Anunnaki a genetický kód

Anunnaki

V Íráku byly v roce 1849 objeveny zlomky starověkého mýtu, zapsaného na tabulkách, které byly součástí proslulé Aššurbanipalovy knihovny v Ninive. Podle těchto 6000 let starých textů je lidstvo potomky rasy lidí z jiné planety, kteří sestoupili na zem v létajících strojích.

Anunnaki

Tyto mimozemské bytosti, zvané Anunnaki se objevují v mnoha světových legendách. V překladu znamená Anu nebe, či obloha, jinak také „ bůh nebes, pán souhvězdí.“ Hovoří o nich i známé babylonské, akaddské , asyrské a sumerské hliněné tabulky, pocházející z jedné z nejstarších civilizací světa vůbec.

Sumerská říše se rozkládala na území Mezopotámie v roce 3000 – 2000 př. n. l. Název Sumer, neboli „ KI. EN.GIR.“, se dá přeložit jako „Země králů s planoucími raketami“. Sumerská kultura vznikla náhle a je dodnes považována za naprostý základ našeho vědění, protože dala světu mnoho převratných vědních odvětví, jako matematiku, lékařství a chemii. Zejména v astronomii předběhla svou dobu, stejně jako u vynálezu kola a písma. Také tehdejší architektura byla pozoruhodná: Sumerové jako první začali používat dlažební kostky a ulice byly pravoúhle řazeny do bloků, jaké známe z dnešních velkých měst, jako je například New York.

Významné jsou sumerské pečetní válečky patřící mezi nejstarší miniaturní památky světa. Tyto válečky pocházejí z doby urucké kultury z jižní Mezopotámie, z předdynastického období mezi lety 3200-2200 př. n. l. Jejich provedení je vysoce umělecké. Na délku měří jen jeden či maximálně šest centimetrů a jejich majitelé je nosívali kolem krku. Používaly se k potiskům hliněných nádob a razítkovaly se jimi listiny. Nejstarší z nich zpodobňují mytologické postavy a symboly, ptačí lidi, pohádková zvířata, napůl lidská a napůl zvířecí stvoření, postavy v létajících bárkách, v nichž sedí bytosti podobné lidem a létající koule na nebi. Najdeme zde i neznámé bohy v helmicích u „Stromu života,“ jak z ní jedno z nesmyslných vědeckých pojmenování, stejně jako „Létající duchy.“

Tito „duchové“ jsou zde vyobrazeni jako člověku podobní tvorové se dvěma či čtyřmi křídly, či lidé s hlavou dravého ptáka, na několika dalších se objevuje i podivný znak nápadně připomínající nákres atomu. Hádankou pro archeology zůstává již zmíněný „ Strom života.“ Jednou má podobu kříže, jindy jde o výtvor jakoby navzájem spojených přaden, či nití, takže někdy se tak nejspíše podobá schematickému vyobrazení genetického kódu. O tom by ale před tisíciletími neměli mít tehdejší lidé ani ponětí! Že by opravdu zasáhli bohové Anunnaki?

Je zajímavé, že tyto podivné bytosti byly dobře známé i u jihoamerických kultur. Zde se o nich zmiňují ve svých mýtech staří Mayové, jejichž bůh Tlaloc měl podle vyobrazení na mayských reliéfech na sobě něco jako leteckou kuklu, splývající až na ramena a vysoké rukavice, jaké nosí dnešní astronauti. Podobné astronauty znali i Aztékové a Inkové. Právě Anunnakové prý kdysi naučili tyto národy starověku prvním základům zemědělství, řemeslům i umění.

Všichni shodně popisují tyto záhadné tvory jako statné, 3-4 metry vysoké jedince, podobné člověku. Byli nadčasově oblečení, měli moderní vysoké boty, přilby a náramkové hodinky. Zprvu prý dokonce vládli lidem jako první panovníci a lidé je uctívali jako bohy. Starý zákoník je nazývá Elohim. Židé či Habirové je znali pod jménem Nephilim, což v hebrejštině znamená „spadnout na zem.“ Na tom je jistě něco pravdy, protože všechny legendy shodně uvádějí, že Anunnaki nebyli pozemského původu, ale že sestoupili na Zemi z nebes před 450 000 lety z planety Nibiru.

S touto teorií vystoupil roku 1875 anglický archeolog, historik a lingvista George Smith. Když se zabýval studiem starověké Mezopotámie, došel k závěru, že i biblická kniha Genesis je založena na velmi podobných starodávných textech Hovoří totiž o době, kdy na úsvitu lidstva vládl lidem, kdo jiný, než právě Anunnakové! Jejich domovskou planetu Nibiru Sumerové znali pod jména Nemesis nebo také Vetřelec. Babyloňané ji nazývali Marduk. Tato tajemná 12. planeta obíhá kolem Slunce a vrací se do naší sluneční soustavy jednou za 3600 let. Záhadní hvězdní příchozí měli neskutečné schopnosti, dokázali se prý přemístit do jiných dimenzí a dokonce zastavit proces stárnutí.

Podle amerického lingvisty a spisovatele ruského původu dr. Zecharia Sitchina (11. 7. 1920 – 9. 10. 2010), autora mnoha knih podporujících teorii o původu lidstva pomocí zásahu astronautů z vesmíru, jako jsou například „Kroniky Země“ a který překladu sumerských textů zasvětil celý svůj život, vytvořily tehdy tyto vesmírné bytosti před 450 000 lety Homo sapiens pomocí genetických manipulací. To není jen hypotéza, jak by se mohlo zdát. Je to součást sumerské historie. A nejen to, s lidmi byla později geneticky křížena i zvířata. Tomu by odpovídala mnohá neskutečná stvoření zachycená na sumerských reliéfech, kde jsou zpodobněni četní kříženci člověka a zvířete. Většinou mají tělo se zvířecí hlavou připojené na lidský krk.

My jsme na tomto stupni vývoje až dnes, kdy se američtí experti, kteří se podíleli na genetických pokusech, pokoušeli smíchat lidské a kravské geny. V Číně se již povedlo dokonce vypěstovat embrya, ve kterých byla směs králičích a lidských chromozomů. Tímto způsobem prý lze kombinovat geny takřka u všech organismů. Mohli něco podobného dokázat i dávní mimozemští experimentátoři?

Anunnakové prý hledali na naší planetě zlato a jiné nerostné zdroje. Zlato je podle odborníků jedním z nejlepších tepelných vodičů, a proto je vždy velmi potřebné u civilizace, která umí získat elektrickou energii pomocí termo-energetického jevu – přeměnit teplo v elektřinu. Pro technicky vyspělou společnost, jako je naše, je zlato naprosto nepostradatelné při výrobě elektrického vedení a nanočástic. Výborně také odráží infračervené světlo a je mimo jiné i neobyčejně tvárné, takže z něho lze vyrobit tenké plechy, díky čemuž zlaté šperky dodnes odolávají času.

Jak tvrdí i známý historik a lingvista a spisovatel Maxmilien de Lafayette, Anunnaki potřebovali stvořit fyzicky silné a zároveň rozumné tvory, kteří by za ně vykonávali v dolech všechnu těžkou práci. Stejný názor má také již zmíněný dr. Zecharia Sitchin, který napsal o příchodu Anunnaki a planetě Nibiru knihu s příznačným názvem „12. planeta.“

Pro pravdivost této hypotézy by svědčil i fakt, že podle starých textů je člověk označován jako „lul“, což znamená v překladu doslovně primitiv, nebo „lulu amelu“, tedy primitivní dělník nebo nádeník! Bohové Anunnaki tehdy vytvořili rasu kříženců, hybridních lid, když smíchali lidskou DNA a zvířecí, z čehož vznikali podivní geneticky zmutovaní jedinci. Kříženci vytvoření pomocí lidské DNA a DNA od Anunnaki se stali pak prvními sumerskými králi a jak hovoří kniha Genesis i „prvními slavnými válečníky a panovníky starověku.“

S kříženci lidí a zvířat se setkáváme po celém světě. Vyskytují se v legendách mnoha národů zavátých časem. Mnohokrát o nich ale můžeme najít zprávy spolu s nesporně prokázanými reálnými událostmi. Obzvláště krásným příkladem je stéla legendárního asyrského panovníka Aššurbanipala II.(668-626), vystavená v současné době v Britském muzeu v Londýně, která popisuje slovem i obrazem válečná tažení a mnohá vítězství tohoto velkého vládce. Nejedná se tedy o jen o fantazií dokreslenou pověst. Naopak tu vidíme přímo před sebou konkrétní výjevy. Jsou tu vyobrazeny zástupy vítězných bojovníků, nesoucích hory uloupené kořisti, za nimiž se vlečou zástupy zajatců. Dále tu pochoduje karavana velbloudů a slonů, tvořící živou kořist, stejně jako – kříženci! Vojáci drží na krátkém řetězu podivné živočichy s tělem lva a lidskou hlavou a dlaněmi. Další z vyobrazených vojáků nese na ramenou opičího tvora s lidskou hlavou. Nezdá se, že by těmto tvorům byla prokazována nějaká zvláštní úcta jako nějakým nadpřirozeným bytostem. Naopak to vypadá, že byli sice pozoruhodnou, ale celkem naprosto běžnou součástí života tehdejších lidí.

V Aššurbanipalově knihovně, v Ninive se dochovala v nápisu krále Aguma II. zmínka o těchto monstrech, která se vyskytovala v babylonských svatyních. Asyřané a Sumerští nejvyšší králové podnikali dokonce na tato „člověkozvířata“ hony a také staré knihy tvrdí, že ještě v historických dobách byli tito kříženci chováni jako chrámová zvířata.

Podle historika Hérodota (490-425 př. n. l.) žili u ústí perské řeky Araxes lidé křížení s rybami. V Národopisném muzeu v Berlíně mohou návštěvníci dnes na vlastní oči spatřit v expozici Předasijského muzea desítky podivuhodných reliéfů okřídlených býků s lidskou hlavou, lidí – ptáků, sirén a dalších rozmanitých nestvůr s podivně poskládanými těly, stejně jako v Chetitském muzeu v turecké Ankaře, v bagdádském muzeu a v Muzeu Louvre, v Paříži. V mexické Tule jsou zase k vidění na stěnách chrámů nestvůrní a hrůzu budící kříženci lidí a škorpionů.

Autor: Magdalena Zachardova

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Král Miroslav
Host
Král Miroslav
2 let před

Pěkně napsaný článek vycházející ze skutečností, ne ze lživých vědeckých teorií.
Knize 12 planeta říkám bible moderního člověka. K ní mám ještě jeho další knihu Setkávání s bohy. Jen doplním, že Sitchin byl profesor teologie. Že texty bible rozmetal na kusy porovnáváním se sumerskými. Zjišťoval spoustu chyb v překladech, pak že v 19.stol lidé neznali rakety a jiné technologie anunaků.
Pak se podívejte na sochy egyptských bohů, lidé jim sahají po kolena. Jsou kresby, kde „člověk“ nese na koncích tyče zavěšené kvádry použité na pyramidách. Člověk vedle stojící je jen o kousek vyšší než ten kámen.
Na starých mapách, kde je Antarktida jako okraj Země, jsou znázorněné postavy lidí, různých tvorů, sfing, brontosaurů apod. Okraj Země je sestaven z ostrovů, jako by z párků za sebou položených do kruhu s mezerami. Moře je i za nimi.
Jo, věda nám systematicky lže.

Veny
Host
Veny
6 měsíců před

Je to sice pěkné, ale uplně špatně…stále dokola je to ovlivněné vědeckými bláboly,i když to evidentně nedává smysl…a nikdo nad tím nepřemýšlí?
Ano stvořila nás vysoce vyspělá rasa Annunaky jako své dělníky…a tím v podstatě všechna fakta v článku končí…protože ten naprostý základ na kterém stojí je špatně.
Tím základem je to číslo 3600let…Díky tomu ten příběh nedává smysl…
Ale když pochopíte že Sitchin, ať už z donucení záměrně, nebo prostě omylem, špatně přeložil Sumerské časové jednotky…pak pochopíte, že Nibiru, Tiamat, Nemezis,Marduk…jak jí říkali různé kultury na celém světě,neměla oběžnou dráhu 3600 let, ale 3600dní!
Tedy 9,8 roku a byla mezi Marsem a Jupiterem. Dnes je z ní pás asteroidů…
Jak se dočtem u Indů, byla zničena při pradávné válce Annunaků s Plejáďany.
A jak to tedy celé bylo ve světle této informace?
Ten výbuch utrhnul z Marsu 25Km povrchu…na odvrácené straně zůstala 25Km vysoká sopečná hora,to jak ten tlak zmáčknul Mars jako citron, tak se udělal ten beďár na odvrácené straně…Zemi to vychílilo o 30 stupňů…
Jak se dočtem v mnoha starých textech, potopu světa předcházel ohnivý déšť…
To byla právě tlaková vlna z Nibiru a Hmota utržená z Marsu.
A jak jsem zmínil, způsobilo to potopu světa, asi tu první a nehorší protože jich bylo víc…
Pak Annunaki vzali tu hmotu utrženou z Marsu a zbytky z Nibiru, a postavili z toho náš Měsíc…to trvalo asi 40 dní jak se píše…s pomocí té lodi s vlastním pohonem jménem Měsíc, pak stabilizovali dráhu Země cca na 15 stupních odchylky, jak vidíme dnes podle dávných monumentů po světě, které dřívě stáli na rovníku a dnes mají 15 stupnů odchylku…
Země vstoupila na eliptickou oběžnou dráhu ze své původní kruhové, nastala Precese,začli se střídat roční období…to všechno do té doby nebylo.
Pak dále v tom článku míchají Nefili s Annunaki…
Ale tak to není,to je uplně špatně…
Ann Král Annunaků, nedal povolení strážcům míchat se mezi lidi…
Oni bez jeho svolení sestoupili na Zem a začali se s lidmi pářit, vytvářet ty různé chiméry a mutanty…zotročili Lidstvo. A za to je pak Ann ,tedy Otec našeho Boha Stvořitele, potrestal, od toho padlí Andělé…všechny ty obry a mutanty pak vyhladil…
Země byla ponechána Lidem, jak se píše.Nefilové nejsou Annunaki, ale kříženci lidí s Annunaki, bájní Obři s paraschopnostmi…
No další omyl jako že jsme uplně podřadné bytosti…to je také naprosté nepochopení…
Jak Sumerské texty píší, vývoj člověka trval! Trval tisíce a tisíce let. Nešlo to zrovna hladce.Jak se píše, první člověk Bohy vyděsil, zalekli se toho,jak rychle dokáže chápat jejich technologie a tak byl vyhlazen.
Tohle všechno se opakovalo nejméně 8x,známe nejméně 8 různých druhů člověka,které spolu nemají nic společného geneticky. Poslední z nich Člověk Denisovanský například.
Stejně tak se dočtem v těch textech,že tak hloupá bytost prostě stvořit nešla.
A náš Bůh stvořitel musel přistoupit ke kompromisu, Anna Krále to rozlobilo,že Enki nedokázal stvořit poslušné otroky…ale nakonec se s námi nějak smířil…
Nakonec se dočtem že nás měli někteří Annunaki vlastně docela rádi…a považovali nás za své děti…
Nu Odešli do Orionu, byli to Obři a tato Planeta gravitací a zářením nevyhovovala…pro to tu nemohli pracovat. U Hvězd Orionu jsou nějaké lepší Planety…
Ale chce si to přečíst ty knihy důkladně, ty překlady také, a pak nad tím přemýšlet,proč to drhne a proč to do sebe nezapadá…nakonec to dojde každému,že to vlastně všechno do sebe začne zapadat, jamile pochopíte,že Nibiru byla mezi Marsem a Jupiterem…

2
0
Would love your thoughts, please comment.x