Zločiny související s programem COVID-19 budou vyšetřovány veřejnou velkou porotou