Na Zemi se objevila nová skupina lidí, kteří věří, že jsou mimozemšťané. Hvězdní lidé neboli starseeds jsou jedinci, kteří věří, že přišli na Zemi z jiných dimenzí, aby pomohli uzdravit planetu a nasměrovat lidstvo do „zlatého věku“ – období velkého štěstí, prosperity a úspěchů.

Hvězdná semínka

Může to znít trochu bláznivě, ale internetové vyhledávání tohoto pojmu přinese více než 4 miliony výsledků a na TikToku, Instagramu a Facebooku se objevují desítky lidí, kteří zveřejňují videa a věří, že pocházejí z jiného světa. Obsah s výrazem #starseed má na TikToku skutečně více než 1 miliardu zhlédnutí.

Na rozdíl od „pozemských duší“, o nichž se říká, že se na Zemi reinkarnují, starseeds věří, že se probudili z jiné planety, aby se zde narodili. Starseeds věří, že jsou prostředníky mezi božskými říšemi a Zemí a že se mohou pomocí meditace přenášet mezi galaxiemi. Hvězdná semínka také věří, že mohou komunikovat „světelným jazykem“ – formou komunikace, která údajně obchází lidská omezení a je jazykem duše.

Tato myšlenka je připisována spisovateli Bradu Steigerovi, který hojně psal o neznámém a živě se zajímal o mimozemský život a mimozemšťany. Ve své knize Bohové Vodnáře z roku 1976 Steiger představil svou představu, že někteří lidé pocházejí z jiných dimenzí.

Věřící tvrdí, že existuje několik způsobů, jak zjistit, zda jste hvězdné semínko. Patří mezi ně hledání smyslu života a pocit nedostatku sounáležitosti. Mezi vlastnosti hvězdného semínka patří také duchovnost a silný smysl pro intuici (vědění).

Říká se o nich také, že jsou empatičtí, citliví a mají více problémů s fyzickým a duševním zdravím, protože jejich duše není zvyklá mít lidské tělo. Hvězdná semínka chtějí pomáhat lidstvu. Život na Zemi je však zahlcuje, a tak se dobíjejí tím, že tráví čas o samotě.

Věřící také říkají, že hvězdná semínka mají touhu poznávat a zažívat nové kultury a sféry, což pomáhá hvězdným lidem, kteří pak poskytují nové pohledy na existenci. Příkladem jsou nové (konspirační) teorie o společnosti, holistické zdravotní zásahy spolu s úvahami o dávných mimozemšťanech a civilizacích.

Vyberte si svou realitu
Možná ve výše uvedeném popisu rozpoznáte některé aspekty sebe sama. Mnoho lidí například uvádí, že hledají smysl života a zároveň se občas cítí vytěsněni nebo jako by do něj nepatřili.

Výzkumy skutečně ukazují, že nízký pocit sounáležitosti je často spojen s depresí. Co však vede některé lidi, kteří takové pocity zažívají, k závěru, že musí být z jiné planety? Zejména vzhledem k tomu, že žádný život mimo Zemi nebyl nikdy nalezen a neexistují žádné důkazy o tom, že by mimozemský život někdy Zemi navštívil.

Vítejte u Forerova efektu. Pojmenovaný po Bertramu Forerovi, psychologovi, který jako první přišel na to, že je docela snadné přimět lidi, aby souhlasili s vágními popisy o sobě samých – viz horoskopy.

Koncept hvězdných semínek je jednou z forem víry new age. Tento termín označuje alternativní duchovní praktiky, které se rozvinuly v 70. letech 20. století.

Přestože se jednotlivé víry new age liší, mají filozofie společné rysy: nahlížejí na existenci z hlediska vesmíru a zaměřují se na spiritualitu i na sebe sama. Vzpomeňte si na krystaly, léčení energií a psychické schopnosti.

Mezi další rysy patří reinkarnace, karma a možnost dosažení vyšší úrovně vědomí.

Podpora víry new age – například hvězdných semínek – je na vzestupu. Vychází z nedůvěry ve vědu a z pochybností o konvenčním vnímání reality. Zejména z cynismu vůči moderní společnosti a ze snahy najít smysl života.

Fantazie versus fikce
Určité osobnostní charakteristiky mohou také některé lidi přimět k tomu, aby věřili v představu hvězdných semínek. Například pokud máte sklony k fantazii a často zaměňujete vymyšlené a skutečné události, můžete teorii o mimozemském vědomí považovat za hlubokou a žádoucí.

V psychologickém pojetí se tomu říká chyba monitorování zdroje, což je druh nevědomé paměťové chyby, při níž si člověk plete to, co je skutečné a přesné, s tím, co je neskutečné a vymyšlené.

Běžně se vyskytuje u schizofrenie a výzkumy zjistily souvislosti mezi schizotypní poruchou osobnosti – běžnou poruchou považovanou za mírnou formu schizofrenie – a vírou v konspirační teorie.

Dalším efektem, který může podporovat taková přesvědčení, je tzv. ontologický zmatek. K tomu dochází, když lidé nedokážou rozlišit mezi metaforickými a faktickými výroky, jako např: „Starý nábytek zná věci z minulosti.“ Ty mohou být interpretovány spíše doslovně než metaforicky, a tak je pravděpodobnější, že lidé pak budou podporovat pseudovědecké, transcendentální teorie.

To platí zejména tehdy, když je zdroj informací vnímán jako důvěryhodný a znalý. Nazývá se Einsteinův efekt, kdy je důvěryhodným zdrojům informací přikládána větší důvěra díky jejich společenské důvěryhodnosti.

V případě hvězdných semínek může pocit autenticity poskytnout několik knih vydaných velkými nakladatelstvími a také skutečnost, že řada z nich je bestsellerem. Skutečně se zdá, že život, jak ho známe, nemusí být tak jednoduchý, jak jsme si kdysi představovali.

Prosím, lajkujte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj