OSN usiluje o zavedení globálního průkazu totožnosti, který by byl vázán na bankovní účet jednotlivce

OSN

„Velcí páni vesmíru“ v OSN opět spřádají plány, jak získat kontrolu nad nejmodernějšími společnostmi na Zemi – ačkoli je do těchto funkcí nikdo nikde nezvolil.

OSN

Jak informoval server Slay News, OSN „plánuje zavést globální digitální identifikační systém, který bude propojen s bankovními účty jednotlivců“ v rámci plánu, který „je podobný systému vyvinutému Světovým ekonomickým fórem (WEF).“

Celá hra je popsána v trojici politických dokumentů nazvaných „Globální digitální pakt, reformy mezinárodní finanční architektury a budoucnost správy vesmíru.“ Cílem je prosadit „vizi budoucnosti“ generálního tajemníka OSN Antonia Guterrese – což je samozřejmě totální kontrola každého člověka na planetě (a případně i na jiných planetách).

Plán nazvaný „Naše společná agenda“ má být schválen v září 2024 na akci nazvané „Summit pro budoucnost.“

Plán předpokládá:

Digitální průkazy totožnosti propojené s bankovními nebo mobilními peněžními účty mohou zlepšit poskytování sociální ochrany a sloužit k lepšímu oslovení oprávněných příjemců.

Digitální technologie mohou pomoci snížit úniky, chyby a náklady při tvorbě programů sociální ochrany.

Stejně jako jejich neoficiální „partneři“ na Světovém ekonomickém fóru i OSN diskutuje o tom, jak chce v podstatě regulovat globální digitální budoucnost. Tato nevolená organizace dále používá k popisu této globalistické agendy fráze jako „mezinárodní spolupráce“ a „mnoho zúčastněných stran“, které budou „prosazovat zásady, cíle a opatření.“

„Výzvy, kterým čelíme, lze řešit pouze prostřednictvím silnější mezinárodní spolupráce. Summit budoucnosti v roce 2024 je příležitostí dohodnout se na mnohostranných řešeních pro lepší zítřek a posílit globální správu pro současné i budoucí generace,“ uvádí Guterres v úvodu plánu.

„Jako generální tajemník jsem byl vyzván, abych k přípravám summitu přispěl formou doporučení zaměřených na konkrétní kroky, a to na základě návrhů obsažených v mé zprávě nazvané „Naše společná agenda“, která byla sama o sobě reakcí na prohlášení k sedmdesátému pátému výročí založení OSN. Jedním z těchto příspěvků je tento politický brief. Rozvíjí myšlenky, které byly poprvé navrženy v dokumentu Naše společná agenda, zohledňuje následné pokyny členských států a více než rok trvající mezivládní konzultace a konzultace s více zúčastněnými stranami a vychází z cílů a zásad Charty OSN, Všeobecné deklarace lidských práv a dalších mezinárodních nástrojů,“ dodává.

„Tento dokument navrhuje vypracování globálního digitálního paktu, který by stanovil zásady, cíle a opatření pro podporu otevřené, svobodné, bezpečné a na člověka zaměřené digitální budoucnosti, která by byla zakotvena v univerzálních lidských právech a umožnila dosažení cílů udržitelného rozvoje. Vymezuje oblasti, v nichž je naléhavě zapotřebí spolupráce více zainteresovaných stran v oblasti digitálních technologií, a stanoví, jak může globální digitální pakt pomoci realizovat závazek obsažený v deklaraci k pětasedmdesátému výročí založení OSN,“ poznamenal dále.

Opět platí, že tento muž nebyl zvolen lidmi. Nic z toho, co dělá OSN (nebo třeba WEF), se neopírá o dobrovolnou spolupráci mezi národy a zeměmi. Vše je vynucené – musí to být, aby organizace mohla „realizovat“ svou „vizi.“

Na závěr Guterres prozrazuje svůj skutečný cíl: Více „státní“ kontroly.

„Za těmito rozdíly se skrývá obrovská propast ve správě věcí veřejných. Novým technologiím chybí i základní ochranné prvky. Dnes je těžší uvést na trh plyšovou hračku než chatbota s umělou inteligencí. Protože jsou tyto digitální technologie vyvíjeny soukromě, vlády neustále zaostávají v jejich regulaci ve veřejném zájmu. V důsledku desítek let nedostatečných investic do státních kapacit jsou veřejné instituce ve většině zemí špatně vybaveny k posuzování digitálních výzev a reakci na ně,“ uvedl.

Vlády mají samozřejmě své role, ale růst větší než soukromý sektor mezi ně nepatří. Tento plán je děsivý a všichni svobodní lidé by ho měli rázně odmítnout.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x