Středověký mnich popsal automobily a letadla

Středověký mnich popsal automobily a letadla

Označení středověku za dobu temna sice není úplně přesné, ve srovnání s antikou však poznání skutečně postupovalo pomaleji. Přesto existovala neuvěřitelná výjimka: už ve 13. století žil člověk, který tvrdil, že planety obíhají kolem Slunce a psal o autech a letadlech. V době, kdy se „učenost“ posuzovala podle schopnosti citovat Aristotela, Platóna a církevních autorit, učil, že jediný možný způsob objektivního ověření vědecké myšlenky je experiment. Ale nejen to: předpověděl auta, letadla , ponorky a mnoho dalších tehdy neuvěřitelných věcí.

Středověký mnich popsal automobily a letadla

„Vozy mohou být postaveny tak, že se obejdou bez zvířat a budou se pohybovat velkou rychlostí… Mohou být rovněž sestrojena letadla, kde člověk bude sedět uprostřed stroje, poháněného zdrojem síly…“ To tvrdil v spisu Epistola de Secretis Operibus mnich Roger Bacon před více než sedmi stoletími – a příliš proto nepřekvapuje, že si tím zadělal na problémy s církví.

V jiné části své práce naznačuje i prameny, které ho inspirovaly: „Před starou dobou mohly být vyráběny létací aparáty…“ O jakou dobu šlo, to si nechal pro sebe.

Pravdu odhalí jen experiment
Učený františkán se ale nespokojoval jen s odvážnými prognózami a narážkami na ztracené civilizace. Sám prováděl vědecké experimenty a nebál se je předvádět svým žákům. Veřejně například demonstroval schopnosti zvětšovacího skla, sestrojil brýle a předpověděl vynález teleskopu.

Jeho největší přínos pro moderní vědu však spočívá v důrazu na ověření hypotézy experimentem. V jeho osobě tak věda poprvé překonala antickou úroveň, kdy většina velkých filosofů naopak považovala dokazování svých myšlenek pokusem nebo dokonce jejich praktické využití za bezmála nedůstojné a ponižující.

Požadavek opakovaného pokusu, při němž se za stejných přesně definovaných podmínek docílí stejného výsledku je (a nepochybně navždy bude) právě tím, co definitivně oddělilo skutečnou vědu od pavědy a mystiky.

Někteří historikové vědy také soudí, že Bacon znal střelný prach, který se na evropských válčištích začal objevovat krátce po jeho působení. Není bez zajímavosti, že vynález střelného prachu bývá připisován jinému františkánovi, Bertholdu Schwarzovi, o němž však historie nic bližšího neví a mnozí odborníci soudí, že jde o neexistující postavu – možná vymyšlenou právě podle Bacona.

Roger Bacon ve svých spisech udivuje i dalšími podivuhodnými znalostmi. Zkonstruoval cameru obscuru, která je pravzorem dnešních fotoaparátů, věděl, že Země obíhá kolem Slunce, že hoření je reakce některých látek se složkami vzduchu, již tehdy navrhoval reformu juliánského kalendáře, který se stále více rozcházel s astronomickým časem.

Soudobé legendy mu přiřkly i další podivné vynálezy, například robota v podobě trpaslíka nebo mluvící hlavu. Už Baconovi současníci mu přezdívali Doctor Mirabilis – Zázračný doktor.

Zázračný doktor

Roger Bacon
Roger Bacon na staré rytině.

Roger Bacon se narodil v Anglii někdy kolem roku 1214. Studoval filosofii v Paříži, kde na něj zapůsobili další velcí učenci té doby. Někteří odborníci soudí, že jejich prostřednictvím se zde seznámil s arabskou vědou, která začala do Evropy pronikat díky navrátilcům z křížových výprav.

Možná právě v antických, indických a čínských kořenech arabské učenosti spočívá tajemství Baconových neobyčejných znalostí. Nelze ale ani vyloučit, že čerpal ze zdrojů nám neznámých – někteří záhadologové mluví o vědění zaniklých civilizací. Jeho současníci ovšem měli pro podobné vědomosti často jiné vysvětlení: pakt s ďáblem.

Později Bacon přednášel v Oxfordu. Do františkánského řádu vstoupil patrně roku 1257 a o deset let později začal sepisovat své první práce. Ve spisech Opus maius, Opus minus a Opus tertium již zaznívají jeho myšlenky o nutnosti studovat přírodu prostřednictvím vlastního pozorování a experimentu.

To se tehdejším scholastikům samozřejmě moc nelíbilo, stejně jako pověsti o pekelné protekci. A tak mu generál františkánského řádu Jerome z Ascoli umožnil čtrnáctiletý pobyt v klidu vězeňské cely. Rogerovy práce četl sám papež Clement IV, který mu sice byl celkem přátelsky nakloněn, pohříchu však záhy zemřel.

Navzdory problémům ze strany církevních kruhů stačil Bacon do své smrti 11. června 1294 sepsat ještě řadu dalších odvážných traktátů. Zabývá se v nich vším možným, od matematiky až po agronomii a to často v překvapivě moderní podobě. Zde také kritizuje tehdejší přístup ke vzdělání a vědě.

„Byl to první člověk moderní doby,“ řekl o něm spisovatel H. G. Wells, zatímco jiní jej charakterizují jako muže, který se omylem narodil o pár století dřív. Jeho neuvěřitelné znalosti však dodnes představují jednu z největších záhad středověku.

Autor: Jan A. Novák

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
5 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mária
Host
Mária
1 rok před

Berme v potaz falšovanie histórie.
Deje sa to viac než sme ochotní pripustiť!

Petr
Host
Petr
1 rok před
Reply to  Mária

Ano, historii píší vítězové a mocní, proto je falešná. Roger Bacon je stejně jako někteří další skutečnou postavou dějin s mimořádnými schopnostmi, které jsme kdysi měli jako lidé patrně všichni, dokud Galaxii a Zemi neovládly temné síly. Momentálně se děje dočišťování Země od oné Temnoty a jejích služebníků. Hroutí se zločinný finanční systém a s ním i ti, kteří díky němu bohatli na úkor nás, aniž nám to kompenzovali. Hroutí se korporace USA, nastává čas Jubilea jako poslední hřebíček do rakve bankovní elity. Galatická federace představuje záštitu nám, pozemským tvůrcům nového, lidsky spravedlivého systému. GESARA funguje a i ti, kteří ji podepsali tajně a jen jako nepravděpodobnou pojistku, začínají zjišťovat, že jde o nevyhnutelnou globální změnu. Proto se s Bidenem a jeho klony nikdo již nechce setkávat, protože jde o neskutečného prezidenta státu USA, pouze o loutku v čele korporace USA. I naše vláda má již příkaz necenzurovat a chystat svůj odchod. Jen hloupí sluhové v médiích a v parlamentu nic nechápou, zažijí tak tvrdý náraz na skutečnost.

Petr
Host
Petr
1 rok před

Umberto Eco jej zmiňuje ústy své hlavní postavy ve Jménu Růže. Je pravděpodobné, že v dějinách se vyskytlo několik lidí, kterým byla dána mimořádná schopnost na základě vědomí mimulosti predikovat budoucnost. Museli mít mimořádné vnímání, možná propojení přímo s Bohem Stvořitelem, ať si pod ním představíme kohokoli.

dyk
Host
dyk
10 měsíců před

Mohol to byť mystik, ale nehovoril o tom.

Kim
Host
Kim
3 měsíců před

Ve františkánském studiu Oxfordu bylo až do 20.století zakázáno hlásat učení sv.Tomáše Akvinského.

5
0
Would love your thoughts, please comment.x