Zprávy

Rozděluj, panuj a Velký reset

Konečným cílem technokracie jako ekonomického systému je totální kontrola pomocí „vědy o sociálním inženýrství.“ Než k tomu dojde, je třeba zničit současný ekonomický systém a připravit lidi na úplné podřízení se nadcházející vědecké diktatuře, v níž bude svět řízen algoritmem,…