Rozděluj, panuj a Velký reset

Koronavírus

Konečným cílem technokracie jako ekonomického systému je totální kontrola pomocí „vědy o sociálním inženýrství.“

Koronavírus

Než k tomu dojde, je třeba zničit současný ekonomický systém a připravit lidi na úplné podřízení se nadcházející vědecké diktatuře, v níž bude svět řízen algoritmem, nikoli volenými zástupci.

Říci, že technokracie je sterilní a nelidská, je slabé slovo. Je zjevně antihumánní v tom nejjasnějším slova smyslu a povede k celosvětovému lidskému utrpení.

Často bylo pozorováno, že teror může vládnout absolutně pouze lidem, kteří jsou proti sobě izolováni, a proto je jednou z hlavních starostí tyranské vlády tuto izolaci nastolit. Izolace může být počátkem teroru; je jistě jeho nejúrodnější půdou; je vždy jeho výsledkem.

„Tato izolace je takříkajíc pretotalitní; jejím znakem je bezmoc, neboť moc vždy pochází od lidí, kteří jednají společně, ve shodě; izolovaní lidé jsou z definice bezmocní.“

– Hannah Arendtová, The Origins of Totalitarianism

Rozděluj a panuj
Západní civilizace v čele s americkou vládou a médii zahájila kampaň masového psychologického terorismu, jejímž cílem je zakrýt hroutící se ekonomiku, vytvořit novou záminku pro pokračující loupežnou výpravu Wall Streetu, radikálně vystupňovat policejní stát, hluboce traumatizovat lidi, aby se podřídili totálnímu společenskému konformismu, a radikálně prohloubit antisociální a antihumánní atomizaci lidí.

Záminkou k této ohavnosti je epidemie, která je objektivně srovnatelná se sezónní chřipkou a je způsobena stejným druhem koronaviru, který jsme tak dlouho snášeli bez totalitního řádění a masového šílenství.

Globální důkazy se sbíhají k faktům:

Tato chřipka je poněkud nakažlivější než normální chřipka a je obzvláště nebezpečná pro ty, kteří jsou starší a již mají špatný zdravotní stav v důsledku již existujících onemocnění.

Pro zbytek populace není nijak zvlášť nebezpečná.

Celá koncepce „lockdownů“ je přesně postavená na hlavu, přesně špatný způsob, jakým by na tuto okolnost reagovala jakákoli rozumná společnost.

Právě zranitelní lidé by měli být chráněni, zatímco příroda by měla jít svou cestou mezi běžnou populací, která by měla žít jako obvykle.

Dominionisticko-technokratická rigidita nemůže zabránit epidemii, která se v populaci zacyklí navzdory bludům tohoto náboženství, zejména proto, že západní společnosti stejně začaly s opatřeními příliš pozdě.

Nejlepší je tedy nechat stádní imunitu vyvinout se tak rychle, jak přirozeně bude, a v té době virus ustoupí z nedostatku hostitelů (a pravděpodobně cestou zmutuje mírnějším směrem). Jedině tak lze zajistit bezpečnější prostředí pro všechny včetně těch nejzranitelnějších.

Skutečnost, že většina společností odmítla rozumnou, vědeckou cestu ve prospěch k neúspěchu odsouzených pokusů o násilnou segregaci a sterilizaci, je důkazem, že vládám nejde o veřejné zdraví (jako bychom to už nevěděli z tisíců politik otravování životního prostředí a rozvracení systému zdravotní péče), ale že velmi horlivě využívají uměle vyvolanou krizi k radikálnímu stupňování moci policejního státu směrem k totalitním cílům.

Celý koncept sebeizolace a antisociálního „distancování“ je radikálně antihumánní. Po miliony let jsme se vyvíjeli jako společenská stvoření žijící v úzkých skupinách.

Přestože moderní společnosti ideologicky a socioekonomicky působí na masifikaci a atomizaci lidí, téměř všichni stále hledáme ve svém životě blízké lidské společenství.

(Mám podezření, že většina internetových policistů a státníků je v jádru nejen fašistická, ale také skutečně misantropická samotářská a o lidskou blízkost se nestará.)

Cílem této teroristické kampaně je rozmetat na kousky veškeré zbývající lidské sblížení, tedy i zbývající lidskost jako takovou, aby bylo možné izolovat jednotlivé atomy a podrobit je totální nadvládě.

Hannah Arendtová o tomto cíli totalitních vlád hluboce psala, i když ani ona si nepředstavovala státem řízený kult doslovného fyzického odpuzování každého atomu od každého jiného atomu.

Lidé se zatím zcela podřizují teroristické kampani, jejímž cílem je totální likvidace všech komunit, které na světě zbyly, a zejména těch, které se začaly obnovovat. Někteří sní o tom, že tato teroristická kampaň nějakým způsobem přinese magickou kolektivní proměnu.

Nevysvětlují, jak se to má stát, když jsou všichni tak terorizováni, že se zoufale snaží fyzicky odpoutat od vlastních stínů, natož se fyzicky sblížit s ostatními lidmi. Ale jakákoli politická nebo sociální akce, jakékoliv budování hnutí, vyžaduje blízký kontakt mezi lidmi.

Zdá se, že pro většinu kdysi samozvaných disidentů je skutečnost, že sociální média nenahradí organizování a skupinové akce tváří v tvář, což tito disidenti doposud všeobecně uznávali, další pravdou, která byla náhle zavržena a nahrazena její úplnou antitezí.

Teroristická kampaň je tedy virem, který způsobuje, že ti, které nakazí, se vzdávají veškerého aktivismu a vyhlídek na veškerý budoucí aktivismus, dokud jsou šílenstvím tohoto propagandistického teroru poblázněni.

Daleko hlubší a vyvolávající zoufalství. Kampaň teroru je virem, který způsobuje, že ti, které nakazí, se bojí a nenávidí veškerý lidský kontakt, veškeré přátelství, veškerou blízkost, vše, co nás vůbec kdy učinilo lidmi.

Dřívější totalitní režimy se o tento nedostatek kontaktu a důvěry snažily prostřednictvím sítí informátorů.

Tyto sítě jsou také součástí dnešní kampaně teroru, která je podporována shora a spontánně vzniká zdola v důsledku pocitu strachu a uplatňování předchozích malomyslných záměrů malomyslných jedinců.

Dnešní totalitní potenciál je však mnohem horší.

Režimy usilující o totální nadvládu dnes terorizují a vymývají mozky naprosté většině lidí, aby si vytvořili automatickou fyzickou nedůvěru ke všem ostatním lidem.

Člověk se už nebojí, že je někdo udavač, ale bojí se samotné existence jiného člověka. Jakékoli lidské vztahy, od osobního přátelství a romantiky přes přátelská společenská setkání a kluby až po společenská a kulturní hnutí, se za takových okolností stávají nemožnými.

Hrozí tak konec samotného pojmu sdílené lidskosti, který bude nahrazen mraveništěm otrockých atomů. Bez jakéhokoli vědomí kromě strachu a nejzvířecího zájmu o potravu a přístřeší, což už je dovoleno nebo odepřeno stejným způsobem, jakým to dělají experimentátoři s laboratorními krysami…

A čím více se lidé bojí a nenávidí doslovnou fyzickou existenci všech ostatních lidí, tím více je situace zralá pro všechny epidemie vražd, od prudkého nárůstu domácího násilí a zabíjení přes počínající lynčování až po pogromy a vyhlazovací kampaně v nacistickém stylu.

To je konečný cíl systému. Je to logický cíl, k němuž vede každý dnešní trend. To vše je vyšperkováno epidemií, která je objektivně chřipkovou sezónou poněkud drsnější než průměr.

Proč se lidé chtějí vzdát a zahodit veškerou realitu a vyhlídky do budoucna, sdílenou lidskost, štěstí, svobodu, blahobyt kvůli něčemu tak malému?

Je to opravdu smrtící totalitní kult smrti, zeměkoule jako jeden obrovský Jonestown?

Zatím se zdá, že právě to si většina přeje.

Pokud toto dovršení všeobecné smrti ducha, citu a těla opravdu nechtějí, měli by se rychle probrat ze svého duševního deliria vyvolaného hrůzou, než bude pozdě.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x