Zprávy

Přichází potravinový kolaps: Globalistická válka proti emisím dusíku ohrožuje celé světové zásobování potravinami

Vlády po celém světě přijímají opatření k řešení emisí dusíku – a tato opatření ohrožují celosvětové zásobování potravinami. Lidé, kteří prosazují takzvanou „válku proti dusíku“, tvrdí, že nadbytek dusíku v životním prostředí je nebezpečný a znečišťuje půdu, vodu a ovzduší.…