Víte o tom, že celý život známého makedonského vojevůdce Alexandra Makedonského byl obestřen záhadami? Až to vypadá, že byl ve spojení s někým, kdo nebyl z tohoto světa. Dovolil bych si vypsat ty nejzajímavější jeho záhady.

Byl Alexandr Veliký ve spojení s mimozemšťany

Záhada první: Měl mimozemské předky?
Alexandr Veliký nebo též Alexandr III. Makedonský se narodil 20. nebo 21. července 356 před naším letopočtem. Jeho otcem byl Filip II. Makedonský, král Makedonie. Matkou zas Olympas neteř épeirského krále a bývalá kněžka dyonýských mystérií. Oba měly před jeho narozením podivné sny, ze kterých jim bylo vyvěštěno, že se jim narodí potomek s povahou lva. Ovšem řecký spisovatel Plutarchos o něm tvrdil, že jeho otcem byl Zeus. Proč? Olympas, jakožto kněžka se nechala obklopovat hady, ale její muž se jich bál a bál se s ní tak i usínat. Ať tomu bylo tak i tak. Božské předky prý ale měli i jeho rodiče. Épeirský rod odvozoval svůj původ od bájného hrdiny Achylea, syna bohyně Thetys. Argeovci, ze kterých zas pocházel otec Filip Makedonský, zas svůj původ odvozovali od hrdiny Herakla, jenž byl opět synem nejvyššího řeckého boha Dia. Vzhledem k tomu, že dávnověcí bohové zřejmě nejsou nic jiného než dnešní mimozemšťané, mohl mít Alexandr Makedonský mimozemské předky?

Záhada druhá: UFO nad městem Tyros
Když se stal panovníkem Makedonie, započal vojenské tažení, při kterém postupně dobyl tzv. „půl světa“ V roce 322 před naším letopočtem dobýval fénické město Tyros. Sedm měsíců jeho vojsko toto město obléhali. Už to vypadalo, že i odjedou. Najednou se nad městem objevilo pět zázračných létajících štítů, které vytvořily formaci „V“. Z jednoho štítu pak vyjel blesk, který zasáhl část hradeb. A další blesky rozbořily i další stavby. Štíty pak kroužily nad městem, dokud nebylo zcela dobyto. A Alexandr Veliký měl vstup do města volný.

Záhada třetí: Draci nad Egyptem
Své kroky vojsko Alexandra Velikého zavítalo do Egypta. Alexandrův přítel a pozdější vládce Egypta Ptolemaios Soter, říkal, že jim cestu do pouště ukazovali dva draci, kteří se objevili v čele jejich vojska. A ti draci s Alexandrem dokonce prý mluvili. Že by další UFO nebo rovnou mimozemští návštěvníci?

Záhada čtvrtá: Poloha Egyptské Alexandrie
Když Alexandr Veliký dobyl Egypt a zdejší vládu svěřil Ptolemaiovi, založili zde na jeho počest město Alexandrie, nové hlavní město zdejší říše. Později tu dokonce vznikl i maják na Ostrově Faros jeden ze sedmi divů světa. Když jsem se podíval na mapu, zjistil jsem, že pokud spojíme spojnici z egyptských pyramid v Gize a věštírnu v Delfách, tato spojnice vede právě přes Alexandrii.

Záhada pátá: UFO nad řekou Beás
Se svým tažením se roku 326 před naším letopočtem dostává Alexandr Veliký až do Indie. Když se dostali k řece Beás, opět se nad jejich hlavami objevily létající štíty, podobné jako u Tyru. Ale tentokrát nalétávali na makedonskou armádu. A vítězné Alexandrovo tažení bylo u konce.

Záhada šestá: Kde má Alexandr Veliká hrob?
Alexandr Veliký zemřel v červnu roku 323 před naším letopočtem v Babylóně. O příčině jeho smrti se diskutuje. Ale, co se skutečně neví, kde byl pochovaný. I když občas se objeví někdo, kdo tvrdí, že jeho hrob nalezl (například nedávno polští archeologové v Alexandrii), skutečnost je taková, že místo jeho posledního odpočinku, zatím nebylo definitivně nalezeno. Když k tomu přičtu to, co víme o jeho tajemném božském původu a jeho spojení se záhadnými létajícími předměty a bytostmi, co když se jeho tělo na naší planetě vůbec nenalézá?

Autor: Libor Čermák