní celistvost Kanady“ a když situaci „nelze účinně řešit podle žádného jiného kanadského zákona.“

„Vlády pravidelně řeší obtížné situace, a to s využitím pravomocí, které jim byly uděleny demokraticky zvolenými zástupci.“

„Výjimečné právní předpisy by neměly být normalizovány.“

„Ohrožuje naši demokracii a občanské svobody.“

Kanadské Centrum pro ústavní svobody nešetřilo slovy, když vyjadřovalo nesouhlas s Trudeauovým protiústavním krokem.

„Okamžitě se obrátíme na soud s žádostí o zrušení“ jeho uzurpace diktátorských pravomocí.

V roce 1970 jeho otec Pierre Trudeau jako premiér použil zákon o válečných opatřeních proti násilí, únosům a vraždám páchaným teroristy v Quebecu.

„Dnes (Trudeauův režim) hodlá použít zákon o mimořádných situacích k řešení skákacích hradů a hokeje s míčem,“ zdůraznil ředitel Centra pro soudní spory Jay Cameron a dodal:

„Mírumilovní demonstranti, kteří krmí bezdomovce, odklízejí sníh, sbírají odpadky, tančí na ulicích, hrají pouliční hokej, mávají kanadskými vlajkami, zpívají státní hymnu a staví skákací hrady pro děti, „vážně neohrožují životy, zdraví nebo bezpečnost Kanaďanů“, ani tyto mírové aktivity „nejsou takového rozsahu nebo povahy, že by přesahovaly možnosti nebo pravomoci provincie se jimi zabývat. Z místopřísežných prohlášení o situaci v Ottawě, která byla předložena soudu, vyplývá, že řidiči kamionů jsou „přátelští, zdvořilí, pokorní, ohleduplní a mírumilovní“. Poklidný charakter protestu řidičů kamionů potvrdila také řada médií a stovky, ne-li tisíce videí pořízených lidmi přímo v Ottawě.“ Řidiči kamionů v Ottawě, kteří sedí v horkých vanách u svých kamionů, „vážně neohrožují schopnost kanadské vlády zachovat svrchovanost, bezpečnost a územní celistvost Kanady“. Jediným důvodem, proč jsou řidiči kamionů stále v Ottawě (a jinde ve Kanadě) je to, že arogantní politická elita odmítá diskutovat o obavách řidičů kamionů ze ztráty jejich občanských svobod a autoritářských očkovacích příkazů.“

Při použití zákona o mimořádných událostech musí Trudeauův režim „soudu prokázat, že stávající pravomoci, a to jak obecní, tak provinční zákony, jako jsou například podzákonné předpisy, nejsou dostatečné k řešení jakýchkoli problémů.“

Od chvíle, kdy koncem ledna dorazili do Ottawy bojovníci za svobodu v kamionech, Trudeau a jemu podobní kanadští zastánci tvrdé linie prokázali, že pohrdají právním státem a základními právy všech Kanaďanů.

V pondělí náměstkyně despotické premiérky Chrystia Freelandová vysvětlila, že Trudeauův režim hodlá (nezákonně) omezit financování řidičů kamionů.

Falešně označila to, co bylo vybráno na internetu na podporu jejich aktivismu v boji za svobodu, za „nelegální prostředky“ a uvedla, že aby mohli v Kanadě nadále působit, musí se okamžitě zaregistrovat u kanadského Centra pro analýzu finančních transakcí a zpráv (FINTRAC), a dodala:

„Ode dneška bude moci banka nebo jiný poskytovatel finančních služeb okamžitě zmrazit nebo pozastavit účet bez soudního příkazu. Přitom budou chráněni před občanskoprávní odpovědností za jednání učiněné v dobré víře (sic).“

„Jde o sledování peněz.“

„Jde o zastavení financování legitimních protestů bojujících za svobodu. Dnes vydáváme varování. Pokud je váš kamion používán při těchto nezákonných blokádách, budou vaše firemní účty zmrazeny.“

Trudeauův režim chce svobodu potlačit a zcela eliminovat.

Chce, aby se aktivističtí řidiči kamionů a jejich příznivci podřídili drakonickým pravidlům. Chce úplně zrušit právní stát. Jedinou možností reakce na jeho tyranskou vládu je tvrdá opozice.

Tamara Lichová, spoluorganizátorka Freedom Convoy 2022, v pondělí zdůraznila, že „neexistují žádné hrozby, které by nás vyděsily“.

„Budeme držet linii.“

V této době vyjádřili nesouhlas s Trudeauovým uzurpováním tyranských pravomocí nejméně čtyři premiéři kanadských provincií. Kanaďané napříč všemi státy by to měli odsoudit tím, že vyjdou do ulic ve větším počtu.

Stejně jako jeho západní protějšky jsou Trudeau a podobně smýšlející zastánci tvrdé linie režimu nepřáteli toho, o čem je vláda právního státu. Tím, že si uzurpují diktátorské pravomoci, přestává existovat jejich legitimita.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x