Po zavedení vakcíny proti COVID-19 se počet kardiovaskulárních příhod v Izraeli zvýšil o 25 %

nárůst akutních kardiovaskulárních příhod

Nedávno publikovaná studie z Izraele potvrdila silnou souvislost mezi masivním nárůstem akutních kardiovaskulárních příhod u osob mladších 40 let a zahájením programu hromadného očkování proti COVID-19 v této zemi.

nárůst akutních kardiovaskulárních příhod

Studii, publikovanou v recenzovaném časopise Scientific Reports s otevřeným přístupem, provedli dva výzkumníci ze Sloan School of Management Massachusetts Institute of Technology za pomoci Dr. Eliho Jaffeho, zástupce ředitele Magen David Adom, izraelské národní záchranné služby (EMS).

Výzkumníci vyhodnocovali údaje z Magen David Adom z let 2019 až 2021. Konkrétně zkoumali údaje týkající se tísňových volání u osob ve věku 16 až 39 let z celého Izraele „s potenciálními faktory včetně infekce COVID-19 a míry očkování.“

Toto šetření zjistilo, že v období od ledna do května 2021 došlo k 25procentnímu nárůstu počtu tísňových volání ve srovnání se stejným obdobím v letech 2019 a 2020. To se shoduje se začátkem izraelského programu hromadného očkování proti COVID-19, který byl zahájen koncem prosince 2020 a při němž byla použita především experimentální a smrtící mRNA vakcína společnosti Pfizer.

„Týdenní počty tísňových volání významně souvisely s mírou 1. a 2. dávky vakcíny podané této věkové skupině, ale nesouvisely s mírou infekce COVID-19,“ napsali vědci. „Přestože tyto výsledky neprokazují příčinnou souvislost, vyvolávají obavy ohledně nezjištěných závažných kardiovaskulárních vedlejších účinků vyvolaných vakcínou a zdůrazňují již zjištěnou příčinnou souvislost mezi vakcínami a myokarditidou, která je častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých jedinců.“

Vyšší míra infekce COVID-19 nezvyšuje riziko srdečních komplikací
Vědci poznamenali, že jejich studie je v souladu s předchozími šetřeními, která zjistila, že celková míra výskytu srdečních komplikací, jako je srdeční zástava, „nebyla vždy spojena s vyšší mírou infekce COVID-19 na populační úrovni.“

Nebyla také zjištěna žádná souvislost mezi počtem hospitalizací pro infarkt myokardu s počáteční vlnou COVID-19 ve srovnání s výchozími hodnotami před pandemií v Izraeli.

„Tyto výsledky se odrážejí také ve zprávě o zvýšeném počtu návštěv oddělení pohotovosti s kardiovaskulárními potížemi během zavádění očkování v Německu a také o zvýšeném počtu výjezdů záchranné služby ke kardiálním příhodám ve Skotsku,“ napsali výzkumníci.

Jiná studie, kterou provedli švédští vědci a která zkoumala populaci ve čtyřech severských zemích, potvrdila, že u lidí, kteří byli očkováni vakcínou proti COVID-19, se častěji vyskytl zánět srdce vyžadující nemocniční péči, než kdyby zůstali neočkováni.

Výzkumníci doporučují, aby při budoucích studiích hodnotících možné nežádoucí účinky a následky vakcíny proti COVID-19 úředníci zahrnuli údaje o záchranné službě a další relevantní informace, aby zjistili potenciální nové zdravotní trendy, včetně nárůstu počtu volání záchranné služby po programech hromadného očkování vakcínou proti COVID-19, a „neprodleně prošetřili možné základní příčiny.“

Bohužel i přes potvrzení, že vakcína proti COVID-19 je zodpovědná za zvýšené riziko výskytu srdečních komplikací, výzkumný tým stále věřil v její předpokládaný přínos. Napsali, že „přínos očkování proti COVID-19 je zřejmý, zejména pro populace s velkým rizikem vzniku závažných a potenciálně život ohrožujících onemocnění.“

Výzkumníci nicméně připustili, že „je důležité lépe porozumět potenciálním rizikům, aby se minimalizovaly možné škody.“

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x