Rozsáhlá mezinárodní studie, kterou provedla Alliance for Natural Health International, zjistila, že neočkovaní jedinci nejsou pro zdravotnické systémy zátěží, na rozdíl od toho, co tvrdí tzv. zdravotničtí odborníci.

zdravotnické zařízení

Zakladatel této obranné skupiny Robert Verkerk a jeho tým analyzovali údaje o více než 18 000 neočkovaných osobách z celého světa.

„Pouze 74 respondentů z 5 196 (1,4 %), kteří uvedli podezření na infekci SARS-CoV-2 nebo o ní věděli, také uvedlo, že byli po infekci hospitalizováni. Ambulantní nebo hospitalizační hospitalizace byla tedy hlášena pouze u 0,4 procenta z celého souboru dotazovaných. Z nich 15 bylo pouze ambulantních, dalších 15 bylo hospitalizováno méně než tři dny, 26 bylo hospitalizováno od tří do sedmi dnů, 11 od sedmi do 14 dnů a pouze 10 více než 14 dnů,“ uvádí se v dokumentu.

Studie, která vycházela z údajů shromážděných v rámci projektu Control Group Cooperative (CGC), analyzovala dlouhodobé zdravotní výsledky a zkušenosti osob prostřednictvím dotazníků, které samy poskytly.

Podle webových stránek CGC je v současné době do této dlouhodobé studie zapojeno více než 300 000 neočkovaných účastníků z více než 175 zemí. Tento konkrétní výzkum zkoumal údaje z průzkumu CGC prováděného od září 2021 do února letošního roku.

Kohortu tvořilo 18 497 osob z celkového počtu 297 618 osob, které se do CGC zapojily do konce února. Účastníci pocházeli z Evropy (40 %), Oceánie (27 %) a Severní Ameriky (25 %). Tři procenta účastníků pocházela z Jižní Ameriky a Asie a méně než jedno procento z Afriky. Věk se pohyboval od jednoho roku do více než 90 let a většina účastníků je středního věku.

Účastníci studie odmítli očkování proti koronaviru COVID-19 z následujících důvodů: zranění způsobená očkováním v minulosti, upřednostňování přírodnějších prostředků, nedůvěra ve farmaceutické společnosti a vládní subjekty a obavy o platnost výsledků studií o očkování.

Výsledky výzkumu by měly být důležité pro tvůrce politik. Podle portálu Our World in Data je 60 % světa plně proočkováno proti COVID-19, zatímco 40 % neočkovaných bylo často obviňováno z délky trvání a závažnosti pandemie COVID-19, a to i přesto, že proočkovanost v mnoha oblastech dosáhla až 90 %.

Preprint a dosud nerecenzovaná zpráva byly na ResearchGate nahrány na začátku tohoto měsíce.

Neočkovaní jedinci jsou neprávem očerňováni
Podle studie 20 až 50 procent respondentů v závislosti na místě svého bydliště uvedlo, že se stali osobním terčem nenávisti a diskriminace. Mnozí se cítili být obětí kvůli svému očkovacímu statusu, zejména ti, kteří žili v Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a v Jižní Americe.

Neočkovaní účastníci průzkumu uváděli, že byli diskriminováni na pracovišti, přáteli nebo rodinnými příslušníky a příslušnými státními orgány. Kvůli předsudkům na pracovišti trpěli respondenti velkou ekonomickou zátěží. Bylo jim vyhrožováno, že „buď se nechají očkovat, nebo dostanou výpověď.“

Dvacet devět procent respondentů přišlo během pěti měsíců, kdy byl průzkum prováděn, o práci.

Studie odrážela to, co se celosvětově děje s lidmi, kteří odmítli očkování vakcínou proti COVID-19. Danielle Thorntonová byla jednou z tisíců Američanů, kteří se rozhodli raději přijít o práci, než aby se nechali očkovat.

Thorntonová a její manžel sledovali, jak společnosti po celých Spojených státech zavádějí povinné očkování. Pak jí v podobě e-mailu na mobil přišlo ultimátum od společnosti, ve které pracovala téměř devět let. „Nakonec jsme se rozhodli, že naše svoboda je důležitější než výplata,“ řekla.

Zdroj