Zatáhli nás do svého matrixu

Zatáhli nás do svého matrixu

Proč se realita v dnešní době zdá být neskutečná? Stručná odpověď zní: všichni jsme vtaženi do vládou řízeného matrixu. Ve filmovém trháku, který tento koncept zpopularizoval před dvaceti lety, postava Keanu Reevese zjistí, že jeho mysl „žije“ v neuronové síti virtuální reality, zatímco strojoví vládci drží jeho fyzické tělo v kómatu a uvězněné v modulu. Na ten příběh se zřejmě dívala spousta vlivných lidí a usoudila, že stroje jsou vlastně na „správné straně dějin“.

Zatáhli nás do svého matrixu

Zatímco ve filmu se hájila myšlenka osvobození a svobodné vůle nad podřízením a kontrolou, v dnešním reálném světě se nad svobodou a právy jednotlivce prosazuje podřízení a autorita. Vlády, korporace a malá globální oligarchie pilně pracují na tom, aby nás zavřely do svých modulů, odřízly nás od reality a napojily nás přímo na matrix, který vytvořily, aby nás udržely pod svou totální kontrolou.

V závislosti na vašem věku, životních zkušenostech a míře cynismu je tato pravda buď zřejmá, nebo absurdní. Když ji však přijmete jako fakt, pak svět vůbec nevypadá chaoticky. Vypadá přesně tak, jak by se dalo očekávat, kdyby stroje právě začaly shromažďovat lidi k nucené hibernaci.

Cíle našich vládců jsou k nerozeznání od cílů strojů, které napodobují: (1) eliminovat osobní suverenitu, (2) povýšit absolutní vládní kontrolu a (3) sledovat veškerou lidskou činnost. Jak se takových cílů dosahuje? Učením lidí, že individualismus je špatný, že vládní donucení ve jménu „společného dobra“ je ideální a že soukromí brání „pokroku“. Jak se tyto lekce učí? Prostřednictvím indoktrinace a modifikace chování.

Vezměme si nejdůležitější doktrinální problém Velké vlády za poslední půlstoletí: zánik planety v důsledku využívání uhlovodíkové energie. Tyto energie mají na svědomí záchranu více lidí před chudobou než jakýkoli jiný zdroj v dějinách lidstva, ale také vedly k přirozené populační explozi, která vyděsila mocné. Více lidí s větším bohatstvím znamená více svobody a méně centralizované, autoritářské kontroly. Jak tedy naše stroje reagovaly? Voláním po přísné regulaci všech energií. A jak se regulace provádí? Vytvořením náboženského fanatismu založeného na uctívání „zelených“ idolů, démonizací uhlovodíkové energie a zjevováním apokalyptických vizí prorokujících konec světa. Pro lidi, kteří byli přesvědčeni, že veškerá lidská činnost musí být regulována, protože veškerá lidská činnost zahrnuje využívání uhlovodíkové energie. Svoboda je eliminována „potřebou“ vlád vše monitorovat.

Sliby o zkáze planety samozřejmě závisí na termínech nadcházející apokalypsy, které jsou dostatečně vzdálené, aby nepřišly a nepřešly tak nečekaně jako Y2K. A v tom je ten háček pro naše stroje. Příliš brzké datum a podvod je odhalen. Příliš vzdálené datum, a bude obtížnější přesvědčit lůzu, aby se dobrovolně vrátila k životu, jaký existoval v době bronzové, jen aby si potomci nějakého „probuzeného“ bezpohlavního uctívače Gaii mohli za dvě století užívat další doby bronzové. Přes veškerou globální hysterii zaměřenou na vymývání mozků mas vizemi umírající planety příliš mnoho lidí prostě odmítlo nasednout do svých modulů. To přivedlo naše stroje k šílenství.

Co tedy dělat? Aha! Posunete datum apokalypsy do současnosti tím, že vyděsíte svět k smrti záhadnou pandemií způsobenou neviditelnou hrozbou. Na rozdíl od příběhů o zničení planety platí, že čím je nepřítel neviditelnější, tím je hrozivější. Může být kdekoli! Na regálu v obchodě, na kancelářské sešívačce, na známé tváři, kterou vždycky líbáte – pozor! Vítězný vzorec: strach ze smrti + strach z neznámého = obyvatelstvo křičící na vládní stroje, aby je bezpečně uložily do jejich kapslí se sny o lepším světě, než zaútočí virové noční můry. A naše stroje nám závratně vyhověly: „Vlezte si sem, my vás ochráníme, o nic se nestarejte.“

Abrakadabra, vítejte v jejich matrixu.

Samozřejmě budeme nosit tři roušky, laskavé stroje. Samozřejmě, že budeme poslušně sledovat, jak naši milovaní umírají z dálky přes mnoho skleněných stěn. Samozřejmě zůstaneme zavření uvnitř, utratíme všechny úspory, izolujeme se od přátel a zničíme svou budoucnost. Samozřejmě, že přijmeme cenzuru, mandáty a nátlak. Samozřejmě, že vám dovolíme, abyste nás digitálně sledovali po zbytek našeho života. Je to pro „společné dobro“, že, stroje? Každý, kdo protestuje, je sobecký jedinec! Když jde o život, nemůže existovat žádná osobní svoboda! Následujte vědu! Věda je dobrá, je ustálená a rozhodně stojí za to ji poslouchat!

„Proboha,“ říká jeden stroj druhému. „Celou dobu jsme měli pravdu. Strach ze smrti skutečně způsobuje, že lidé vítají své vlastní zotročení. Jen jsme museli najít tu správnou příšeru.“

Překvapuje vás, že kromě prezidenta Trumpa žádný světový vůdce nikdy nevyzval k pevnému klidu a neshromáždil lidi, aby čínskému viru čelili statečně a s odvahou? Namísto toho byla na pořadu dne „panika!“. Dokážete si představit, že byste se snažili přežít velké epidemie a války v minulosti, kdyby vůdci všude požadovali, aby se lidé báli? Nevím, jestli bych na vašem místě šel přes ten kopec; pokud vás nedostanou všechny ostnaté dráty, kulometná hnízda vás dostanou určitě. Přesto tu bojujeme s nemocí, která by u předchozích generací prošla relativně bez povšimnutí, a vůdci po celém Západě se zmůžou jen na zvolání: „Všichni zemřeme!“.

Když „strach“ prodávají tytéž vlády, které by v minulosti povzbuzovaly ke „statečnosti“ v mnohem temnějších dobách, není na čase udělat krok zpět a zeptat se, co se vlastně děje? Není pak jasné, že vůbec nebojujeme proti viru, ale spíše proti úplnému ovládnutí osobní sféry vládou? A pokud tato myšlenka v člověku probudí možnost, že vládní představitelé se v současné době zabývají nikoli ochranou, ale podřízením si obyvatelstva, není pak zřejmé, že poslední dva roky neměly nic společného s veřejným zdravím a vše souviselo s veřejnou kontrolou? Pokud ano, pak byste mohli být ochotni přijmout, že žijete v uměle vytvořeném vládním matrixu.

Oligarchové tomu možná říkají „čtvrtá průmyslová revoluce“ nebo „Velký reset“, ale když jste to vy, kdo je pod dohledem a vedením strojů uvězněn v modulu, je to jejich svobodná vůle, nikoli vaše svobodná vůle, která vzkvétá. Dále přichází na řadu techno-náboženský opiát pro poslušné – zavedení masové virtuální reality, aby ti, kdo jsou pod skutečnou a totální kontrolou, mohli zažívat falešnou a iluzorní svobodu. Jestliže televizní a telefonní obrazovky udělaly z některých zeleninu, rozšířená virtuální realita je jistě přecedí na zeleninové pyré. A ironií osudu je, že i v umělých světech budovaných pro naše pobavení musí svoboda zůstat natolik regulovaná, aby se otroci nikdy nenaučili povstat proti svým skutečným pánům.

Dobrá zpráva je tato: žádnému autoritáři se ještě nikdy nepodařilo zcela vymýtit lidskou touhu po svobodě. Tento nezdolný duch nesídlí v několika málo odlišných pokrevních liniích, ale objevuje se na nečekaných místech z generace na generaci. Jako při hře na honěnou, pokaždé, když se vlády domnívají, že se jim podařilo svobodu uhasit, nové hlasy zesílí a znovu se rozmnoží. Proto jsou naši vládci a jejich matrix odsouzeni k nezdaru.

Řím padl, když se dost Gótů, Vandalů a Hunů rozhodlo vytvořit si vlastní svět. Něco podobného se stane, když se vymaníme z našich dusivých modulů a rozpoznáme vládní matrix jako mentální vězení, kterým ve skutečnosti je.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x