Zprávy

WHO je na cestě k totalitě

Jaké důsledky by měly navrhované změny mezinárodních zdravotnických předpisů Světové zdravotnické organizace (WHO)? Konkrétněji, jaké by byly pravděpodobné důsledky z hlediska pojetí a praxe totalitarismu? Abychom to pochopili, musíme se samozřejmě seznámit se způsobem vládnutí, kterému se říká totalitní vláda,…