Vzestup a pád Velkého resetu

Velký reset

Velký reset zavedlo Světové ekonomické fórum, které je úzce propojeno s Organizací spojených národů a Světovou zdravotnickou organizací. Jejich programem je zavedení globálního typu totalitarismu založeného na technokratických a transhumanistických ideologiích.

Velký reset

Součástí tohoto plánu je také reengineering a kontrola všech forem života, včetně lidí. […] I když se vnější projevy technokracie budou jevit jako totalitarismus, řídícím centrem není jednotlivec. Spíše než na jedinou osobu vládnoucí dekretem se technokracie spoléhá na kontrolu prostřednictvím technologie a algoritmu. To je velmi důležitý rozdíl. Stručně řečeno, nebude zde žádný jednotlivec, kterého by bylo možné obvinit nebo pohnat k odpovědnosti. „Diktátorem“ je algoritmus.

Velký reset není konspirační teorie; je to otevřený, avizovaný a plánovaný projekt, který je v plném proudu. Protože však kapitalismus s čínskými rysy neboli korporativně-socialistický etatismus postrádá svobodné trhy a závisí na absenci svobodné vůle a individuální svobody, je paradoxně „neudržitelný.“

Globální spiknutí s cílem podpořit totalitu
Bezmozci Západu bezhlavě propadli skrytému totalitarismu, který je součástí globálního programu převzetí moci Klause Schwaba. Pouze slovo „světové“ v neupřímném označení „Světové ekonomické fórum“ (WEF) je přesné, ale bylo zjevně vytvořeno tak, aby Schwabovy zločinné globální a globalistické záměry představilo v klamavě pozitivním světle. Ostatní dva pojmy – „ekonomické“ a „fórum“ – jsou záměrně zavádějící a falšují skutečnost.

WEF vůbec není výhradně nebo dokonce striktně „ekonomickou“ organizací: propaguje šarlatánskou „ekonomii“ jako prostředek, který má v konečném důsledku skrytě prosazovat Schwabovu nacisty inspirovanou absolutistickou politiku. WEF není ani „fórem“: účelem skutečného „fóra“ v původním slova smyslu je setkání k demokratické diskusi, ale jediným účelem WEF je realizace vlastního programu, který nepřipouští žádnou diskusi, žádné argumenty a žádné zpochybňování svého předem stanoveného účelu jako nástroje k realizaci programu absolutistické globální diktatury.

Stoupenci vybrané skupiny samozvaných elit z celého světa, kteří se scházejí na výročním zasedání WEF ve švýcarském Davosu, jsou oběti Schwabova plánovaného nového světového řádu s vymytými mozky. Ve skutečnosti se spikli, aby ovládli směřování společnosti a politiky na celém světě. WEF je spiknutí v praxi, nejen konspirační teorie. To otevřeně přiznal jeho zakladatel a výkonný předseda Klaus Schwab ve svém uvítacím projevu na zasedání WEF v roce 2022:

„Ujasněme si také, že budoucnost není jen tak. Budoucnost budujeme my – silné společenství, jako jste vy zde v této místnosti. Máme prostředky ke zlepšení stavu světa, ale jsou k tomu nutné dvě podmínky. První z nich je, abychom všichni jednali jako aktéři větších společenství, abychom nesloužili jen svým vlastním zájmům, ale abychom sloužili společenství. Tomu říkáme „odpovědnost zainteresovaných stran“. A za druhé, že budeme spolupracovat. To je důvod, proč zde během setkání najdete mnoho příležitostí zapojit se do velmi akčních a na dopad zaměřených iniciativ, abyste dosáhli pokroku souvisejícího s konkrétními otázkami globální agendy.“

Velký reset, který Gatestone Institute popisuje jako plán na zničení svobody, inovací a prosperity, vyzývá k zapojení obrovské globální sítě tisíců globálních lídrů z byznysu, politiky a občanské společnosti. Ti sdílejí varianty davoské filozofie a jsou podporováni obrovskými příjmy z členských příspěvků firem. WEF má také mládežnické křídlo nazvané „Global Shapers Community“: 9 655 „shaperů“ pracuje ve 428 „centrech“ ve 148 různých zemích, aby pronikli do politiky a propagovali Schwabovy ďábelské nesmysly. Dne 29. srpna 2022 Sněmovna reprezentantů USA konečně předložila návrh zákona o „defundování Davosu“ (HR8748), který naváže na předchozí Trumpovy snahy odepřít využívání finančních prostředků daňových poplatníků na podporu WEF.

Nacistické pověření, nacistická spřízněnost
Klaus Schwab, nesmírně arogantní a namyšlený šarlatán, který si říká „výkonný předseda“ WEF, pronesl na výročním zasedání 23. května 2022 naprosto zarážející prohlášení. V oslavném projevu na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, spojence nacistů, který byl „čestným hostem“ (!) WEF a hlavním řečníkem během svého mezinárodního turné, na němž sháněl zbraně pro boj s Ruskem, Schwab řekl, že Zelenského (muže, který uděluje ocenění zapřisáhlým nacistům, vězní opoziční vůdce a zakazuje strany) podporuje „celá Evropa a mezinárodní řád.“ Téměř 2 500 přítomných představitelů z řad politiků, podnikatelů, občanské společnosti a médií nevydalo ani hlásku protestu či nesouhlasu.

Místo toho se Zelenskému, v jehož projevu nepadla ani zmínka o zločinech, které v jeho zemi spáchali nacionalističtí extremisté, ani o tom, že porušil minské dohody, jejichž cílem bylo dosáhnout mírového řešení ukrajinského konfliktu, dostalo potlesku vestoje poté, co ukrajinským nacistům za jejich zločiny v podstatě poděkoval tím, že je jednoduše označil za „dobrovolníky.“

Zelenskyj a Schwab jsou dva patologičtí politici. Rodney Atkinson odhalil Zelenského vnitřní nacismus ve dvou velmi důležitých článcích na svých webových stránkách „Freenations“; opakovaně jsem upozorňoval na fotografii Zelenského, na níž hrdě drží nacistické tričko ozdobené velkou svastikou a symboly německého Wolfsangelu; a webové stránky „The True Reporter“ se podobně ptaly, proč má Zelenský na některých fotografiích nacistický Železný kříž. Přesto se najdou neznalí a prostomyslní lidé – mezi nimi i několik křesťanských pastorů a redaktorů křesťanských novin -, kteří si neudělali průzkum a kteří takovéto zdrcující důkazy o Zelenského nacistické příslušnosti odmítají jako falešné nebo proto, že s ním sympatizují a nechtějí uznat pravdu.

15. července 2021 vydalo nakladatelství Ardara Press podrobnou studii o skryté nacistické minulosti rodinné firmy Klause Schwaba Escher Wyss, která kromě jiných barbarských činů využívala otrockou práci a spojenecké válečné zajatce a vyráběla klíčové technologie pro výrobu jaderných bomb pro Adolfa Hitlera. O dva dny později na tuto studii upozornil křesťanský web Grandmageri. Autor připomíná, že společnost byla chráněna nejen samotným Hitlerem, ale i Švýcarskem, Británií a Amerikou, což ze Schwaba činí zločinného zahraničního vměšovatele v každém smyslu. Hitler označil Escher Wyss za „vzorovou národně socialistickou [tj. nacistickou] firmu.“ Studie Ardara také zmiňuje, že archivní dokumenty CIA odhalují, že švýcarské strojírenské společnosti Escher-Wyss a Sulzer byly řízeny americkým ministerstvem energetiky a ministerstvem zahraničí, a autor se ptá: „Opravdu chceme, aby „Velký reset“ a „Znovu vybudovat lepší“ řídil trojitý agent – prolhaný špion?“ Biden, Johnson a Trudeau použili koncept WEF „Build back better“, když demonstrovali svou podporu Zelenskému a ukrajinskému nacismu. Světové ekonomické fórum je jen zdlouhavý způsob, jak říci fašismus.

Schwab trvá na tom, že myšlenka implantování „sledovacího čipu do dítěte“ není „děsivá“, a tvrdí, že čipy „jsou součástí přirozeného vývoje, kterým kdysi prošla nositelná elektronika“, a že děti je dokonce budou vnímat jako „doplňky“, které budou nakonec „považovány za módní doplněk.“ Na YouTube vzniklo odhalující video, v němž se tento ďábelský plán na ovládnutí lidského mozku probírá.

Agenda ID2020
Základním pilířem Velkého resetu je strašlivý plán nazvaný „Agenda ID2020“, který je plánem na přenastavení světa v souladu s cíli superbohatých. Za podpory metod platforem „velkých technologií“ prosazuje myšlenku masivního snížení počtu obyvatel. Agendu ID2020 navrhl miliardář společnosti Microsoft a člen Bilderbergu Bill Gates, který věnoval stovky milionů dolarů na snížení světové populace pomocí vakcín. To není výplod ničí fantazie: přečtěte si Gatesova vlastní slova:

„Svět má dnes 6,8 miliardy lidí… to směřuje k přibližně 9 miliardám. Pokud nyní odvedeme opravdu skvělou práci v oblasti nových vakcín, zdravotní péče, služeb reprodukčního zdraví, mohli bychom tento počet snížit možná o 10 nebo 15 procent.“

Toto Gatesovo usvědčující prohlášení je ozvěnou nacistického eugenického programu, který nikdy nezmizel, pouze na několik desetiletí ustoupil do pozadí.

Program ID2020 podporují Světová zdravotnická organizace (WHO), Rockefellerova nadace, společnost Accenture a Globální aliance pro vakcíny a imunizaci (GAVI), která se nyní nazývá jednoduše Aliance pro vakcíny. GAVI je rovněž Gatesovým výtvorem z roku 2001 a sídlí v Ženevě ve Švýcarsku, tedy v těsném sousedství Světové zdravotnické organizace. Tyto organizace společně spolupracují při prosazování Schwabova plánovaného Nového světového řádu.

Neměřitelné a trvalé škody na zdraví, ekonomikách a svobodách národů světa již napáchalo to, co bylo nazváno „shromážděním psychopatů, kteří se snaží hrát si na Boha“ WEF; jejich konec se však nyní možná blíží po švýcarském referendu, které se konalo 7. března 2021 a které zablokovalo navrhovaný zákon, jenž měl vytvořit právní základ pro systém elektronické identity založený na Agendě ID2020. Celková míra odmítnutí činila 64,4 % (v některých kantonech až 70,7 %)19 a znamenala pro ďábelský projekt Světového ekonomického fóra obrovskou ránu. Bude zajímavé sledovat, zda Schwab a jeho příznivci budou nyní z Davosu vyhoštěni, stejně jako Maďarsko v roce 2019 vyhostilo miliardáře a globalistu George Sorose za jeho „podvratnou politiku“ vůči zemi a za to, co deník Jerusalem Post označil za jeho „kampaň globálního chaosu.“

WEF je součástí neúspěšného protiruského spiknutí Západu
Oficiální slogan WEF zní „Závazek zlepšit stav světa“, ale setkání v Davosu pro dosažení tohoto cíle neudělala vůbec nic. Schwab nikdy nepřednesl žádný návrh, jak by bylo možné dosáhnout míru v nesmyslné válce, která zabila mnoho tisíc nevinných lidí – mnohem více Ukrajinců než Rusů. Místo přijetí návrhů Putina a Lavrova na mírová jednání bylo jasné, že skrytým (nebo možná ne tak skrytým) záměrem je pokračování a eskalace války. Jak upozornil Peter Koening v nedávném článku New Eastern Outlook: Potlesk [po Zelenského bojovném tónu a požadavku na WEF 2022 na větší vražednou sílu Západu] jako by umocňoval propagovanou a skutečně indoktrinovanou nenávist k Rusku v rámci fóra i ve světě.

WEF 2022 tak konečně odhalil své skutečné geopolitické zásluhy, když oficiálně oznámil, že „přerušil veškeré vztahy s ruskou vládou a prezidentem Vladimirem Putinem“ a „vymazal Putina z webových stránek WEF“, čímž se stal pouhým hlásnou troubou propagandy a agrese USA a NATO. Proto je cílem Velkého resetu WEF kromě obrovského posílení korporativismu či ekonomického fašismu také zničení Ruska – a Číny – a obnovení slábnoucí hegemonie západních zemí, které rychle ztrácejí své globální vedení ve stále multipolárnějším světě.

V souladu s tím není Velký reset konspirační teorií, ale konspirací v praxi. Michael Rechtenwald z Misesova institutu, který je předním světovým zastáncem myšlenek svobody, ji formuluje takto a dochází k závěru, že jako „plány technokratické elity“ je odsouzena k nezdaru:

„Velký reset není konspirační teorie; je to otevřený, proklamovaný a plánovaný projekt, který je v plném proudu. Protože však kapitalismus s čínskými rysy neboli korporativně-socialistický etatismus postrádá svobodné trhy a závisí na absenci svobodné vůle a individuální svobody, je paradoxně ‚neudržitelný‘. Drtivá většina lidí nepřijme pokusy Velkého resetu uzavřít je do ekonomického, vládního a technologického vězení. Stejně jako dřívější pokusy o totalitu je i Velký reset odsouzen k nezdaru.“

Plánovaný nový světový řád WEF zničen Ruskem a Čínou
Vzhledem k tomu, že Amerika se rychle mění v policejní stát řízený Joem Bidenem a demokraty a že Evropská unie čelí možnému definitivnímu kolapsu kvůli fiasku Covid-19 a energetické krizi, kterou WEF vyvolal, je nyní na místě otázka: Kdo má ještě odvahu, přesvědčení, sílu a schopnost postavit se ďábelským plánům Velkého resetu, které Klaus Schwab na davoské telekonferenci WEF v roce 2021 tolik chtěl zopakovat světovým globalistickým elitám? Odpověď samozřejmě zní: právě ten, kdo od roku 2015 rozpoznal, odhalil a otevřeně odsoudil cíle Schwaba a jeho oklamaných stoupenců – strašák neúnavně překrucovaný a systematicky démonizovaný Západem, totiž ruský prezident Vladimir Putin.

Přestože Velký reset akceleruje do globální tyranie, je odsouzen k nezdaru, ačkoli se jeho propagátoři budou zoufale snažit udržet ho při životě co nejdéle. Putin měl naprostou pravdu, když se Schwabovým plánům vysmíval na zasedání WEF v roce 2020, které se paradoxně muselo konat online kvůli pandemii Covid-19. V tomto případě se však jedná o velmi důležitý krok. Putin Schwabovi řekl, že jeho plány na systém globální vlády založený na směšných myšlenkách Velkého resetu jsou nejen „odsouzeny k neúspěchu“, ale jsou také „v rozporu se vším, o co by mělo moderní vedení usilovat.“

Když se světoví lídři sešli na SPIEF 2022 (Petrohradském ekonomickém fóru), YouTube zveřejnil další video s titulkem „Rusko a Čína právě zničily Klause Schwaba a Světové ekonomické fórum.“

Parafrázujme hlavní body toho, co Putin v Petrohradě naprosto jasně řekl:

Éra unipolárního světa pod vedením Ameriky a Velkého resetu WEF skončila. Budoucí světový řád, který již vzniká, budou tvořit silné suverénní státy. Rozchod se Západem je nezvratný a definitivní. Žádný tlak ze strany Západu to nezmění. Rusko obnovilo svou suverenitu. Posílení politické a hospodářské suverenity je absolutní prioritou. EU zcela ztratila svou politickou suverenitu: současná krize ukazuje, že EU není připravena hrát roli nezávislého, suverénního aktéra; je pouze souborem amerických vazalů zbavených jakékoli politicko-vojenské suverenity. Suverenita nemůže být částečná: země je buď suverénní, nebo je kolonií. Rusko bude investovat do vnitřního ekonomického rozvoje a přeorientování obchodu na národy nezávislé na USA. Budoucí světový řád, který již vzniká, nebude takový, jaký zosnovala Amerika a WEF, ale bude tvořen silnými suverénními státy. Je to lekce, kterou bezbožný Západ bude muset tvrdě přijmout.

Arcibiskup Viganò odhaluje Nový světový řád WEF
Z obsahu Schwabových absurdních knih Čtvrtá průmyslová revoluce (2016), jejího následovníka Utváření budoucnosti čtvrté průmyslové revoluce (2018) a především jeho 110stránkového Covidu-19 vyplývá ohromná drzost člověka, který si troufá přisvojit si roli tvůrce nového světového řádu, v němž „nebudete nic vlastnit a budete šťastní“: Velký reset (2020). Moderátor Rowan Deal ze Sky News Australia označil myšlenky WEF za „nestoudné“, za „děsivou koalici velkého byznysu a velkých technologií“, a poznamenal:

„Měli by dodat: ‚My, velmi bohatí lidé, budeme vlastnit všechno a budeme ještě šťastnější‘.“

Bible jasně říká, že Ježíš Kristus, nikoliv člověk nebo koalice lidí, jak tvrdí Schwabův blábol, „učiní všechno nové.“ (Zj 21,5) Tento kontrast zdůraznil 25. října 2020 Carlo Maria Viganò, arcibiskup z Ulpiany a bývalý apoštolský nuncius v USA, který zaslal prezidentu Donaldu Trumpovi Otevřený dopis o nebezpečí tzv. velkého resetu a o postupu plánů na jeho realizaci.

Viganò je mužem s hlubokým vhledem do světového dění a ostrým kritikem papeže Františka, kterého veřejně označil za „podvodníka“ a „lháře“ a obvinil ho z přeměny římskokatolické církve v „Satanovu synagogu.“ Viganò je někdy považován za přesvědčeného protestanta. Jistě věrně hlásá evangelium. Již dříve, 7. června 2020, napsal Trumpovi dopis, v němž ho varoval, že plány Klause Schwaba a WEF na Velký reset jsou spiknutím s cílem „podmanit si lidstvo“ a „zničit svobodu“ a představují „globální spiknutí proti Bohu a lidstvu.“

Dne 20. října 2020 bylo na YouTube živě vysíláno 47minutové video, v němž Viganò své varování vyslovil. Symbolicky se na ilustraci na pozadí videa výrazně objevily obrázky papeže Františka, Joea Bidena, Billa Gatese a dalších, které arcibiskup považuje za spoluviníky Schwabových plánů na realizaci Velkého resetu.

Následující přepis z Viganòovy výzvy k akci v rozhovoru na webových stránkách „Ruská víra“ ukazuje Velký reset v jeho skutečné satanské perspektivě:

„Pozorujeme-li způsob, jakým se Velký reset a pandemická fraška uskutečnily, všimneme si, že nic z toho, co globalisté udělali, nebylo inspirováno dobrem; naopak vidíme, že to, co inspiruje jejich zločinné jednání, je teologická nenávist k Bohu Stvořiteli a Spasiteli; to, co umožňuje šíření celoplanetárního podvodu, jsou lži, vydírání, podvody a korupce; vše pro ně začíná a končí ve jménu smrti, nemocí a teroru. Je to pekelný chaos proti božskému kosmu, nepořádek proti řádu, dobro proti tomu, co je zlé. Znakem Velkého resetu je odpor Satana k podivuhodnému dílu Stvoření a ještě více k zázraku Vykoupení. ….. Toto gesto obdivuhodné pokory Božího Syna kontrastuje s pyšným a zlým výkřikem Lucifera.“

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Milena
Host
Milena
1 rok před

Už včera bylo pozdě, ale je nejvyšší čas tohoto pomateného švába zadupat do země i s celou tou sebrankou bláznů.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x