Válka na Ukrajině: Pochopení a odpor vůči hlubší agendě globální elity

válka na Ukrajine

V televizním projevu 24. února 2022 oznámil ruský prezident Vladimir Putin své rozhodnutí nařídit ruským vojenským silám invazi na Ukrajinu, kterou označil za „speciální vojenskou operaci“ na obranu nedávno vyhlášených samozvaných republik Doněck a Luhansk a „demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny.“

válka na Ukrajine

Od začátku invaze se k ní objevilo obrovské množství komentářů od celé řady autorů s pozoruhodně různorodými pohledy. Kromě toho jsou kaskádovité dopady války spolu se změnami, které byly urychleny na různých úrovních, již dalekosáhlé a budou pro lidstvo jako celek stále ničivější.

V tomto článku se zaměřím na některé z nejasnějších aspektů hlubší agendy, která vede tento konflikt k tomu, aby se projevil způsobem, jakým probíhá. Odráží to můj vlastní dlouhodobý zájem o pochopení toho, jak se ve světě projevuje moc elit.

Jak jsem již vysvětlil dříve, od úsvitu lidské civilizace před pěti tisíci lety vedou „obyčejní“ lidé neustálý boj proti elitám, ať už místním, imperiálním, náboženským, ekonomickým, národním nebo nyní globálním. Ať už se však jedná o jakýkoli kontext, záměr elit je vždy stejný: vyvraždit nežádoucí populaci a/nebo ovládnout životy všech ostatních tím, že je připraví o spravedlivý podíl na politických, ekonomických, sociálních a ekologických zdrojích.

Zhruba od roku 1500 před naším letopočtem se intenzita tohoto konfliktu značně prohloubila, přičemž elity hodlaly vyvraždit podstatnou část lidské populace a zotročit ty, kteří zůstali naživu. Děje se tak prostřednictvím imperiálních výbojů, které urychlují genocidní kampaně proti původnímu obyvatelstvu, válek, kontroly nad zásobami potravin a dalších zdrojů s cílem vyvolat masové hladovění, lékařských technologií, zavádění smrtících technologií, zejména nyní včetně 5G, a nejnověji programu injekční aplikace, údajně na ochranu proti „viru.“

Záměr elity se v podstatě nikdy nezměnil. Zopakujme si to: Ať už se elita v daném kontextu řídila jakoukoli ideologií, obvykle chtěla podstatnou část místní lidské populace vyvraždit a většinu těch, kteří zůstali naživu, zotročit v té či oné formě, přičemž nekonečně dlouho zabavovala planetární zdroje pro potřeby elity.

Jediný rozdíl mezi dřívějšími epochami a současností je ten, že útok na lidstvo je nyní skutečně globální a nachází se ve své závěrečné fázi
Bohužel i tento útok se odehrává před očima, přičemž většina obyvatelstva si vůbec neuvědomuje, co se děje, a ti, kteří jsou alespoň znepokojeni a nějakým způsobem se brání, se soustředí na „kouř a zrcadla“, které odvádí pozornost vyprávěním o „viru“/“vakcíně“ a výstřelky politiků.

Což znamená, že program elity na zabíjení a kontrolu, který je realizován prostřednictvím „velkého resetu“ Světového ekonomického fóra, probíhá s minimálním odporem. A ti, kteří nebudou zabiti různými opatřeními používanými k depopulaci lidstva, budou zotročeni v technologickém vězení, z něhož nebude úniku. Koneckonců naprosto minimálními požadavky na účinný odpor jsou život, mysl se svobodnou vůlí a jídlo, přičemž nic z toho již nelze považovat za samozřejmost.

Jak do toho všeho zapadá válka na Ukrajině?
No, za cenu okamžitých a velkých osobních ztrát vojáků a civilistů, kteří byli zabiti nebo jinak postiženi boji, je válka používána jako kouřová clona k zakrytí vysoce organizovaného sledu událostí, které urychlují program globální elity zabíjet a ovládat, stejně jako to udělal příběh Covid-19.

Využívá k tomu dva bohaté členy Světového ekonomického fóra – ruského prezidenta Vladimira Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského – a podporuje je řada klíčových elitních agentů a nevědomých kompliců v institucích, jako je NATO, Evropská unie, vlády USA a dalších zemí, korporátní média a další, válečný konflikt zuří na očích veřejnosti, přičemž se hodně diskutuje o různých opatřeních, která jsou v rámci tohoto konfliktu prováděna – jako jsou sankce mnoha zemí vůči Rusku -, zatímco několik životně důležitých výsledků je před obecným zrakem zastřeno nebo přijímáno jako „nešťastné“ důsledky války, nikoli jako plánovaná opatření elity, která nás má všechny zabít nebo ovládnout.

Jaké výsledky to jsou? Můžete se ptát
Zatímco tato válka zuří a vyvolává obrovské emoce mezi těmi, kteří jsou na straně Ruska nebo Ukrajiny – a jsou tedy, velmi zjednodušeně řečeno, rozhořčeni buď urychleným vnikáním NATO a vojenským posilováním v posledních desetiletích, nebo Putinovou „neoprávněnou“ agresí – zde je krátký, částečný seznam rapidně se zrychlujících klíčových důsledků, které jsou komplimentem této války a které vás v nejbližší době přiblíží smrti nebo technologickému otroctví, ať už žijete kdekoli na světě.

1. Válka by se náhodou (vzhledem k tomu, že ostatní klíčoví představitelé elity dobře vědí, co se děje, a pravděpodobně by ji záměrně nevyvolali) mohla „stát jadernou“ a vyhubit obrovskou část lidstva a v závislosti na její závažnosti vyhladovět většinu nebo dokonce všechny, kteří zůstali naživu. Ale za předpokladu, že se tomuto výsledku vyhneme, existuje spousta dalších nepříjemných možností, o kterých je třeba uvažovat.

2. Rusko a Ukrajina dodávají mimo jiné 30 % světové pšenice a významné procento dalších obilovin, slunečnicový olej, hnojiva, ropu a plyn a strategické nerosty (např. palladium a platinu). Válka, stejně jako sankce uvalené na Rusko mnoha zeměmi, zhoršily již tak vážně narušené dodavatelské řetězce těchto produktů, které buď nelze získat alternativně, nebo ne tak levně. A dříve vzniklé zhroucení dodavatelských řetězců ve všech odvětvích, které způsobilo nedostatek potravin (a dalších produktů), nárůst cen a energetické krize po celém světě, nelze obnovit v žádném krátkém časovém horizontu. Kvůli těmto kolapsům dodavatelského řetězce zemřou miliony lidí hlady.

Podle jedné z nedávných zpráv: Domníváme se, že se nacházíme na počátku celosvětového hladomoru historických rozměrů.

A promyšlená zpráva Rileyho Waggamana obsahuje tento komentář Anatolije Nesmijana: „Proto je „speciální [vojenská] operace“ na pozadí blížících se kataklyzmat bezvýznamnou epizodou…“ Skutečnost, že Ukrajina a Rusko byly použity jako nástroj, vypovídá ani ne tak o mysli Západu, ale o neproniknutelné hlouposti přímých účastníků současného soupeření.

3. Počet úmrtí na očkování proti COVID-19 stále rychle stoupá, a to navzdory společnému úsilí elitních činitelů, jako je Světová zdravotnická organizace, politiků, oficiálních zdravotnických systémů, farmaceutického průmyslu a korporátních a vládních médií, která se snaží tato úmrtí před veřejností utajit.

Mnozí významní odborníci, kteří jsou korporátními médii silně potlačováni, samozřejmě již dávno varovali, že tyto „smrtící vakcíny“ „zdecimují lidstvo.“

Rychlá kontrola však ukazuje, že Ruská i Ukrajinská vláda se nadšeně podílely na celém podvodu s „virem“/“vakcínou“ proti Covid-19 a zavedly známou škálu opatření – povinné očkování, QR kódy… – zavedených jinde, aby naplnily program elity zabíjet a ovládat.

Patří sem i účast elitního Ruska v Globální radě pro monitorování připravenosti (Global Preparedness Monitoring Board, GPMB), která, jak poznamenal Robert F. Kennedy Jr. ve své nedávné knize The Real Anthony Fauci, je „skutečným autoritativním kolektivem pro vnucování pravidel během… pandemie.“ Účelem tohoto takzvaného „nezávislého“ monitorovacího a odpovědného orgánu bylo potvrdit zavedení kontroly policejního státu ze strany globálních a místních politických vůdců a technokratů…: potlačení odporu, bezohledná cenzura nesouhlasu, izolace zdravých, zhroucení ekonomik a nucení k očkování během předpokládané celosvětové zdravotní krize.

Nejinak je tomu i na Ukrajině, kde vláda používá nátlaková opatření, aby donutila své občany k očkování, a to navzdory neobvykle vysokému povědomí o nebezpečnosti vakcín, které vede ke značnému odporu obyvatelstva.

Sledujete stále se prodlužující seznam těch, kteří byli zraněni nebo zabiti pomocí vakcín, jež se odehrávají v pozadí této války?

4. Zavádění 5G, které je nezbytné pro vytvoření sítě dohledu a kontroly elit, nabírá na obrátkách pod rouškou příběhu o „viru“/“vakcíně“ a nyní i války mezi Ruskem a Ukrajinou. Elektromagnetické záření samozřejmě také zabije obrovské množství lidí, a to jak přímo, tak prostřednictvím decimování hmyzí populace (čímž se dále sníží celosvětové zásoby potravin), a síť dohledu a kontroly, kterou umožní, vás uvězní ve vašem domě a nejbližším okolí, přičemž jakýkoli náznak lidské svobody a lidských práv upadne v zapomnění.

5. A pokud jste neignorovali „Velký reset“ Světového ekonomického fóra, dobře víte, že globální elita plánuje transformovat 200 oblastí lidského života pomocí technologií spojených se čtvrtou průmyslovou revolucí a transhumanismem (včetně 5G a 6G, vojenských zbraní, umělé inteligence [AI], big data, nanotechnologií a biotechnologií, robotiky, internetu věcí [IoT] a kvantové výpočetní techniky). Tyto technologie rozvrátí lidskou identitu, lidskou svobodu, lidskou důstojnost, lidskou vůli a lidské soukromí, což ty, kteří zůstanou naživu, zredukuje na transhumánní otroctví, v němž budete mít digitalizovanou osobní identitu. Tato digitalizovaná identita bude propojena s vašimi bankovními, zdravotními, právními a dalšími záznamy, aby bylo možné stanovit vaše osobní „sociální kreditní skóre“, které se podobně jako v Číně používá k určení toho, co můžete a nemůžete dělat, zatímco žijete ve svém „smart městě“ a jíte látky podobné jídlu syntetizované z odpadků a hmyzu.

Na Ukrajině vláda jednoduše využívá válku k rychlému rozšíření již tak „jednoho z nejrozsáhlejších vládních digitálních identifikačních systémů na světě“, čímž se země prostřednictvím aplikace Diia stává „světovým lídrem“ v některých aspektech digitalizace se vším, co z toho vyplývá pro lidskou budoucnost. Na konci války z toho samozřejmě nebude možné vycouvat.

Stejně tak se Rusko věnuje svému programu digitalizace, ačkoli hraje klíčovou roli i ve vývoji elitou kontrolovaného bankovního systému s digitalizovanými měnami, který nahradí současný model. Pořádá každoroční simulace Cyber Polygon.

Co bude s válkou na Ukrajině?
Stejně jako mnoho dalších lidí i já mám obavy z války. Tím, že upozorňuji na hlubší program elit, který rychle uvězňuje lidstvo v noční můře budoucnosti, nenaznačuji, že na válce nezáleží.

Z dlouholeté zkušenosti však také vím, že protiválečné hnutí zůstává bez schopnosti jednat tak, aby válce zabránilo nebo ji zastavilo, protože mu k tomu chybí analýza, strategická orientace, vytrvalost a odvaha. Přál bych si, aby tomu bylo jinak.

Dovolte mi, abych zdůraznil, že násilí je hluboce zakořeněno v lidské společnosti prostřednictvím modelu výchovy, který je v podstatě založen na vyžadování poslušnosti od dítěte, spíše než na rozvíjení jeho vlastní vůle.

A to vytváří společnost, v níž je mnoho lidí ovlivněno tak negativně, že se stávají skutečně šílenými. Někteří z těchto lidí se bohužel dostanou do situace, kdy nad sebou mají mimořádnou kontrolu.

Co to všechno znamená?
Ať už jsou vaše obavy z války na Ukrajině jakékoli, doporučuji vám, abyste se nenechali odvést od toho, abyste jednali mocně a porazili hlubší agendu elit. Pokud se necháte strhnout válečnou hysterií a nebudete bránit sebe a ty, které milujete, brzy zjistíte, že vše, co jste v životě znali, vám bylo odebráno, a to bez ohledu na výsledek této války.

Co tedy můžete udělat?
Pokud chcete strategicky vzdorovat elitám, je nejlepším řešením zapojit se do kampaně Jsme lidé, jsme svobodní.

Nejjednodušší verze této strategie je vysvětlena na jednostránkovém letáku, který uvádí krátkou sérii zásadních nenásilných akcí, které může podniknout každý. Tento leták, který je nyní k dispozici v 15 jazycích (češtině, dánštině, angličtině, finštině, francouzštině, němčině, řečtině, hebrejštině, maďarštině, italštině, polštině, rumunštině, ruštině, španělštině a slovenštině) a další se připravují, si můžete stáhnout zde: Sedmidenní kampaň proti velkému resetu.

Závěr
Válka na Ukrajině je tragédií nejen pro ty, kterých se bezprostředně dotýká, ale i pro nás všechny. Zejména pokud nerozpoznáme hrozbu, kterou skrývá, a nebudeme na tuto hlubší hrozbu důrazně reagovat.

Již pět tisíc let nás elity štvou proti sobě – v práci, na bitevním poli i v životě obecně – tím, že upozorňují na povrchní rozdíly (na základě pohlaví, rasy, náboženství, třídy, národnosti….) a zvětšují je, vyhrocují konflikty a přesvědčují nás, že jednají v našem vlastním zájmu, když děláme to, co nám prostřednictvím svých agentů ve vládě, korporátních médiích i jinde říkají, a že lidská solidarita nemá žádnou cenu.

Nuže, jednoho dne, a to již velmi brzy, by bylo dobré, abychom si uvědomili, že nakonec záleží jen na třech věcech: Lidská solidarita je nezbytná, máme-li přežít tuto existenciální krizi, naším skutečným nepřítelem není jeden nebo druhý, ale šílená globální elita, a chceme-li ji porazit, musíme jednat mocně a nenásilně.

Jinak bude lidská budoucnost hodná života krátká.

Autor: Robert J. Burrowes

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x