Co byste měli vědět o transhumanistické agendě

transhumanismus

Podle Klause Schwaba, zakladatele a výkonného předsedy Světového ekonomického fóra (WEF), je cílem čtvrté průmyslové revoluce změnit to, co znamená být člověkem, spojením člověka a stroje. Stručně řečeno, i když se nepoužívá termín „transhumanismus“, přesně tam nás globální kabala hodlá dovést, ať už chceme, nebo ne.

transhumanismus

V rozhovoru pro CNN z listopadu 2019 profesor historie a autor bestsellerů Yuval Noah Harari, žák Klause Schwaba, varoval, že „lidé jsou nyní hackovatelná zvířata“, což znamená, že nyní existuje technologie, díky níž vás společnost nebo vláda může znát lépe než vy sami sebe, a to může být velmi nebezpečné, pokud se zneužije.

Předpověděl, že algoritmy budou stále častěji využívány k rozhodování, které v minulosti činil člověk, ať už sám, nebo někdo jiný, včetně toho, zda budete nebo nebudete přijati na konkrétní pracovní místo, zda vám bude poskytnuta půjčka, jaký studijní program budete absolvovat, a dokonce i to, koho si vezmete.

Hrozí velké nebezpečí
Existuje také stále větší riziko, že vás tyto vnější síly budou manipulovat a vy si to ani plně neuvědomujete. Ohlédneme-li se za posledními dvěma lety, je poměrně snadné potvrdit, že masová manipulace probíhá v ohromujícím měřítku a že je fenomenálně účinná.

Jak poznamenal Harari v roce 2019, dostupné možnosti již nyní dalece přesahují Orwellovu autoritářskou vizi „1984“ a odtud to bude jen a jen silnější. Je si jistý, že v krátké době bude existovat možnost monitorovat váš emocionální stav prostřednictvím něčeho tak jednoduchého, jako je nositelný náramek.

Když posloucháte projev vládního úředníka, můžete se poslušně usmívat a tleskat, ale úředník pozná, že jste rozzlobení nebo že nesouhlasíte s tím, co se říká, a může proti vám zakročit spíše na základě vašich nejosobnějších, vnitřních emocí než na základě toho, co vyjadřujete navenek.

Důležité je, že Harari varoval, že pokud dovolíme, aby vznikl tento druh digitální diktatury, kdy systém, ať už korporace, nebo vláda, zná o každém člověku ty nejintimnější detaily, bude nemožné jej odstranit. Jeho kontrola bude úplná a nezvratná. A Harari se domnívá, že na to, abychom této digitální diktatuře zabránili, máme možná jen deset let, maximálně dvacet let.

Přetváření samotného života
Harari o nadcházejícím transhumanismu hovořil také na výročním zasedání WEF v Davosu v roce 2020 a v tomto projevu šel ještě dál. Nejenže má globální elita technologické možnosti vytvořit globální digitální diktaturu, ale „elity mohou získat moc přetvořit budoucnost samotného života.“

„Po čtyři miliardy let se v základních pravidlech hry o život nic zásadního nezměnilo,“ řekl. „Veškerý život podléhal zákonům přírodního výběru a zákonům organické biochemie. To se však nyní změní.

Věda nahrazuje evoluci přírodním výběrem evolucí inteligentním designem, nikoliv inteligentním designem nějakého boha v oblacích, ale NAŠÍM inteligentním designem, a to designem našich ‚mraků‘, mraků IBM, mraků Microsoftu. To jsou nové hnací síly evoluce.“

Je těžké určit, zda je Harari pro transhumanismus, nebo proti němu. Mluví o něm jako o nevyhnutelnosti a něčem, co může být využito k obrovskému dobru. Uvědomuje si však i jeho hluboká nebezpečí a zdá se, že je třeba diskutovat o tom, jak tyto technologické možnosti využít a zda vůbec.

V uváděném davoském projevu to zní, jako by byl zastáncem tohoto projektu inteligentního designu člověka, ale v rozhovoru pro CNN v roce 2019 také uvedl, že „nikdy nesmíme podceňovat lidskou hloupost.“ Skutečnost, že máme technologii k navrhování nových forem života, včetně nových druhů lidí, ještě nutně neznamená, že jsme dostatečně inteligentní na to, abychom navrhli něco lepšího, než s čím dosud přišla přirozená evoluce.

Harari ve svém davoském projevu také poukázal na to, že věda nám nyní umožňuje vytvářet život nejen v organické, ale i v anorganické sféře. Mluvíme o „živých“ robotech a podobně. Nastoluje také otázku, komu „patří“ vaše DNA, pokud ji lze zmapovat a hacknout. Patří vám, korporaci nebo vládě?

Dny svobodné vůle skončily
Ať už si Harari myslí o transhumanismu cokoli, důrazně prohlašuje, že myšlenka, že máme duši a svobodnou vůli, „je pryč.“ V dalších ukázkách, které byly do představovaného videa vloženy, Harari předpovídá, že v budoucnu se lidé budou moci ohlédnout zpět a uvidí, že pandemie COVID-19 byla zlomovým bodem, kdy biologický dohled převzal vládu a stal se normou.

Vysvětlení, jak se to podařilo, podal Schwab, který veřejně přiznal (viz video), že účastníci programu WEF Young Global Leaders „pronikli do kabinetů“ mnoha světových vlád.

Například v Kanadě absolvovala Schwabovo školení asi polovina politiků včetně premiéra Justina Trudeaua. Schwabovi jde především o nastolení transhumanismu a změnu toho, co znamená být člověkem, a jeho přisluhovači z řad globálních lídrů jistě dělají vše pro to, aby se tyto sny staly skutečností. Tuto dystopickou budoucnost se WEF a jeho globální spojenci aktivně snaží realizovat, ať už s tím lidstvo jako celek souhlasí, nebo ne.

Změna toho, co znamená být člověkem
Schwab sní o světě, ve kterém budou lidé připojeni ke cloudu a budou moci přistupovat k internetu prostřednictvím vlastního mozku. To samozřejmě také znamená, že váš mozek by byl přístupný lidem, kteří by si chtěli pohrávat s vašimi myšlenkami, emocemi, názory a chováním, ať už by to byla samotná technokratická elita, nebo náhodní hackeři.

Pokud se domníváte, že vaše myšlenky a chování jsou a vždy zůstanou pod vaší vlastní kontrolou, zamyslete se znovu. Již nyní máme k dispozici technologie, které umožňují přímo měnit myšlenky, emoce a chování. Některé z těchto schopností jsou popsány ve zprávě o projektu britského ministerstva obrany z roku 2021, který vznikl ve spolupráci s německým Úřadem pro obranné plánování Bundeswehru.

Augmentace člověka může „přímo zlepšit chování.“ A pokud můžete změnit chování člověka pozitivním způsobem, můžete ho také ovládat v jeho neprospěch. Zpráva „Human Augmentation – The Dawn of a New Paradigm, a Strategic Implications Project“ (Lidská augmentace – úsvit nového paradigmatu, projekt se strategickými důsledky) podává přehled vědeckých cílů britského a německého ministerstva obrany, a ty jsou přesně takové, jak naznačuje název. Augmentace člověka je zdůrazněna jako klíčová oblast, na kterou je třeba se zaměřit, aby bylo možné vyhrát budoucí války:

„Augmentace člověka bude stále důležitější, částečně proto, že může přímo zlepšit lidské schopnosti a chování, a částečně proto, že je pojítkem mezi lidmi a stroji.“

Klíčová slova, na která bych vás rád upozornil, jsou tvrzení, že augmentace člověka může „přímo zlepšit jeho chování.“ Pokud můžete zlepšit chování, znamená to, že můžete změnit něčí chování. A pokud můžete chování člověka změnit pozitivním způsobem, můžete ho také ovládat ke škodě samotného člověka.

Teoreticky by mohl naprosto kdokoli, jakýkoli náhodný civilista s propojením mozku s cloudem a potřebným biologickým rozšířením (jako je síla nebo rychlost) dostat bezdrátové instrukce, aby provedl například atentát, a zvládl ho bezchybně i bez předchozího výcviku.

Případně by jejich fyzické tělo mohl dočasně převzít vzdálený operátor s potřebnými schopnostmi. Důkazy o tomto konceptu již existují a v níže uvedené přednášce se jimi zabývá Dr. Charles Morgan, profesor na katedře národní bezpečnosti na University of New Haven. Pomocí internetu a mozkových implantátů lze přenášet myšlenky z jedné osoby na druhou. Odesílatel může také přímo ovlivňovat fyzické pohyby příjemce.

Projekt Nesmrtelnost
Historicky je snaha o nesmrtelnost založena na víře a vychází z myšlenky, že duše je nesmrtelná, zatímco tělo hyne, což je koncept, se kterým se plně ztotožňuji. Transhumanisté tuto myšlenku víceméně obracejí. Pojem duše zcela zavrhují a usilují o zachování vnímané osobnosti, nejprve prostřednictvím radikálního prodloužení života fyzického těla a později prostřednictvím přenosu mozkových dat do náhradní formy.

Podle Dmitrije Itskova, ruského zakladatele projektu Nesmrtelnost 2045, jsou pouze 2 % lidí připravena přijmout smrt – tuto statistiku používá k ospravedlnění hledání nesmrtelnosti prostřednictvím umělých orgánů, umělých tělesných konstrukcí, simulace duševních procesů a nakonec i přenosu vlastní mysli do umělého nosiče.

Mezi cíle tohoto projektu patří nejen vytvoření kybernetických technologií potřebných k dosažení nesmrtelného těla, ale také vytvoření „nového filozofického paradigmatu pro lidstvo.“ O tomtéž hovořil i Schwab, jen místo termínu „filozofické paradigma“ použil termín „společenská smlouva.“

Vize Nesmrtelnost 2045, zveřejněná v roce 2011, začíná vytvořením první robotické kopie lidského těla, kterou lze ovládat na dálku, do roku 2020. Do roku 2025 chtějí vytvořit avatara, do něhož bude možné na konci života transplantovat lidský mozek. Do roku 2035 chtějí avatara se syntetickým mozkem, do něhož bude možné přenést lidskou osobnost, a do roku 2045 si představují avatara podobného holografickému. Itskov říká:

„Cílem prvního projektu, známého jako ‚Avatar‘, je vytvoření robotické kopie člověka ovladatelné prostřednictvím rozhraní ‚mozek-počítač‘. Když jsem požádán, abych přiblížil podstatu tohoto projektu, říkám lidem, aby si vzpomněli na film ‚Surrogates‘, který zobrazuje svět, v němž má každý člověk umělé tělo, které ovládá na dálku.

Tvůrci tohoto trháku kladou důraz na negativní stránku takového scénáře. Nicméně velmi názorná ukázka této myšlenky ve filmu umožňuje člověku okamžitě pochopit, o co se jedná.“

Připadá vám život prostřednictvím avatara jako život bez duchovnosti? Ne, říká Itskov, protože tím, že přestaneme být závislí na svém fyzickém těle, „se nám otevře mnoho duchovních věcí“. Mám o tom své pochybnosti, protože většina duchovních adeptů vám řekne, že závislost na technologiích spíše brání než povznáší duchovní hledání, kterého lze nejsnáze dosáhnout prostým životem v úzkém kontaktu s přírodou.

Prostě nepředpokládám, že by bylo možné se duchovně povznést, když vám do mozku může přistupovat libovolný počet vnějších stran a diktovat vám, co si myslíte, cítíte a čemu věříte. Transhumanisté jako Itskov mají tendenci soustředit se pouze na domnělé výhody syntetického života. Slibuje například, že jeho avataři budou cenově dostupní pro každého, kdo o ně stojí, bez ohledu na výši příjmu.

WEF však jasně oznámil, že do roku 2030 nebude nikdo nic vlastnit, a i když to není jasně řečeno, bude to pravděpodobně zahrnovat i vaše vlastní tělo. Takže myslet si, že váš avatar bude „váš“, je pravděpodobně nereálné.

Podíváme-li se na to optikou čtvrté průmyslové revoluce WEF, zdá se, že plánem je, aby elita doslova vlastnila celé lidstvo, které bude přetvořeno podle jejich představ. A pokud je možné lidi hacknout a ovládat na dálku, pak si můžeme být jisti, že tomu tak bude. To platí zejména pro syntetické nebo mechanické avatary, kteří nemohou „žít“ nebo zůstat „při vědomí“ bez připojení ke cloudu.

Zdroj pro pochopení transhumánní agendy – Blockchained
Corey Lynn je špičkový investigativní novinář, který se zabývá tématy, jichž se mainstream nedotýká, včetně transhumanistické agendy. Na webové stránce Corey’s Digs najdete vybrané kapitoly z knihy „Global Landscape on Vaccine ID Passports.“

Čtvrtá kapitola knihy se jmenuje „Blockchained“ a vysvětluje, co je to digitální identita. Digitální identita není jen doklad totožnosti, kterým můžete prokázat, kdo jste. Bude shromažďovat a monitorovat VŠECHNY vaše údaje, od osobních financí, vzdělání, pracovní historie, polohy GPS 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, vše, co jste kdy napsali na počítači, historii vyhledávání, přítomnost na sociálních sítích, emocionální stav a fyzické biometrické údaje až po vaši DNA.

Zde se budu věnovat pouze menší části této kapitoly, části o augmentaci člověka a umělé inteligenci (AI), takže pro více informací si určitě projděte její webové stránky nebo ještě lépe přečtěte si její knihu.

Big Data, sdílení dat a umělá inteligence
Nenechte se mýlit, transhumanismus je konečným cílem technokratické elity a „big data“ i umělá inteligence jsou jeho nedílnou součástí. Bez jedné nebo obou z nich je transhumanistický sen mrtvý. Cíl transhumanismu je nepochybně důvodem, proč se na tyto dvě oblasti vůbec tolik zaměřuje.

Nezapomeňte, že shromažďování dat, sdílení dat a umělá inteligence nejsou o tom, jak vám zpříjemnit život. Mají vás učinit zastaralými. Záměrem je nahradit vás syntetickou kopií, kterou lze ovládat na dálku.

V roce 2021 vydala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), mezivládní organizace, kterou tvoří 38 zemí, jež spolupracují s různými pracovními skupinami a tvůrci politik, zprávu o „stavu implementace zásad OECD v oblasti umělé inteligence.“ Tyto zásady UI dosud přijalo 46 zemí.

Strategie spočívá ve vytvoření centralizovaných úložišť veřejných datových sad v každé zemi a následném umožnění sdílení dat mezi veřejným a soukromým sektorem s cílem vybudovat rozsáhlou síť, kde je každá datová sada propojena se všemi ostatními.

Biologická bezpečnost bude použita k ospravedlnění tyranie dohledu
Další zpráva Komise pro národní bezpečnost v oblasti umělé inteligence (National Security Commission on Artificial Intelligence, NSCAI), která byla založena „za účelem rozvoje umělé inteligence“ a „komplexního řešení potřeb národní bezpečnosti a obrany Spojených států“, zdůrazňuje potřebu boje proti digitálním dezinformacím a upřednostňování biologické bezpečnosti.

S tím má pomoci superpočítač financovaný americkou vládou, který vzniká v Národní laboratoři Oak Ridge pod vedením ministerstva energetiky. Tento superpočítač s umělou inteligencí dokáže provést více než 1 kvintilion výpočtů za sekundu.

K určitému sdílení dat již dochází. Jak poznamenal Corey, NATO v listopadu 2020 spustilo vlastní biometrický systém pro sdílení dat mezi státy a v květnu 2021 americká armáda sloučila svůj seznam sledovaných osob s biometrickými údaji s automatizovaným systémem biometrické identifikace (ABIS) ministerstva obrany.

„Pracují na multimodální fúzi a zlepšují schopnost biometrického porovnávání obličejů pomocí umělé inteligence a strojového učení a již vylepšili své infračervené kamery s dlouhým dosahem,“ píše Corey. „Při pohledu do blízké budoucnosti se zaměřují také na biometrii otisků dlaní, obličeje v davu, integraci pro identifikaci hrozeb online a netradiční sběr latentní DNA.“

Potřebujeme zákony o ochraně osobních údajů
Zatímco věda o dozoru se rozvíjí rychlostí blesku, předpisy a zákony o ochraně soukromí se pohybují hlemýždím tempem. V roce 2020 byl předložen federální návrh zákona o ochraně soukromí v oblasti biometrických údajů, National Biometric Information Privacy Act, ale nikam se nedostal. Jak poznamenal Corey, mohl by být vzkříšen, pokud se ozve dostatečný počet lidí.

V USA má několik států zákony o ochraně biometrických údajů, přičemž ten illinoiský patří k nejpřísnějším, ale naprostá většina států žádnou takovou ochranu nemá. Jak uvádí Corey:

„Illinoiský zákon o ochraně soukromí biometrických informací (BIPA) vyžaduje, aby soukromé subjekty písemně informovaly osoby o tom, že jsou jejich informace shromažďovány a uchovávány, jaký je účel a doba shromažďování a uchovávání, a musí si zajistit písemný souhlas osoby.

Tytéž soukromé subjekty nesmějí biometrické údaje osoby prodávat, pronajímat, obchodovat s nimi ani z nich těžit. Osoba může podat žalobu ve výši 1 000 USD za každé porušení z nedbalosti nebo 5 000 USD za každé úmyslné nebo nedbalostní porušení, plus poplatky a náklady na právní zastoupení. K prokázání žalobní legitimace se nevyžaduje skutečná škoda.“

Je zřejmé, že tento druh ochrany potřebujeme všude, ve všech státech a zemích, protože v současné době globální kabala transhumanistických technokratů buduje systém sdílení dat, který se má stát globálním. Absence právní ochrany proti shromažďování, analýze a sdílení údajů je tím, co umožňuje toto bezohledné rozšiřování dohledu. Jak poznamenal Corey:

„Pokud to ještě není jasné, globalisté a eugenici (někdy jedno a totéž) řídí show a velmi usilovně pracují na dosažení svých konečných přání, jimiž jsou řízená lidská rasa, evoluce transhumanismu se silnou umělou inteligencí, která nahradí mnoho lidí, zatímco oni budou během let své nesmrtelnosti létat na Mars a pozorovat lidstvo prostřednictvím nekonečných sledovacích systémů. Jejich sen se však stane skutečností pouze tehdy, pokud jim to lidé dovolí.“

Autor: Dr. Joseph Mercola

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x