Na základě přibývajících důkazů je nepopiratelné, že nové strašení opičími neštovicemi je další vymyšlenou „epidemií“, která byla nasazena za účelem páchání „domácího teroru“ na veřejnosti – která by už měla vědět, že jsme opět podvedeni a terorizováni.

Opičí neštovice

Dr. David Martin v pořadu „Člověk v Americe“ svému hostiteli řekl, že modus operandi této operace není ničím novým. Svět toho všeho dostal pořádnou dávku v průběhu koronaviru Covid-19, pro který jsou opičí neštovice zřejmě druhým kolem.

„Když chcete terorizovat obyvatelstvo, co uděláte? Obraťte se na odborníky!“ vysvětlil Martin.

Ukázalo se, že opičí neštovice byly stejně jako Covid plánovány k uvolnění právě v tomto bodě časové osy. A mnozí z těch samých hráčů, kteří na Covidu vydělali, mají opět shrábnout peníze z opičích neštovic.

„Rád poukazuji na to, že spousta lidí byla opravdu naštvaná kvůli tomu, že toto plánované vydání opičích neštovic na květen 2022 pochází z publikace z 21. března,“ dodal Martin.

„A lidé sedí a říkají si: ‚Proboha – jak mohli být tak prozíraví, že zjistili, že se chystá uvolnění opičích neštovic tři dny před uvedeným datem, kdy má údajná epidemie nastat?'“

Celých 15 měsíců předtím, ještě v březnu 2021, naplánovali globální architekti pozdější uvolnění opičích neštovic, které dopadlo přesně podle plánu „plus minus tři dny“, poznamenává Martin.

„Poslouchejte, jde o záměrné pokračování kampaně domácího teroru, která má zajistit, aby veřejnost zůstala ve strachu, kognitivní disonanci a nevíře v to, co popsal Platón v Republice,“ říká.

„Víte, že Platón se v Republice zmiňoval o tom, že někdy jsou zločiny tak troufalé, že pouhé konstatování jejich troufalosti ochromí obyvatelstvo.“

My, lidé, musíme říci NE dalšímu kolu plandemické tyranie
Miliony lidí již mají Covidové spáleniště a pravděpodobně se nebudou bát opičích neštovic, když si uvědomují, že se používá mnoho stejných taktik k šíření strachu a paranoie z testování na ne „pozitivních.“

Na druhou stranu, miliony dalších lidí také naletěly na Covidovou pandemii a stále věří, že tam venku je nějaká neviditelná hrozba, která jen čeká na to, aby je a jejich babičky zabila – proto někteří lidé stále nosí na veřejnosti roušku.

Která strana zvítězí v další vlně zdravotnických válek, se teprve ukáže. Doufejme, že je dost lidí, kteří si uvědomují, co se skutečně děje, a že se další plánovaná pandemie nepodaří prosadit.

Vláda a média mohou o opičích neštovicích šířit strach, jak chtějí, ale jejich moc končí tam a tehdy, když veřejnost odmítne cokoli z toho poslouchat nebo se tím řídit.

My, lidé, máme přece jen mnohem větší moc, než si uvědomujeme. Stačí, aby se pár dobrých mužů a žen postavilo proti těmto pokusům o zločiny proti lidskosti, a inspirovalo tak ostatní, aby udělali totéž, dokud se nevytvoří sněhová koule odporu.

Můžeme být rádi, že si osa ČKS-Davos vybrala pro svůj další globální pandemický hoax relativně neškodné opičí neštovice místo Marburgu, neštovic a ptačí chřipky, čímž ospravedlnila depopulaci světa pomocí hladu a smrtících injekcí.

Zdroj