Ďábelský plán Wall Street na zpeněžení veškeré přírody

Ďábelský plán Wall Street na zpeněžení veškeré přírody

Říká se jí společnost Natural Asset Company. Newyorská burza s ní představila dosud nejradikálnější a potenciálně nejničivější plán, jak vydělat doslova biliony dolarů na něčem, co je přirozeným právem a dědictvím celého lidského rodu – na přírodě jako takové, na veškeré přírodě, od vzduchu, sladké vody přes deštné pralesy až po zemědělskou půdu.

Ďábelský plán Wall Street na zpeněžení veškeré přírody

Je propagován jako způsob, jak motivovat k ochraně přírody. Ve skutečnosti se jedná o ďábelský plán, jak finančně zhodnotit potenciálně biliony dolarů z přírody a nakonec umožnit globalistické finanční elitě ovládnout i tu. A Rockefellerova nadace je jedním ze zakládajících partnerů. Kombinace NYSE a této nadace by měla hlasitě bít na poplach .

Termín zfinančnit se vztahuje k přeměně nehmotné hodnoty na finanční nástroje. Za falešnou fasádou Zelené agendy, kterou prosazuje OSN a WEF v Davosu spolu s vládami hlavních zemí OECD, se nyní skrývá Wall Street a největší světové finanční instituce, které prosazují plán na zpeněžení prakticky celé přírody. Dokonce si najaly společnost McKinsey a další, aby to ocenily v dolarech. Tvrdí, že to vše má hodnotu 4 kvadrilionů dolarů neboli 4000 bilionů dolarů. Jak ale můžeme vyčíslit dolarovou cenu něčeho, co je dáno přírodou?

Stojí za ním i Rockefellerova nadace
Projekt NYSE na vytvoření nové třídy akcií – Natural Asset Companies, s nimiž se bude obchodovat vedle akcií Applu, Boeingu nebo Chevronu – vznikl ve spolupráci Rockefellerovy nadace a jimi založené skupiny IEG neboli Intrinsic Exchange Group.

Co je to IEG? Citujeme z jejich webových stránek: IEG byla založena Rockefellerovou nadací společně s latinskoamerickou pobočkou Světové banky IDB. Před dvěma lety začala IEG pracovat na projektu NYSE. Jejich „strategický poradce“ Robert Herz byl v letech 2002-2010 předsedou Rady pro standardy finančního účetnictví (FASB). To vypovídá o myšlení, které stojí za projektem IEG. Herz dnes zasedá ve správních radách mnoha společností, včetně banky Morgan Stanley a vládou USA sponzorovaného realitního podniku Fannie Mae.

Jak uvádí na svých webových stránkách, IEG vytvořila „novou třídu aktiv založenou na přírodě a výhodách, které příroda poskytuje (tzv. ekosystémové služby). Mezi tyto služby patří mimo jiné zachycování uhlíku, úrodnost půdy a čištění vody.“ Plánují to uskutečnit vytvořením nové formy společnosti s názvem „Natural Asset Company“ (NAC), uznávané na newyorské burze cenných papírů. Dohoda s NYSE jim bude sloužit jako „platforma pro kótování těchto společností k obchodování, což umožní přeměnu přírodních aktiv na finanční kapitál.“

Vlastní kapitál NAC zachycuje vnitřní a produktivní hodnotu přírody a poskytuje úložiště hodnoty založené na životně důležitých aktivech, která jsou základem celé naší ekonomiky a umožňují život na Zemi. Dále uvádějí: „IEG navrhuje transformační řešení, v jehož rámci přírodní ekosystémy nepředstavují pouhé náklady, které je třeba spravovat, ale spíše investovatelné produktivní aktivum, které poskytuje finanční kapitál a zdroj bohatství pro vlády a jejich občany.“ Všimněte si „zdroje bohatství pro vlády a občany“.

Tady se nemůže nic pokazit, nebo? Stejní Rockefellerové, kteří vytvořili ropný trust a smrtelně nebezpečná patentovaná geneticky modifikovaná semena, chtějí nyní vypsat cenu na celou přírodu. Jde o zpoplatnění přírody a nebude to z dobročinných nebo dobrosrdečných pohnutek, ale spíše kvůli zisku investorů, a to hodně. Klíčem ke všemu je, kdo definuje „agendu přírody“, a můžete si být jisti, že je to zkorumpovaná Agenda 2030 OSN pro „udržitelné“ cíle a její bratranec Velký reset světové ekonomiky WEF v Davosu. Agenda je vnucována shora dolů a není to dobře.

Jak to funguje
NAC má být vytvořen prostřednictvím IPO jako každá nová burza. NAC pak veřejně prodává akcie investorům, mezi něž mohou patřit institucionální investoři, jako je BlackRock – správce aktiv v hodnotě 9,5 bilionu dolarů, největší na světě – nebo Vanguard Group či například norské nebo čínské státní investiční fondy. Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink příhodně sedí ve správní radě Světového ekonomického fóra Klause Schwaba, propagátora Agendy 2030 OSN a velkého resetu globálního finančního systému.

IEG popisuje možnosti:

„S tím, jak přírodní aktivum prosperuje a poskytuje stálý nebo rostoucí tok ekosystémových služeb, by se měl odpovídajícím způsobem zhodnocovat i vlastní kapitál společnosti a zajišťovat investiční výnosy. Akcionáři a investoři do společnosti prostřednictvím sekundárních nabídek mohou získat zisk prodejem akcií. Tyto prodeje mohou být měřeny tak, aby odrážely nárůst kapitálové hodnoty akcií zhruba v souladu s jejich ziskovostí, což vytváří peněžní tok na základě zdraví společnosti a jejích aktiv.“

Kam jdou peníze
Akcie NAC si mohou koupit i další zájemci, ale je zřejmé, že stejně jako u všech důležitých akcií i zde budou dominovat velké finanční subjekty. Nová společnost, řekněme taková, která si bude nárokovat vlastnictví části amazonského deštného pralesa, pak bude podléhat účetním standardům včetně nového „Prohlášení o ekologické výkonnosti“ vytvořeného IEG: Finanční hodnota toku ekosystémových služeb a aktiv, která je vytvářejí.. Klíčová je hodnota přisuzovaná toku ekosystémových služeb, kterou kontrolují lidé jako Robert Herz z IEG, člen představenstva banky Morgan Stanley.

Jak uvádí IEG, prostřednictvím platformy NYSE „IEG převádí hodnotu přírodních aktiv na finanční kapitál, aby vlastníkům poskytla způsob, jak finančně těžit z hodnoty jejich přírodních aktiv.“ Odměnu by však získali i akcionáři, jako je společnost BlackRock nebo další, a to vytvořením „finančních transakcí oceňujících přírodní aktiva, které institucionálním investorům umožňují rozpoznat hodnotu přírody, podílet se na ní a chránit ji“. To znamená, aby na svých akciích vydělali. Zde jsou dveře pro manipulaci dokořán.

Podle prohlášení IEG může vláda sponzora použít výnosy z nabídky akcií NAC nebo z IPO k investování podle své vůle. To znamená, že zkorumpovaný režim například na Ukrajině, v Mexiku nebo Libanonu by je mohl použít na nákup zbraní nebo čehokoli jiného. Možnosti zneužití jsou ohromující.

Skutečnost, že tento podvod s NAC organizuje Rockefellerova nadace, je více než odhalující. Tato nadace stojí za každou významnou transformací globální ekonomiky, která se již více než sto let snaží dostat kontrolu do rukou globální oligarchie, jež se zavázala ke snižování počtu obyvatel. Rockefellerova nadace vytvořila destruktivní patentované GMO rostliny spolu s toxickými glyfosátovými přípravky na hubení plevele, které ničí naše zásoby potravin a otravují naše vody.

Nadace hraje klíčovou roli ve strategii uzavření pandemie COVID-19 a také v reorganizaci světové produkce potravin s cílem zničit soběstačné zemědělství ve prospěch „udržitelného“ zemědělství bez emisí uhlíku. Newyorská burza a její projekt s Rockefellerovou nadací neslibuje prospěch lidstvu ani přírodě, pouze peněžnímu fondu.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x