Nová studie spojuje očkování proti COVID-19 s 25procentním nárůstem srdečních zástav u mladých lidí

nárůst srdečních zástav

Nová studie izraelských vědců odhalila více než 25procentní nárůst počtu tísňových volání souvisejících s kardiovaskulárními chorobami u mladých mužů a žen.

nárůst srdečních zástav

Izraelské zdravotnické orgány připustily, že očkování proti COVID-19 způsobuje poškození u mladých osob. Studie zveřejněná v časopise Nature ukázala nárůst kardiovaskulárních komplikací, přičemž riziko myokarditidy po podání druhé dávky vakcíny se nyní odhaduje na 1 ku 3000 až 1 ku 6000 u mužů ve věku 16 až 24 let.

„Tato zjištění vyvolávají obavy ohledně nezjištěných závažných kardiovaskulárních nežádoucích účinků vyvolaných vakcínami a zdůrazňují již prokázanou příčinnou souvislost mezi vakcínami a myokarditidou, která je častou příčinou neočekávané srdeční zástavy u mladých jedinců.“

Studie provedená izraelskými vědci na základě údajů izraelské Národní záchranné služby (EMS) odhalila nárůst „počtu volání EMS k zástavě srdce a akutnímu koronárnímu syndromu u populace ve věku 16-39 let“ v letech 2019-2021.

Při „zvýšené míře očkování“ byl zaznamenán nárůst o více než 25 % a více očkování „je spojeno se zvýšeným počtem CA [srdeční zástava] a ACS [akutní koronární syndrom].“ Naproti tomu studie „nezjistila statisticky významnou souvislost mezi počtem infekcí COVID-19 a týdenním počtem CA a ACS.“

Zatímco nebezpečí myokarditidy pro mladé muže si získalo širokou pozornost, tato studie prokázala podobné riziko i pro mladé ženy, které byly očkovány.

Je známo, že myokarditida je „hlavní příčinou náhlých, neočekávaných úmrtí u dospělých mladších 40 let a je odhadována jako příčina 12-20 % těchto úmrtí,“ poznamenávají autoři studie. Dodávají, že jejich zjištění se odráží i ve zjištěních výzkumníků v Německu a ve Skotsku.

Zdroj

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x