Studie OSN chce dekriminalizovat pedofilii

pedofilie

Mezinárodní výbor právníků (ICJ) při OSN představil nový soubor návrhů právních zásad, které by zahrnovaly zrušení trestnosti pedofilie a zrušení právních předpisů týkajících se věkové hranice pro souhlas se sexem.

pedofilie

Tzv. zásady 8. března, které byly zveřejněny na Mezinárodní den žen, stanoví přístup založený na lidských právech k zákonům, které kriminalizují chování související se sexem, užíváním drog, sexuálním a reprodukčním zdravím, bezdomovectvím a chudobou. Mezinárodní komise právníků se sídlem v Ženevě je sepsala za pomoci UNAIDS a Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva:

„Pokud jde o vymáhání trestního práva, musí být jakákoli předepsaná minimální věková hranice pro souhlas se sexem uplatňována nediskriminačním způsobem. Vymahatelnost nesmí být vázána na pohlaví/pohlaví účastníků nebo věk souhlasu s uzavřením manželství. Navíc sexuální jednání, na němž se podílejí osoby, které nedosahují vnitrostátně stanoveného minimálního věku souhlasu se sexem, může být fakticky, i když ne právně, dobrovolné. V této souvislosti by mělo vymáhání trestního práva odrážet práva a schopnost osob mladších 18 let rozhodovat o zapojení do konsensuálního sexuálního chování a jejich právo být vyslechnuty ve věcech, které se jich týkají.“

Zpráva rovněž vyzývá k dekriminalizaci sexu mezi dospělými a nezletilými, pokud nezletilí se stykem souhlasí.

„Trestní právo je jedním z nejmocnějších nástrojů, které má stát k dispozici k vykonávání kontroly nad jednotlivci. Jako takové by mělo být nástrojem poslední instance, ale celosvětový trend směřuje k přílišné kriminalizaci. Musíme si uvědomit, že tyto zákony porušují nejen lidská práva, ale i samotné zásady trestního práva,“ uvedl v tiskové zprávě Ian Seiderman, právní a politický ředitel ICJ.

Zpráva dále klade důraz na osoby mladší 18 let, aby se samy rozhodovaly o svém sexuálním životě, přičemž ve zprávě není uvedena žádná zjevná věková hranice, do kdy může být dítě mladší 18 let, aby byl sex považován za „nesouhlasný.“

„V souladu se svými rozvíjejícími se schopnostmi a postupnou samostatností by se osoby mladší 18 let měly podílet na rozhodnutích, která se jich týkají, s náležitým ohledem na jejich věk, vyspělost a nejlepší zájmy a se zvláštním zřetelem na záruky nediskriminace,“ uvádí se ve zprávě.

Pokud bude doporučení zprávy realizováno, bude to v podstatě znamenat, že znásilnění dítěte bude legální, pokud dítě se znásilněním „souhlasí.“

Zpráva rovněž vyzývá ke zmírnění všech trestních zákonů týkajících se sexuální práce. Podle kritiků by to však obchodníkům s lidmi a násilníkům umožnilo beztrestně nutit zranitelné osoby k prostituci.

Prosím, lajkujte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x