Král Karel III., dříve princ Charles, v projevu u příležitosti zahájení projektu Velký reset co nejsilněji podpořil radikální politiku.

král Karel III.

Syn královny Alžběty II., Charles, který po její smrti ve čtvrtek nastoupil na britský trůn, byl spolu s předsedou WEF Klausem Schwabem hostitelem původního setkání k Velkému resetu, totalitní iniciativě Světového ekonomického fóra.

Ve videu zveřejněném u příležitosti zahájení Velkého resetu tehdejší princ Charles varoval, že plán Velkého resetu, který zahrnuje „zelenou“ politiku, jež by zadusila podniky a svobody jednotlivců po celém světě, je naléhavou záležitostí.

„Nemáme jinou možnost, protože jinak, pokud nepřijmeme nezbytná opatření a nebudeme znovu budovat ekologičtějším a udržitelnějším a inkluzivnějším způsobem, skončíme s dalšími pandemiemi a dalšími katastrofami, které urychlí globální oteplování a změnu klimatu,“ řekl Charles a zopakoval refrén WEF, že k odvrácení „hrozící katastrofy“ jsou zapotřebí zásadní globální zásahy do obchodních praktik a spotřebních návyků.

Charles navrhl, aby se svět „chopil“ příležitosti, kterou představuje „krize COVID-19“ – což je také naléhavá výzva WEF – a vytvořil „více cirkulární bioekonomiku, která vrací přírodě tolik, kolik jí bere.“

Poznamenal, že by to zahrnovalo nulové čisté emise uhlíku a využití cen uhlíku k dosažení tohoto cíle, což je systém, v němž jsou „externí náklady“ emisí skleníkových plynů vázány na jejich zdroje cenou, obvykle na vypouštěný oxid uhličitý. Tyto náklady lze chápat jako zohlednění údajných důsledků změny klimatu, které jsou daleko od samotných emisí jako škody na úrodě a ztráty majetku v důsledku povodní.

V roce 2019 se Velká Británie stala první velkou ekonomikou, která si stanovila cíl nulových čistých emisí oxidu uhličitého do roku 2050, což WEF navrhl ve výzvě adresované účastníkům globálního podnikatelského sektoru před výročním zasedáním v roce 2020.

Za účelem dosažení tohoto cíle vyzval hlavní vědecký poradce britské vlády britskou veřejnost, aby snížila konzumaci masa a méně často létala letadlem, a snížila tak národní produkci uhlíku. Britský Výbor pro změnu klimatu šel ještě dál a kritizoval vládu za to, že v rámci své strategie pro změnu klimatu do roku 2030 vynechala požadavky na omezení stravování a cestování.

Výbor navrhl, aby jednotlivci do roku 2030 snížili spotřebu masa přibližně o 20 % a během následujících 20 let o dalších 15 % s cílem přeměnit půdu využívanou pro chov masa a mléčných výrobků na prostor pro stromy.

I bez takového vládního mandátu by další významný návrh WEF, který podpořil král Karel III. – stanovení cen uhlíku – v konečném důsledku poškodil střední a nižší vrstvy tím, že by zvýšil náklady na podnikání a tím přenesl výdaje na spotřebitele, kteří by nesli břemeno takové „zelené“ politiky, pokud by podniky nebyly nuceny nejdříve ukončit činnost kvůli nedostatku zisku.

Mezitím více než 1 100 vědců a odborníků podepsalo Světovou klimatickou deklaraci (WCD), která prohlašuje, že „neexistuje žádná klimatická nouze“, a argumentuje tím, že oxid uhličitý není znečišťující látka, že globální oteplování způsobují přírodní i antropogenní faktory, že oteplování je mnohem pomalejší, než se předpokládalo, a že toto oteplování nezvýšilo počet přírodních katastrof.

Velký reset je konzervativci označován za hrozbu nejen pro ekonomický blahobyt, ale i pro rodinu. Jedním z klíčových témat Resetu je „inkluze LGBTI.“ Od června 2020 vychází na Světovém ekonomickém fóru články jako „Velký reset: Proč je inkluze LGBT+ tajemstvím úspěchu měst po pandemii“ a „Proč být spojencem LGBT+ může změnit život – včetně toho vašeho.“ Společně se společnostmi Microsoft a Pepsi spustilo program nazvaný „Hodina hrdosti“, jehož cílem je propagovat „inkluzi LGBTQI+ během krize COVID-19.“

WEF by nakonec kooptoval národy a jejich suverenitu s pomocí politických vůdců, jako jsou mladí globální lídři WEF Justin Trudeau a Emmanuel Macron, kteří sdílejí cíle Velkého resetu, pokud ne prostřednictvím vnějšího tlaku a vlivu, včetně vlivu bohatých megakorporací spřízněných s WEF.

„Jak vypadá Velký reset? Takto vypadá: Lidé ve vedení si dělají, co chtějí, protože jsou ve vedení. Žádný princip není univerzální. Žádný standard není uplatňován rovnoměrně,“ vyjádřil se Tucker Carlson v roce 2020.

Britská monarchie má dlouhou historii, kdy se zdržovala zasahování do rozhodování parlamentu, a ve skutečnosti se v posledních několika staletích takové zásahy vyskytovaly velmi zřídka napříč zbývajícími monarchiemi světa. Britské zákony však stále vyžadují ke své platnosti královský souhlas, který nyní vydá král Karel III.

Král Karel III. i jeho otec princ Filip se účastnili setkání Bilderbergu, vysoce tajného každoročního fóra, které od roku 1954 využívají světové elity k prosazování svých vizí pro svět.

Denis Healey, zakladatel skupiny Bilderberg a třicetiletý člen řídícího výboru, k tvrzení, že setkání slouží k dosažení vlády jednoho světa, v roce 2001 řekl: „Tvrdit, že usilujeme o vládu jednoho světa, je přehnané, ale ne zcela nespravedlivé.“

Zdroj