Úzké vazby WHO na Gatese a Big Pharma činí z Pandemické smlouvy zásadní hrozbu pro naši národní suverenitu a osobní svobodu

Pandemická smlouva

V roce 2001 byly zahájeny přípravy na vytvoření Pandemické smlouvy Světové zdravotnické organizace („WHO“) nebo Dohody o pandemii, která by se měla stát součástí mezinárodního práva.

Tato smlouva zdaleka neposílí prevenci budoucích pandemií, připravenost na ně a reakci na ně, jak tvrdí poslední návrh textu, ale její provádění by mohlo vážně narušit demokracii tím, že omezí schopnost národních parlamentů přijímat zásadní rozhodnutí v oblasti zdravotní péče v nejlepším zájmu svých občanů.

S podporou navrhovaných změn Mezinárodního zdravotnického řádu z roku 2005 hrozí, že smlouva změní WHO v globální zdravotnickou diktaturu.

Rozsáhlý vliv WHO během pandemie Covid-19 byl výsledkem revidovaných Mezinárodních zdravotnických předpisů („IHR“) přijatých na zasedání Světového zdravotnického shromáždění („WHA“) v roce 2005. Zasedání WHA, které je rozhodovacím orgánem WHO, se koná každoročně v Ženevě ve Švýcarsku a účastní se ho delegace ze 194 členských států WHO.

Před rokem 2005 působila WHO především jako koordinátor, asistent nebo spolupracovník veřejných zdravotnických služeb a regulačních orgánů pro léčiva svých členských států. Přijetím revidovaných IHR však WHO získala rozsáhlé nové pravomoci, které neměly v oblasti globálního zdraví obdoby. Ty jí v podstatě umožňují rozhodovat o tom, kdy nastane mimořádná situace v oblasti veřejného zdraví mezinárodního významu, a přijímat klíčová rozhodnutí o tom, jaká opatření by měla být v reakci na ni provedena. Podle těchto předpisů mohou doporučená opatření WHO zahrnovat mimo jiné očkování, karanténu, izolaci, léčbu léky a sledování kontaktů.

Nyní se však v souvislosti s pandemií Covid-19 připravuje cesta k dalšímu rozšíření již tak značných pravomocí WHO. Zvláště znepokojivé je, že poslední návrh navrhovaných změn předpisů ukazuje, že ustanovení, která dříve činila jejich ustanovení nezávaznými, jsou přeformulována – fakticky se tak stávají závaznými a WHO získává skutečné rozhodovací pravomoci vůči svým členským státům. Tvrzení, že plánovaná Pandemická smlouva nenaruší národní suverenitu, jsou proto přinejmenším pokrytecká, neboť její text je třeba posuzovat ve světle zvýšených pravomocí, které WHO v případě schválení získá na základě novelizovaných IHR.

WHO si myslí, že máte „příliš mnoho informací“
Rostoucí obavy z Pandemické smlouvy WHO nespočívají pouze v tom, že by mohla podkopat demokracii tím, že by národním parlamentům znemožnila přijímat zásadní rozhodnutí v oblasti zdravotní péče v nejlepším zájmu svých občanů. Zdá se, že zavedením termínu „infodemie“ se smlouva snaží zabránit šíření pravdivých informací o vědecky podložených přírodních přístupech ke zdraví a nebezpečných experimentálních vakcínách.

Aniž by text uváděl jakékoli důkazy, tvrdí, že mít k dispozici „příliš mnoho informací“ v době propuknutí nemoci způsobuje „zmatek a rizikové chování, které může poškodit zdraví.“ Naznačujíc, komu má tato formulace především prospět – totiž samotné WHO – text uvádí, že mít příliš mnoho informací zřejmě „vede k nedůvěře ve zdravotnické orgány.“ Proti tomu se navrhuje „infodemický management na místní, národní, regionální a mezinárodní úrovni.“

Pandemická smlouva také výrazně rozšiřuje oblasti zájmu WHO. Díky tomu, co označuje jako „přístup jednoho zdraví“, hodlá nyní celosvětový orgán rozhodovat o zdravotních otázkách týkajících se zvířat, ekosystémů a životního prostředí. Smlouva se například výslovně zmiňuje o „přijímání opatření v oblasti změny klimatu.“ Několik pozorovatelů naznačilo, že díky těmto rozšířeným pravomocem by WHO mohla potenciálně vyhlásit stav nouze v oblasti životního prostředí nebo klimatu a prosadit výluky.

Vzhledem k úzkým vazbám tohoto celosvětového orgánu na Billa Gatese a farmaceutický průmysl a stovkám milionů dolarů, které od nich každoročně dostává, se ve světě stále více ozývá názor, že toto hrozící převzetí moci představuje zásadní ohrožení demokracie. Rostoucí přesun pravomocí na WHO přinejmenším vyvolává důležité otázky týkající se národní suverenity a osobní svobody.

Pokud nás WHO při řešení pandemie Covid-19 něčemu naučila, pak tomu, že zaprodala svou duši korporátním zájmům a že jí nelze věřit, že bude přijímat důležitá rozhodnutí v oblasti globálního zdraví.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x