Studie: Covid pasy jsou nejen zbytečné, ale i hrozbou pro veřejné zdraví

Covid pas

Nedávná studie potvrdila to, co každý, kdo dával pozor, již věděl: vakcíny nezabraňují přenosu koronaviru.

Covid pas

Studie nese název „Increases in COVID-19 Are Unrelated To Levels Of Vaccination Across 68 Countries And 2947 Counties In the United States“ a vyšla v odborném časopise European Journal of Epidemiology, který je recenzovanou akademickou publikací.

Hlavním autorem studie je S. V. Subramanian z Harvardské školy veřejného zdraví T. H. Chana. Zde jsou závěry studie:

„Na úrovni jednotlivých zemí se zdá, že neexistuje žádný zřetelný vztah mezi procentem plně očkované populace a novými případy COVID-19 v posledních 7 dnech…“

Jinými slovy, očkování nesnižuje výskyt Covid-19 v populaci.

Nejenže vakcíny nesnižují výskyt tohoto onemocnění, ale zdá se, že jej naopak zvyšují. To je to, co autoři pozorovali:

„Ve skutečnosti trendová linie naznačuje mírně pozitivní souvislost, takže v zemích s vyšším procentem plně očkované populace je vyšší počet případů COVID-19 na 1 milion obyvatel.“

To může být šokem pro ty, kteří uvěřili oficiálnímu příběhu o očkování, který hlásají vládní a zdravotničtí úředníci.

Podle této studie:

„Zatímco pandemie stále vzdoruje předpovědím, kdy konečně skončí, dochází ve Spojených státech i po celém světě k zajímavému jevu: V souvislosti s očkováním se zvyšuje počet případů COVID-19.“

Autoři poukazují na konkrétní země, kde byl tento jev pozorován. Mezi nimi jsou i Spojené státy:

„Učebnicovým příkladem tohoto znepokojivého trendu jsou státy Izrael, Velká Británie a Spojené státy. Izrael nyní zažívá čtvrtou vlnu, kterou doprovází další kolo „posilovacích injekcí“. V Izraeli je „plně očkováno“ 61,5 % všech dospělých (i když používání „posilovacích očkování“ tento termín zpochybňuje).“

Brilantní britský výzkumník a analytik, který publikuje pod jménem Eugyppius, se k tomuto jevu vyjádřil také ve svém nedávném článku s názvem Původní antigenní hřích je skutečným a velmi vážným důvodem, proč přestat všechny očkovat:

„To se zdá být jedním z důvodů, proč se mnohé západní země s vysokou mírou proočkovanosti zřejmě uzavřely do časově neomezené fáze zvýšeného přenosu SARS-2. Ve Velké Británii má 96 % dospělých protilátky proti Spike proteinu – většina z nich je poprvé získala očkováním. Krátce po ukončení očkovací kampaně došlo k prudkému nárůstu případů a od té doby zůstává jejich počet vysoký.“

I když zatím nevíme, co je na vakcínách tak zvláštního, že se zdá, že vysoce proočkované země a regiony jsou náchylné k prudkému nárůstu infekce, jedním si můžeme být jisti: vakcíny nezabrání tomu, aby se lidé nakazili virem v tzv. průlomových infekcích.

Tuto skutečnost potvrdila ředitelka CDC Rochelle Walenskyová již začátkem srpna, když v rozhovoru pro CNN otevřeně přiznala, že vakcíny již nemohou „zabránit přenosu.“

Walenskyová tím vyjádřila, že očkovaní lidé se infikují virem SARS-CoV-2 a následně tento virus přenášejí na ostatní.

Tato skutečnost je významná z několika důvodů, v neposlední řadě proto, že zcela vyvrací deklarovaný účel COVID pasů.

Smyslem COVID pasů je vytvořit veřejné zóny bez virů tím, že se do nich budou vpouštět pouze osoby, u nichž se předpokládá, že jsou bez virů. Proto se požaduje vydání COVID pasů, což jsou dokumenty, které mají sloužit jako důkaz o neinfekčnosti jejich držitelů. To je však nesprávný předpoklad, protože víme, že očkovaní se mohou nakazit stejně snadno jako neočkovaní, ne-li více.

Titulek amerického týdeníku Newsweek z minulého víkendu je toho dalším potvrzením: Varianta Omicron byla nalezena u více očkovaných lidí v USA, obavy z rezistence přetrvávají. Článek dále poukazuje na to, že dosud bylo zjištěno více případů Omicronu u očkovaných než u neočkovaných.

Byl dokonce zaznamenán případ, kdy se virem Omicron nakazila osoba, která dostala posilovací vakcínu, což vyvolává obavy, že ani posilovací vakcíny, které jsou v současné době nabízeny, nemusí poskytovat ochranu proti této variantě.

Vzhledem k tomu, co nás věda učí o tomto viru a jeho přenosnosti, nemá COVID pas z hlediska veřejného zdraví žádný smysl. Naopak, jeho zavedení je v rozporu s dobrou politikou, protože umožňuje nekontrolovaný přístup na veřejná prostranství osobám, které mohou virus snadno přenášet a které – jak naznačují některé údaje – mohou být ve skutečnosti nakaženy s větší pravděpodobností než jejich neočkované protějšky.

V tomto světle by mělo být zcela jasné, že COVID pasy jsou nejen zbytečné, ale představují i nebezpečí pro veřejné zdraví, protože vytvářejí iluzi bezpečí a zároveň sdružují nakažené osoby.

Pokud státním a zdravotnickým úředníkům skutečně záleží na veřejném zdraví a chtějí vytvořit prostory bez virů, neměli by jako podmínku pro vstup do zařízení používat očkování. Za současného stavu je jediným způsobem, jak zajistit, aby se na místě nenacházela žádná nakažená osoba, vyžadovat negativní test bez ohledu na její COVID pas.

Pokud jste náhodou očkovaný člověk, který se obává nákazy virem – a to by měl, protože vakcína vás před nákazou neochrání – pak byste se měli postavit za všechny rozumné, vědecky smýšlející lidi a vyzvat svou vládu, aby okamžitě zastavila chybnou a nebezpečnou politiku COVID pasů. Měli byste na tom trvat v zájmu svého vlastního bezpečí i bezpečí svého okolí.

Požadavek na COVID pasy nemá žádné vědecké ani logické opodstatnění. Nejenže COVID pasy nedosahují svého zdánlivého účelu, ale tím, že vytvářejí iluzi bezpečnosti tam, kde žádná není, vystavují ty, kteří jim věří, právě těm nebezpečím, kterým chtějí uniknout.

Trvání na COVID pasech ukazuje, že za tímto úsilím je skrytý záměr, který s deklarovaným cílem vůbec nesouvisí. To, že ti, kdo toto opatření prosazují, jsou ochotni ve jménu tohoto systému ohrozit veřejné zdraví, naznačuje zlověstné motivy, které za jejich prosazováním stojí.

Studii si můžete přečíst na tomto odkazu

Autor: Vasko Kohlmayer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x