EU se snaží donutit všechny členské státy, včetně Maďarska a Polska, aby přijaly „manželství“ osob stejného pohlaví

manželství osob stejného pohlaví

Východní Evropa není dostatečně „teplá“ pro vedení Evropské unie (EU), které se snaží o LGBT-ifikaci zemí, jako je Polsko a Maďarsko, proti jejich vůli.

manželství osob stejného pohlaví

Evropská komise plánuje zavést „evropský certifikát rodičovství“, který má potenciál přinutit všechny členské státy, aby přijaly náhradní mateřství a „manželství“ osob stejného pohlaví jako zavedené instituce.

Deklarovaným cílem iniciativy EU je „zajistit, aby rodičovství zavedené v jedné zemi EU bylo uznáváno v celé EU, aby si děti zachovaly svá práva v přeshraničních situacích, zejména když jejich rodiny cestují nebo se stěhují v rámci EU.“

Východní Evropa je ve srovnání s homosexualizovaným Západem, kam patří i západní Evropa, stále ještě do značné míry normální. EU tedy doufá, že v zájmu syntézy sexuální deviace v celém bloku donutí Polsko a Maďarsko k dodržování tohoto nového systému certifikátů.

„Zavedení nové právní kategorie ‚rodičovství‘, která jde nad rámec současné terminologie ‚synovství‘, má skutečně dopad na domácí rodinné právo,“ řekl Vincenzo Bassi, prezident Federace katolických rodinných sdružení v Evropě (FAFCE).

„Kromě deklarovaného záměru nezasahovat do rodinného práva členských států by tento scénář dostal návrh Komise do rozporu s čl. 9 Listiny základních práv EU, který stanoví, že ‚právo uzavřít manželství a právo založit rodinu musí být zaručeno v souladu s vnitrostátními právními předpisy upravujícími výkon těchto práv‘.“

Polsko a Maďarsko budou vetovat nucené sňatky osob stejného pohlaví a náhradní mateřství v EU
FAFCE uvádí, že je vážně znepokojena „faktickým uznáním praxe náhradního mateřství v rámci iniciativy“, která porušuje základní práva a tělesnou integritu žen využívaných jako náhradní matky, „ale také práva dítěte, které se tímto způsobem může stát obětí obchodování s lidmi.“

„Výše uvedená iniciativa Evropské komise by totiž v případě schválení automaticky rozšířila právní účinky synovství na všechny typy ‚rodičovství‘ legálně nabytého v jednom členském státě, včetně náhradního mateřství, a to jednotně ve všech členských státech EU,“ uvedla skupina v tiskové zprávě.

„Návrh Evropské komise sice prezentuje nejlepší zájem dítěte jako jeden z pilířů svého návrhu, ale zařazení náhradního mateřství jako jedné z řešených oblastí je právě proti tomuto nejlepšímu zájmu.“

Aby mohl být systém pro osoby stejného pohlaví oficiálně přijat jako zákon, musí jej nejprve přijmout Rada EU jednomyslným hlasováním všech 27 členských států po konzultaci s Evropským parlamentem. Vzhledem k tomu, že Polsko a Maďarsko jej hodlají vetovat, je návrh již na mrtvém bodě – alespoň prozatím.

Polsko, Maďarsko a další evropské země, které jsou mnohem konzervativnější než EU, si možná budou chtít dvakrát rozmyslet své členství v této nikým nevolené-globalisty řízené pseudovládě.

Prosím, lajkujte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
jiří
Host
jiří
1 rok před

Šokující informace o tom, jak globální elita týrá děti a zneužívá jich na satanistické rituály.
https://www.youtube.com/watch?v=d2sWFTMVNUc

1
0
Would love your thoughts, please comment.x