Možná kolize Singapore Airlines s UFO byla zaznamenaná cestujícím Singapore Airlines (poblíž Curychu).