Politická deklarace OSN o pandemii požaduje globální přístup k vakcínám a digitální zdravotní dokumentaci

OSN

Pokud některý z členských států Organizace spojených národů (OSN) nebude výslovně proti, bude ve středu 20. září podepsána pandemická deklarace vyzývající ke globálnímu přístupu k vakcínám, digitálním zdravotním dokumentům a socializovanému, všeobecnému zdravotnímu pojištění.

OSN

„Politická deklarace ze zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie“ je mezi členskými státy OSN šířena prostřednictvím procedury mlčení, při níž je mlčení interpretováno jako přijetí dokumentu členským státem.

Pokud členský stát zašle předsedovi Valného shromáždění OSN dopis nebo e-mail s námitkami proti dokumentu, může se předseda „rozhodnout“ postoupit návrh rezoluce některým představitelům OSN k revizi, po níž bude následovat „další kolo tiché procedury.“

Pokud však do 72 hodin od rozeslání dokumentu nebudou vzneseny žádné námitky, bude dokument oficiálně přijat všemi členskými státy.

Politická deklarace silně zdůrazňuje význam globálního přístupu k vakcínám nejen pro řešení aktuálních pandemií, ale i jako preventivní opatření. Dokument usiluje o celosvětově koordinované úsilí o zajištění takových vakcín a uvádí, že jeho prvním akčním cílem je:

„Posílit regionální a mezinárodní spolupráci, multilateralismus, globální solidaritu, koordinaci a řízení na nejvyšší politické úrovni a ve všech příslušných odvětvích s odhodláním zajistit účinný a včasný přístup k lékařským protiopatřením včetně očkovacích látek … s cílem předcházet pandemiím a dalším mimořádným zdravotním situacím, připravovat se na ně a reagovat na ně …“

Deklarace považuje zavádění očkovacích látek za tak vysokou prioritu, že považuje za problém, proti kterému je třeba bojovat, jakákoli sdělení, která podporují „váhavost v očkování.“ Jedním ze stanovených cílů dokumentu je proto bojovat proti „negativním dopadům“ takzvaných „dezinformací, nenávistných projevů a stigmatizace v oblasti zdraví, zejména na platformách sociálních médií, na fyzické a duševní zdraví lidí, včetně boje proti váhání s očkováním v souvislosti s prevencí pandemií …“

V souvislosti s epidemií COVID-19 byla „váhavost ohledně očkování“ obecně vyjádřena kvůli obavám z mimořádně krátkého časového rámce vývoje a testování „vakcín“ proti COVID-19; nové technologii mRNA, kterou farmaceutické společnosti až do očkování proti COVID-19 často opouštěly kvůli obavám z toxicity; a raketovému nárůstu hlášení o úmrtích a zraněních po zavedení očkování proti COVID-19.

Dokument rovněž vyzývá k uznání potenciálu digitálních zdravotních technologií při posilování bezpečné komunikace v mimořádných zdravotních situacích, při zavádění a podpoře opatření v oblasti veřejného zdraví a při posilování národních snah o „reakci na pandemie“, jakož i k uznání významu „digitalizovaných zdravotních dokumentů.“

Deklarace sice přesně nespecifikuje, co by takové „digitální zdravotní technologie“ měly zahrnovat, ale teoreticky by mezi ně mohly patřit digitální očkovací pasy, které vyvíjí Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropská unie (EU). Pokud by byly tyto pasy zavedeny, mohly by být propojeny s digitálními průkazy totožnosti, které navrhuje OSN.

Digitální sledování kontaktů by se mohlo více využívat i při příštím propuknutí epidemie, vzhledem k tomu, že OSN sdílela pokyny WHO k používání sledování kontaktů při propuknutí epidemie COVID-19.

Deklarace se dále zasazuje o „všeobecný přístup ke službám sexuální a reprodukční zdravotní péče“ do roku 2030, což OSN tradičně definuje jako přístup k potratům.

Zdá se, že deklarace rovněž podporuje socializovanou zdravotní péči, když se zasazuje o „celovládní a celospolečenský přístup k dosažení všeobecného pokrytí zdravotní péče“, jakož i o „rozšíření sdružování zdrojů určených na zdravotnictví“ a „spravedlivé rozdělování výdajů na zdravotnictví.“

Politická deklarace o pandemiích rovněž vyzývá k podpoře „spravedlivého, rovnocenného a včasného sdílení výhod plynoucích z používání patogenů, sekvencí nebo jakýchkoli jiných materiálů s pandemickým potenciálem prostřednictvím mnohostranného systému“, ale neupřesňuje povahu těchto výhod.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x