Nově zveřejněné údaje ukazují, že v Izraeli dosud nezemřel na koronavirus COVID-19 ani jeden zdravý mladý člověk mladší 50 let.

COVID-19

Izraelské ministerstvo zdravotnictví (MOH) v odpovědi na oficiální žádost právníka přiznalo, že na tuto nemoc nikdy nezemřel „nikdo ve věku 18-49 let, kdo neměl žádné základní onemocnění“, což znamená, že na tuto nemoc nikdy nezemřel nikdo mladší 50 let, kdo již nebyl vážně nemocný s již existujícím onemocněním.

Takové přiznání potvrzuje to, co mnozí skeptici říkali celou dobu, tedy že COVID nikdy neohrožoval zdravé lidi. Jinými slovy, nemoc byla zcela nafouknuta – ne-li zcela vymyšlena jako zástěrka pro další chřipkovou sezónu spojenou s novou zdraví ničící vládní tyranií, jako jsou povinné nošení roušek a nucené výluky.

„Nula je velmi, velmi jasné číslo, které nelze různě interpretovat,“ řekl Yoav Yehezkelli, specialista na vnitřní lékařství a lékařský management, který dříve přednášel na katedře řízení mimořádných událostí a katastrof na univerzitě v Tel Avivu.

„Proč byla zapotřebí všechna ta extrémní opatření v podobě uzavření škol, očkování dětí a uzamčení?“ dodal.

Starší lidé, kteří se již blížili konci života, byli jedinými osobami, které zemřely na COVID
Za získání těchto přiznání vděčíme právníkovi Ori Xabimu, který podal žádost o svobodný přístup k informacím v rámci vyšetřování „pandemické“ politiky izraelského ministerstva zdravotnictví (MOH) v oblasti COVID-19, která patřila k nejtvrdším na světě.

Xabi požádal o informace o průměrném věku osob, které údajně zemřely na COVID-19, a o stavu jejich očkování v době úmrtí. Konkrétně také požádal MOH, aby sdělilo, kolik pacientů s COVID-19, kteří neměli žádné základní zdravotní potíže, na tuto nemoc zemřelo.

Xabi se dozvěděl, že průměrný věk osob očkovaných proti COVID-19, které zemřely v Izraeli, byl 80,2 let a u neočkovaných 77,4 let. Jinými slovy, na COVID-19 v Izraeli umírali pouze velmi staří lidé, jejichž organismus již v důsledku věku selhával.

MOH v souvislosti s touto záležitostí rychle zdůraznilo, že jeho údaje jsou pouze částečné a opírají se o informace dobrovolně nahlášené pacienty nebo jejich příbuznými. Zachycuje také pouze případy, které MOH epidemiologicky vyšetřilo.

„Dostupné informace nemusí nutně odrážet zdravotní stav pacienta,“ napsalo MOH ve své odpovědi a vysvětlilo, že nemá přístup ke zdravotnické dokumentaci pacientů.

Je to zvláštní reakce, vzhledem k tomu, že MOH v roce 2020 sdělilo izraelskému Knesetu, izraelskému parlamentu, že používá zpravodajský systém, který obsahuje nejrozsáhlejší možné informace o zemřelých COVID pacientech, včetně všech „základních nemocí“, které měli.

V PDF dokumentu ze 7. června 2020 se uvádí, že MOH poskytlo zvláštnímu výboru pro nový COVID virus údaje, z nichž vyplývá, že v ten den údajně zemřelo 298 lidí od 16:30 hodin a že téměř všechny tyto případy byly starší lidé s již existujícími zdravotními potížemi.

Zpravodajský systém ministerstva má podle dokumentu k dispozici údaje o pohlaví, věku, okresu bydliště a základních onemocněních zemřelých.

„Systém vykázal, že přibližně 94 procent zemřelých bylo starších 60 let a že neexistují žádní zemřelí s nulovým počtem základních onemocnění.“

Prosím, lajkujte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj