Globalisté usilují o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě

Globalisté usilují o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě

Globalistická kabala plánuje monopolizaci zdravotnických systémů po celém světě prostřednictvím vytvoření mezinárodní smlouvy o pandemiích, která učiní Světovou zdravotnickou organizaci jediným rozhodovacím orgánem v otázkách pandemií.

Globalisté usilují o ovládnutí zdravotnických systémů po celém světě

WHO se možná chystá převzít moc nad zdravotnickými systémy i v širším měřítku. Tedros Adhanom Ghebreyesus prohlásil, že jeho „hlavní prioritou“ ve funkci generálního ředitele WHO je prosadit ve světě všeobecné zdravotní pojištění.

Ve jménu toho, aby byli všichni „v bezpečí“ před infekcemi, ospravedlňuje globalistická kabala bezprecedentní útoky na demokracii, občanské svobody a osobní svobody, včetně práva na výběr vlastní lékařské péče.

Nyní se WHO připravuje na to, že své pandemické vedení učiní trvalým a rozšíří ho do zdravotnických systémů všech zemí. Záměrem je zavést všeobecnou zdravotní péči organizovanou WHO jako součást Velkého resetu.

Pokud by tato smlouva prošla, WHO by měla pravomoc požadovat povinné očkování a zdravotní pasy a její rozhodnutí by bylo nadřazeno národním a státním zákonům. Vzhledem k tomu, že WHO změnila definici „pandemie“ na „celosvětovou epidemii nemoci“ a odstranila požadavek vysoké nemocnosti, mohlo by kritériu pandemie vyhovět téměř cokoli, včetně obezity.

Systém SMART Health Cards používá více než tucet zemí, 25 států USA, Portoriko a Washington; australský parlament prosazuje „zákon o důvěryhodné digitální identitě“; americký Kongres prosazuje „zákon o zlepšení digitální identity“ a WHO podepsala dohodu s Deutsche Telekom o vytvoření prvního globálního digitálního očkovacího pasu. Všechny tyto projekty mají jedno společné: konečný cíl, jímž je jejich rozšíření do podoby propracovaného globálního systému sociálního kreditu.

Globalistická kabala plánuje monopolizaci zdravotnických systémů po celém světě a tento plán již probíhá. V červnu 2021 napsala Dr. Julie Gerberdingová v časopise Time článek, v němž stanovila rámec mezinárodní sítě pro dohled nad pandemiemi, která by zahrnovala i předvídání hrozeb a prevenci.

Gerberdingová působila jako ředitelka amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí od roku 2002 do roku 2009. Po odchodu z CDC se stala výkonnou viceprezidentkou pro vakcíny a po letech přešla ke strategické komunikaci ve společnosti Merck. To je obzvláště zarážející, protože vedla vládní regulační agenturu pro vakcíny a vzápětí nastoupila do zaměstnání u jednoho z největších výrobců vakcín na světě. Neetické, ale naprosto legální.

Dalším Gerberdingovým kolečkem v otáčivých dveřích bylo jmenování generální ředitelkou Nadace Národních ústavů zdraví (FNIH), a to 1. března 2022. Včera jsem hovořil o obrovském střetu zájmů ve FNIH, protože její správní rada je plná manažerů z velkých farmaceutických firem a dokonce i zástupce společnosti BlackRock, jedné ze tří největších investičních firem na světě.

Gerberdingová sice ve svém článku nejmenovala Světovou zdravotnickou organizaci, ale nyní víme, že právě tato organizace je určena jako vládce shora dolů pro všechny věci související s pandemiemi. Některá prohlášení, která zazněla, však naznačují, že WHO se časem může chopit moci i nad zdravotnickými systémy v širším slova smyslu.

Další krok globalistů
V článku z 18. února 2022 Dr. Peter Breggin, autor knihy „COVID-19 and the Global Predators“ varoval, že dalším krokem ve válce globalistů proti lidstvu je převzetí kontroly nad zdravotnickými systémy celého světa:

„Odhalili jsme další krok globálních predátorů, který již probíhá, v jejich stupňujících se útocích proti osobní a politické svobodě. Další velký útok na lidskou svobodu zahrnuje legalizované převzetí národních systémů zdravotní péče Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Tento skrytý útok – jehož počáteční plány již podpořilo mnoho států – se začne plně realizovat v roce 2024, pokud nebude rychle rozpoznán a potlačen! … Vliv čínských komunistů na WHO je pevný již více než deset let a strana mohla Tedrose dosadit bez jakékoli konkurence.

Stal se prvním a jediným generálním ředitelem, který není lékařem a místo toho je komunistickým politikem. Nyní generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus – známý prostě jako Tedros – představil plány na převzetí řízení celého světového zdravotnictví.

Při svém projevu před výkonným výborem WHO 24. ledna 2022 generální ředitel Tedros vyložil svůj plán globálního zdraví, včetně poslední priority svého obrovského plánu: „Pátou prioritou je naléhavě posílit WHO jako vedoucí a řídící autoritu v oblasti globálního zdraví, v centru globální zdravotnické architektury.

Tedrosova závěrečná slova ke zprávě výkonnému výboru jsou mrazivá svou velkolepostí a evokují marxistické výzvy k jásajícím davům od Stalina, Maa nebo Si Ťin-pchinga: „Jsme jeden svět, máme jedno zdraví, jsme jedna WHO.“ Tedros se snaží stát se super-Faucim pro celý svět a stejně jako Fauci to bude dělat jménem globálních predátorů.“

Vzestup zdravotnického fašismu
Jak vysvětluje Breggin, globální převzetí zdravotní péče skutečně začalo Gatesovou Dekádou vakcín, vyhlášenou v roce 2010 na výročním zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. Gates tehdy dosadil Fauciho do svého poradního sboru pro vakcíny, čímž si zajistil, že jeho plány budou mít podporu NIAID. Breggin pokračuje:

„Tématem Dekády očkování bylo „Partnerství veřejného a soukromého sektoru je hnací silou pokroku ve vývoji a dodávkách očkovacích látek“ – v podstatě předstupeň Velkého resetu, který zavedl světovou správu veřejného a soukromého zdravotnictví sjednocenou v duchu fašismu.

Do roku 2012 dosáhl Gates oficiálního schválení svého plánu ze strany OSN a vytvořil širokou síť globálních predátorů, jejichž cílem je vykořisťovat a ovládat lidstvo prostřednictvím veřejného zdravotnictví.

Komunistická Čína bude hrát významnou roli díky své kontrole nad OSN a WHO a díky svým úzkým vztahům s globálními predátory, jako jsou Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, vedoucí pracovníci velkých technologických společností a mnoho dalších miliardářů a světových vůdců.

O deset a více let později, během COVID-19, WHO prokázala svou užitečnost pro predátory při organizování vědy, medicíny a veřejného zdraví při potlačování lidské svobody a vytváření bohatství a moci pro globalisty.“

Pod rouškou globální pandemie se WHO, WEF a všem jejím vedoucím představitelům ve vládě a soukromém byznysu podařilo prosadit plán, který se připravoval desítky let. Pandemie byla dokonalou zástěrkou. Ve jménu toho, aby byli všichni „v bezpečí“ před nákazou, globalisté ospravedlnili bezprecedentní útoky na demokracii, občanské svobody a osobní svobody, včetně práva zvolit si vlastní léčbu.

Nyní se WHO připravuje na to, aby se její vedení pandemie stalo trvalým a rozšířilo se do zdravotnických systémů všech zemí. „Jde o ‚princip zdraví pro všechny‘ – všeobecnou zdravotní péči organizovanou WHO jako součást Velkého resetu,“ vysvětluje Breggin.

Mezinárodní smlouva o pandemii
24. května 2021 Evropská rada oznámila, že podporuje vytvoření mezinárodní smlouvy o pandemiích, podle níž by WHO měla pravomoc nahradit ústavy jednotlivých států svou vlastní ústavou pod heslem „prevence, připravenost a reakce na pandemie .“

Rada 3. března 2022 schválila zahájení jednání o mezinárodní dohodě.

Světové zdravotnické shromáždění WHO za tímto účelem rovněž zřídilo mezivládní vyjednávací orgán (INB). 1. března 2022 se konalo první zasedání INB, jehož cílem bylo vypracovat a vyjednat mezinárodní nástroj o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie pod vedením WHO.

Pokud by tato smlouva prošla, WHO by měla pravomoc například vyzývat k povinnému očkování a vydávání zdravotních pasů a její rozhodnutí by bylo nadřazeno národním a státním zákonům.

Ale vzhledem k tomu, že WHO změnila definici „pandemie“ na „celosvětovou epidemii nemoci“ bez původního upřesnění, že se jedná o závažné onemocnění, které způsobuje vysokou nemocnost, mohlo by kritériu pandemie vyhovět téměř cokoli, včetně obezity, která byla za nemoc označena v roce 2013 a vyskytuje se celosvětově. Tedros také oficiálně prohlásil, že jeho „hlavní prioritou“ ve funkci generálního ředitele WHO je prosadit ve světě všeobecné zdravotní pojištění.

„Svět již viděl, jak by jakákoli pandemická mimořádná událost, ať už skutečná nebo vymyšlená, nyní nebo v budoucnu, mohla ospravedlnit převzetí veškerých vládních operací suverénních států WHO, zbavit všechny jednotlivce jejich svobod a plně rozdrtit demokratické republiky světa,“ varuje Breggin.

Duch komunismu je cítit z celého dokumentu. Dozvídáme se, že ‚účel‘ nové strategie bude ‚veden duchem solidarity, zakotveným v zásadách spravedlnosti, začlenění a transparentnosti‘. Všimněte si, že stejně jako ve všech prohlášeních globálních predátorů; není zde žádná zmínka o právech jednotlivce, politické svobodě nebo národní suverenitě.

Velký motor lidského pokroku, lidská svoboda, bude nahrazen velkým ničitelem lidstva, kolektivismem, pod vládou elity. Do zprávy byly zastrčeny skutečné cíle … Zde jsou tři hlavní účely nebo cíle navrhované smlouvy:

1. reakce na případné budoucí pandemie, zejména zajištěním všeobecného a spravedlivého přístupu k lékařským řešením, jako jsou vakcíny, léky a diagnostika.

2. posílení mezinárodního zdravotnického rámce s WHO jako koordinačním orgánem v otázkách globálního zdraví

3. přístup „Jedno zdraví,“ který propojuje zdraví lidí, zvířat a naší planety

Zpráva dodává: „Konkrétně může takový nástroj posílit mezinárodní spolupráci v řadě prioritních oblastí, jako je dohled, varování a reakce, ale také obecnou důvěru v mezinárodní zdravotnický systém. Je zřejmé, že si tím vytvářeli podporu pro Tedrosovo oznámení z 24. ledna 2022, že WHO převezme mezinárodní systém zdravotní péče.“

WHO pokračuje v programu globálních očkovacích pasů
Zatímco země po celém světě nyní ruší svá opatření proti COVID-19 a mnohé z nich oznámily, že nakonec nebudou pokračovat v zavádění očkovacích pasů, program očkovacích pasů je stále živý a zdravý – pod vedením WHO. Jak uvedl Off-Guardian, 1. března 2022:

„Tento týden, zatímco se oči celého světa upírají na Ukrajinu a další vlnu propagandy, Světová zdravotnická organizace zahajuje iniciativu na vytvoření „sítě důvěry“ v oblasti očkování a mezinárodního cestování.

Podle zprávy zveřejněné minulý týden v časopise Politico „WHO připravuje mezinárodní „pas“ pro vakcíny.

Článek cituje Briana Andersona, spoluzakladatele iniciativy Vaccination Credential Initiative, která sama sebe popisuje jako „dobrovolnou koalici veřejných a soukromých organizací, které se zavázaly umožnit jednotlivcům přístup k ověřitelným klinickým informacím, včetně důvěryhodné a ověřitelné kopie jejich očkovacích záznamů v digitální nebo papírové podobě s využitím otevřených, interoperabilních standardů“.

Jde o společný projekt podniků a vlády, který zkoumá a propaguje digitální lékařské identifikační doklady, abychom se zbavili lesku PR agentury. Stručně řečeno, očkovací pasy.“

Mezi členy VCI, která byla založena v lednu 2021, patří Google, Amazon, pojišťovny, nemocnice, firmy zabývající se biologickou bezpečností a většina významných univerzit v USA.Její řídící výbor tvoří zástupci společností Apple, Microsoft, Mayo Clinic a MITRE Corporation, výzkumné organizace financované vládou.

Jak poznamenal Off-Guardian, Mezinárodní pandemická smlouva bude nepochybně obsahovat ustanovení o mezinárodní certifikaci vakcín. A proč by neměla, když už se připravuje globální zdravotní pas podporovaný WHO? Zatímco Off-Guardian předpovídal, že by mohl být vybrán systém SMART Health Cards společnosti VCI, WHO nyní podepsala smlouvu s Deutsche Telekom s názvem T-Systems na vytvoření prvního globálního digitálního očkovacího pasu. Informoval o tom deník Western Standard:

„WHO má v úmyslu plně podpořit svých 194 členských států, aby usnadnila zavedení technologie digitálního ověřování pro národní a regionální ověřování stavu vakcín v jednotlivých zemích.

„COVID-19 se týká všech. Země se proto z pandemie dostanou pouze společně. Certifikáty o očkování, které jsou odolné proti manipulaci a digitálně ověřitelné, budují důvěru. WHO proto podporuje členské státy při budování národních a regionálních důvěryhodných sítí a ověřovacích technologií.

Služba brány WHO slouží také jako most mezi regionálními systémy. Může být také využita jako součást budoucích očkovacích kampaní a domácích záznamů,“ uvedl Garrett Mehl, vedoucí oddělení digitálního zdraví a inovací WHO, na internetových stránkách společnosti Deutsche Telekom.“

Zdravotní karty SMART a digitální identita jsou nástrojem tyranie
Systém SMART Health Cards již používá více než tucet zemí, států USA, Portoriko a Washington. Cestu k tyranii připravuje také australský parlament svým „zákonem o důvěryhodné digitální identitě 2021“ a americký Kongres má svůj „zákon o zlepšení digitální identity 2021“.

Všechny tyto dokumenty mají jedno společné: konečný cíl, kterým je jejich rozšíření do podoby vyspělého globálního systému sociálního kreditu – systému, v němž je vše, co děláte a říkáte, monitorováno, zaznamenáváno a vyhodnocováno z hlediska hodnoty hrozby, a pokud se chováte špatně nebo se dopouštíte špatného myšlení, mají 101 způsobů, jak vás potrestat a přinutit k dodržování předpisů, od omezení možnosti cestovat až po zabavení bankovních účtů.

Ani na vteřinu si nemyslete, že vláda nebude mít přístup k vašim údajům nebo je nepoužije proti vám pro politické účely. Jak vysvětluje Off-Guardian:

„Zdravotní karty SMART provozuje společnost VCI, kterou vytvořila společnost MITRE Corporation financovaná vládou Spojených států. Pokud dáte společnosti SMART přístup ke svým zdravotním záznamům, věřte, že se k nim vláda USA a její agentury dostanou.

Možná nebudou mít vlastní databázi, ale budou mít přístup do databáze společnosti MITRE, kdykoli a kdyby to potřebovaly nebo chtěly. Stejně tak Apple, Amazon, Google a Microsoft. Tak funguje partnerství soukromého a veřejného sektoru. Symbióza.

Korporátní giganti slouží jako zástěrky pro vládní programy a na oplátku dostávají velký podíl na zisku, finanční pomoc, pokud je potřeba, a regulační „reformy“, které ochromují jejich menší konkurenty…

To umožňuje federální vládě „pravdivě“ tvrdit, že nezavádí federální pasový systém nebo nevede databázi očkování, a přitom za ně subdodavatelsky najímá technologické giganty. Tento systém zadního vládního dohledu prostřednictvím korporátní zástěrky se již šíří po celých Spojených státech a vypadá to, že bude hrát určitou roli i v případné budoucí ‚pandemické smlouvě‘.“

CDC vytvořila spoustu dezinformací
Ironií je, že většina odpovědí CDC na „mýty o COVID-19“ je sama o sobě dezinformací. CDC například tvrdí, že je mýtus, že přirozená imunita je lepší než imunita získaná očkováním COVID.

Přesto byste pro toto tvrzení jen těžko hledali vědeckou oporu. V podstatě si to prostě vymysleli. Je dlouhodobě vědecky prokázáno, že přirozená imunita je silnější a trvalejší než imunita navozená očkováním.

Před pandemií byla vakcína „přípravek, který stimuluje imunitní systém člověka k vytvoření imunity proti určité nemoci.“ V roce 2021 CDC tuto definici změnilo na „přípravek, který se používá ke stimulaci imunitní odpovědi organismu proti nemocem“, čímž fakticky odstranilo potřebu vakcíny vytvářet imunitu – což je klíčová věc, kterou má vakcína dělat.

CDC také tvrdí, že je mýtus, že mRNA injekce nejsou vakcíny. Tvrdí, že injekce mRNA jsou vakcíny, protože vyvolávají imunitní odpověď. Nepřiznávají však, že uprostřed pandemie změnili definici „vakcíny.“

Mimochodem, odpověď CDC na tento „mýtus“ v podstatě vyvrací její odpověď na „mýtus“, že imunita proti očkování je lepší než přirozená imunita, protože očkování COVID imunitu vůbec neposkytuje. Pouze stimulují imunitní odpověď, která mimochodem může být buď prospěšná, nebo škodlivá, podle toho, jak je váš imunitní systém stimulován.

CDC také stále trvá na tom, že očkování COVID nemůže nijak změnit vaši DNA ani s ní interagovat, nicméně zveřejněné výzkumy ukazují opak. Švédský výzkum skutečně ukazuje, že mRNA injekce společnosti Pfizer se začlení do lidské DNA již za šest hodin.

Pokud bude existovat pouze jeden narativ, ve všech zemích, šířený jediným subjektem, pak bude pravda taková, jaká se řekne. Nakonec se výzkum ani nebude publikovat, pokud nebude v souladu se zvoleným narativem.

WHO je naprosto zkorumpovaná
Existuje mnoho důvodů, proč odmítnout WHO jako jediného arbitra zdravotních faktů. Je zkorumpovaná až do morku kostí, a to už léta.

Po pandemii prasečí chřipky v roce 2009, jejíž vakcína si vyžádala mnoho tisíc postižených, dospělo Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PACE) k závěru, že postup WHO, zdravotnických agentur EU a národních vlád při řešení pandemie vedl k „plýtvání velkými částkami veřejných prostředků a k neopodstatněnému strašení a obavám ze zdravotních rizik, kterým čelí evropská veřejnost.“

Konkrétně PACE dospěla k závěru, že existují „přesvědčivé důkazy o tom, že WHO závažnost pandemie značně přeceňovala“ a že farmaceutický průmysl ovlivňoval rozhodování organizace.

Společné vyšetřování British Medical Journal a Bureau of Investigative Journalism (BIJ) rovněž odhalilo závažné střety zájmů mezi WHO – která prosazovala globální očkovací program – a farmaceutickými společnostmi, které tyto vakcíny vytvořily.

WHO byla rovněž obviněna z rozsáhlého nehospodárného nakládání s penězi, neboť každoročně vydává více peněz na cestovní výdaje – v roce 2017 přibližně 200 milionů dolarů – než na některé z největších problémů veřejného zdraví, včetně AIDS, tuberkulózy a malárie dohromady.

Většina lidí už také ví, že WHO si koupil a zaplatil Bill Gates. Do dvouletého rozpočtu WHO ve výši 4,84 miliardy dolarů přispívá více než vlády všech členských států. Historicky byly hlavním sponzorem WHO Spojené státy, ale díky kombinovaným příspěvkům Gatesovy nadace a GAVI se Gates od roku 2018 stal neoficiálním hlavním sponzorem WHO.

V dokumentárním filmu „TrustWHO“ Lilian Francková odhaluje tento a další tajné vlivy, které ovládají WHO, a to ke škodě veřejného zdraví. Viděli jsme například, že WHO je silně loajální vůči Číně a sdílí čínské bezohledné potlačování protistrany.

Vyšetřování WHO ohledně původu COVID-19 bylo od začátku do konce falešné a ještě před pandemií COVID-19 WHO jednala s Facebookem, aby „zajistila lidem přístup k autoritativním informacím o vakcínách a omezila šíření nepřesností.“ Vzhledem k silným a trvalým důkazům, že WHO je silně konfliktní a kontrolovaná průmyslem, je třeba vážně přehodnotit její užitečnost jako strážce veřejného zdraví.

Plán pro nikdy nekončící pandemii
Bílý dům sice vydal plán na přechod z pandemie, ale zdá se, že jde spíše o plán na nikdy nekončící pandemii. Jak uvádí STAT News:

„Zpráva vytyčuje cestu k tomu, co její autoři nazývají „dalším normálním stavem“ – k životu s virem SARS-CoV-2 jako s trvalou hrozbou, kterou je třeba zvládat. To bude vyžadovat zlepšení na mnoha frontách, od lepšího dohledu nad COVID-19 a dalšími patogeny po sledování toho, jak jsou nemocnice zatíženy; od úsilí o řešení kvality ovzduší v budovách po pokračující investice do antivirotik a lepších vakcín.

Autoři také vyzývají k tomu, aby se lidem nemocným respiračními příznaky nabídl snadný přístup k testování a v případě pozitivního nálezu na COVID-19 nebo chřipku rychlý předpis příslušného antivirotika …

Zpráva navrhuje, aby se reakce USA na Covid-19 změnila z reakce zaměřené pouze na toto jediné onemocnění na reakci, v níž se úsilí o prevenci, zmírnění následků a léčbu zaměří na COVID-19 jako na jeden z řady respiračních virů, včetně chřipky.“

Součástí plánu je vytvoření nové funkce: zástupce asistenta prezidenta pro biologickou bezpečnost v rámci Národní bezpečnostní rady. Zástupce asistenta pro biologickou bezpečnost by byl zodpovědný za „monitorování, řešení a koordinaci reakcí a komunikace o jakýchkoli hrozbách v oblasti biologické bezpečnosti a pandemií.“

Důležité je, že tato funkce by byla rovněž zodpovědná za koordinaci „úsilí o potírání zahraničních a domácích zdrojů dezinformací proti vědě o vakcínách a lécích.“ Plán COVID-19 rovněž podrobně popisuje strategie pro zlepšení dokumentace, monitorování a odpovědnosti za komunikační cíle.

Patří sem monitorování „zdravotních nepravostí“ s cílem „zvýšit veřejnou odpovědnost a podpořit hodnoty, které podporují sociální blahobyt a zdravotní spravedlnost v oblasti infekčních nemocí.“ Připadá mi to jako plán na podporu propagandy, která zahanbuje lidi, kteří nechtějí obětovat vlastní zdraví pro „vyšší dobro.“

Zahrnuje také zavedení „standardů pro zjednodušené schvalování zdravotních zpráv bez politických zásahů.“ Bude za tyto standardy odpovědná WHO? Pravděpodobně.

Plán také upřesňuje, že technologické platformy a starší média mají být vyzvány, aby „navrhly mechanismy pro odhalování, odvracení a odmítání zveřejňování škodlivých a nepravdivých rad, které poškozují veřejné zdraví.“ Jinými slovy, plošná cenzura. Pokud WHO získá plnou moc nad zdravotnictvím, cenzura bude samozřejmostí a věda, jak ji známe, v podstatě přestane existovat.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x