Gavin Newsom dostal trest smrti

Gavin Newsom

Ve čtvrtek 30. prosince odpoledne shledal vojenský tribunál na Guantánamu Gavina Newsoma vinným ze sexuálních zločinů na dětech a z vlastizrady a odsoudil ho k trestu smrti.

Gavin Newsom

Téměř šest hodin tři důstojníci vybraní k projednání případu proti Newsomovi pozorně naslouchali, jak kontradmirál Darse E. Crandall systematicky a pečlivě popisuje to, co nazval Newsomovými „Covidovými zločiny,“ tedy souhru ohavných trestných činů, které začaly krátce poté, co hanebný guvernér obdržel od NIH/CDC dopis s pokynem k uzavření státu Kalifornie.

„Potřebujeme, aby se do programu okamžitě zapojily všechny sympatizující strany. Musíte podniknout všechny možné kroky k prosazení povinných lockdownů a povinného nosení roušek, zejména ve vašich nejhustěji obydlených městech. Lidé musí uvěřit, že COVID-19 je největší hrozbou, jaké kdy lidstvo čelilo, a musí být přinuceni dodržovat naše příkazy s přesvědčením, že pokud odmítnou, těžce onemocní nebo zemřou. Mechanismy k prosazení této změny jsou již léta připraveny a nyní začneme konat. Stejně tak je důležité nafouknout úmrtnost na COVID-19, jakkoli to uznáte za vhodné, abyste vzbudili hrůzu a strach u již tak vyděšené veřejnosti… Vaše podřízení se požadavkům je vysoce ceněno a očekáváno,“

stálo v části dopisu.

Dopis byl datován 16. března 2020, tři dny předtím, než Newsom vydal celostátní příkaz k ukrytí na místě, a digitálně jej podepsali bývalí šéfové NIH a CDC, doktor Francis Collins a Robert Redfield. V té době kalifornské ministerstvo zdravotnictví připisovalo Covidu-19 jen 31 úmrtí.

Poté, co kontraadmirál Crandall ukázal komisi ověřený dopis, představil svědka obžaloby, doktora Gradyho Armanda, bývalého lékaře pohotovosti v nemocnici Southern California Hospital v Culver City, který vystoupil prostřednictvím ZOOM a hovořil o příčinách smrti pěti pacientů, kteří zemřeli 17. března.

„Byla to pro nás těžká noc. Přivezli k nám tři mladé muže s mnohačetnými střelnými zraněními. Laicky řečeno, byli ve vážném stavu a já jsem hned věděl, že jejich záchrana bude těžký boj. Dělali jsme, co jsme mohli, ale všichni tři zemřeli,“ řekl doktor Armando.

Kontradmirál Crandall ukázal komisi kopie úmrtních listů. Na každém z nich bylo jako hlavní příčina smrti uvedeno Covid-19.

„To jsou vaše podpisy, doktore Armando, na dokumentech, které potvrzují, že Covid-19 tyto muže zabil – a každý z nich utrpěl dvě až pět střelných ran?“

„Je to můj podpis. Je povinností lékaře, který pacienta naposledy ošetřoval, podepsat do patnácti hodin úmrtní list, kde je uvedeno datum, čas a příčina smrti,“ řekl doktor Armando.

„Když se na ně podívám a porovnám čas úmrtí s časem, kdy jste je podepsal – vypadá to, že jste je podepsal během několika minut,“ řekl kontradmirál Crandall.

„Ano,“ řekl doktor Armando.

„Promiňte mi mou naivitu, ale třeba mi něco vysvětlíte. Takže jste přijal tři postřelené, zoufale jste bojoval o záchranu jejich životů, oni zemřeli a vy jste potom uvedl příčinu jejich smrti jako COVID-19, ještě než jste si, jak se zdá, stačil umýt ruce od jejich krve,“ řekl kontradmirál Crandall.

Doktor Armando se na okamžik odmlčel a pak řekl: „Dostali jsme pokyn uvést COVID-19 do úmrtních listů.“

„Kdo vám to nařídil?“ Zeptal se kontradmirál Crandall.

„Kalifornské ministerstvo zdravotnictví a správa nemocnic,“ řekl Dr. Armando.

„Existovaly nějaké důkazy, že oběti střelby měly COVID-19? Například PCR test?“ Zzeptal se kontradmirál Crandall.

“ Ve skutečnosti ne,“ odpověděl doktor Armando.

„Vysvětlete, že ve skutečnosti ne, prosím,“ řekl kontradmirál Crandall.

„Dostali jsme pokyn uvádět COVID-19 jako primární příčinu smrti, pokud se u pacienta objevily příznaky respirační tísně – kašel, kýchání, lapání po dechu, dušnost,“ řekl doktor Armando.

„Není možné, doktore Armando, že by člověk, který byl postřelen, vykašlával krev nebo lapal po dechu?“ zeptal se kontradmirál Crandall.

„To je pravděpodobné,“ odpověděl doktor Armando.

„Pojďme k jádru věci: Vy jste prohlásil pacienty za mrtvé na COVID-19, i když jste věděl, že to není skutečná příčina smrti,“ zeptal se kontradmirál Crandall.

„Lituji toho, co jsem udělal. Věděl jsem, že je to neetické a nezákonné. Bylo nám řečeno, abychom všechny takové případy považovali za předpokládaně pozitivní, a bylo nám řečeno, že nemá smysl posmrtně testovat na COVID-19,“ řekl doktor Armando.

„A to bylo na základě vašeho rozhovoru s vašimi tehdejšími kolegy velmi rozšířené,“ řekl kontraadmirál Crandall.

„Bylo to běžné,“ řekl doktor Armando.

„Tato komise oceňuje vaši upřímnost. Prozatím jste z tohoto jednání omluven,“ řekl kontradmirál Crandall.

Doktorovo svědectví vyburcovalo Newsoma k životu. Vstal ze židle, na níž seděl, a začal komisi vyčítat, že přijala svědectví od svědka, který ho ani jednou neoznačil za účastníka údajných zločinů.

„To je absurdní,“ vybuchl Newsom. „I kdyby to byla pravda, což není, co to má společného se mnou? Nikdy předtím jsem žádnou z těch lží neslyšel. Každý můj krok měl zachránit životy lidí v mém státě a pomoci ochránit národ před virulentní nemocí. Doktor Armando zjevně trpí bludy.“

Další svědek však Newsomovo tvrzení o neznalosti vyvrátil. Doktor Muntu Davis, MPH, hlavní hygienik okresu Los Angeles, při přímém výslechu uvedl, že ho Gavin Newsom v březnu 2020 pod hrozbou „zničení jeho kariéry“ přinutil, aby uměle zveličoval počet úmrtí v důsledku COVID-19. Pod přísahou vypověděl, že Newsom chtěl „1 200 až 2 000 nových případů a 100 až 150 úmrtí na COVID-19 denně,“ což by stačilo k tomu, aby „monumentálně vyvolal dostatečný strach veřejnosti“ a každý občan okresu Los Angeles by se dožadoval očkování. Dr. Davis dále uvedl, že Newsom stanovil kvóty pro každý okres ve státě, což je měřítko, podle něhož by zdravotnickým úředníkům hrozila dehonestace a výpověď, pokud by se „nepřihlásili k programu“ a nevyráběli COVID-19 onemocnění a úmrtí.

„A vy jste s tím souhlasil?“ Zeptal se ho kontraadmirál Crandall.

„Všichni jsme to dělali. Byla to naše práce, ať už dobrá, nebo špatná. Celé zdravotnictví, napříč státem i národem, s tím souhlasilo a souhlasí dodnes. Přimět lidi, aby nosili roušky, přimět je, aby si vzali nevyzkoušené a neověřené vakcíny, které je mohou nakazit nebo zabít, a učinit je závislými na státní podpoře. Takový byl vždy plán,“

řekl Dr. Munto.

Když se kontraadmirál Crandall chystal představit dalšího svědka, Tama Ma, zástupce legislativního tajemníka úřadu guvernéra Gavina Newsoma, tříčlenná komise prohlásila, že slyšela dostatek důkazů k vynesení rozsudku o vině. Shledala Gavina Newsoma vinným z velezrady a sexuálních trestných činů vůči dětem a doporučila, aby byl za své prohřešky popraven.

„Tohle mi kurva nemůžete udělat!“ křičel Newsom.

„Udělal jste si to sám,“ řekl kontradmirál Crandall.

Kontradmirál Crandall stanovil datum popravy na 24. ledna.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x