Vize globalistů: „15minutová“ vězeňská města a konec soukromého vlastnictví

Vězeňská města

Obecně se mi zdá, že kdykoli veřejnost kontroluje nějakou konkrétní agendu, kterou prosazují vlády a globalisté, její první reakcí je rozhořčení, podobně jako když se narcista nechá nachytat při něčem nekalém.

„Jak se opovažujete“ zpochybňovat jejich záměry a naznačovat, že by mohly být nekalé. Jak se opovažujete naznačovat, že jsou něco jiného než milující a laskaví. Naši „vůdci“ pro nás vždy chtěli jen to nejlepší, že? Chtějí jen to, aby náš život byl bezpečnější, pohodlnější a příjemnější – To je to, co skutečně motivuje průměrného elitáře, že?

Je zřejmé, že historie vypráví o něčem úplně jiném, a proto mi vrtá hlavou, když se někdo snaží tvrdit, že dnes je všechno jinak než před 100, 300 nebo 1000 lety. Nic nového pod sluncem. Vždy se najdou tyrani, kteří se budou snažit získat více a více moci, a tito tyrani budou vždy veřejnosti lhát a tvrdit, že jsou dobří lidé, kterým jde o naše dobro.

Když to nezabere a občané zůstanou skeptičtí, přejdou tyrani do útoku a obviní veřejnost z „konspirační teorie.“ To má zesměšnit a zahanbit svobodomyslné lidi, aby mlčeli – Nechcete přece vyčnívat, že? Proč riskovat ostrakizaci ze společnosti?

Tato taktika vychází z představy, že korporátní média a vládní úředníci reprezentují hlavní proud, a proto představují většinu, a většina představuje realitu. Nic z toho samozřejmě není pravda ani relevantní. Důležitá jsou pouze fakta. Sofistika je bezvýznamná. Názory jsou bezvýznamné. Pravda by měla být cílem, a pokud to něčí cíl není, pak musí být šiřitelem lží a neměl by být brán vážně. Existují pouze dvě cesty, kterými se lze vydat, žádná mezi nimi neexistuje.

Připouštím, že obvinění z „konspirační teorie“ má určitou hodnotu, protože kdykoli ho establishment použije, je to jisté znamení, že jste příliš blízko cíle a oni začínají být nervózní. Mohli by se jednoduše pokusit nastínit všechny důkazy, které by mohli mít, aby dokázali, že váš postoj je špatný, ale to ve skutečnosti nedělají. Místo aby diskutovali o vašich argumentech a důkazech, snaží se vás podkopat jako oprávněného kritika a naočkovat veřejnost proti vašim myšlenkám dříve, než je lidé vůbec dostanou šanci slyšet. Takto se chovají darebáci, nikoliv laskaví a starostliví vůdci.

Tuto dynamiku zmiňuji proto, že existuje jedna agenda, která je nad všechny ostatní agresivně hájena establishmentovými médii, a každý, kdo ji jen vzdáleně zpochybňuje, je automaticky pronásledován jako „konspirační blázen“ nebo „popírač.“ Mluvím samozřejmě o agendě změny klimatu.

Myšlenku změny klimatu způsobené člověkem jsem důkladně vyvrátil v předchozích článcích a nebudu jí zde věnovat čas. Místo toho chci prozkoumat konečný cíl politiky v oblasti změny klimatu – konečné řešení, kterým NENÍ záchrana planety, ale ovládnutí obyvatelstva.

Názvy používané pro „reset“ v oblasti změny klimatu se liší, ale globalisté a OSN jej často označují jako Agendu 2030 nebo Cíle udržitelného rozvoje. Tyto programy se tváří jako ekologické, ale VŠECHNY mají ekonomické kořeny. To znamená, že všechny snahy o změnu klimatu existují proto, aby zničily průmysl a obchod a vytvořily partnerství mezi vládou a korporacemi s cílem ovládnout výrobu. Změna klimatu je trojským koněm k zavedení autoritářství.

Domnívám se, že jedním z nejdůležitějších aspektů Agendy 2030 je pro globalisty něco, čemu se říká „15minutové město“; projekt, na němž se podílejí stovky starostů měst z USA, Evropy a Asie, kteří úzce spolupracují se skupinami, jako je Světové ekonomické fórum. Jakákoli zmínka o této myšlence v negativním světle a média vybuchnou hněvem i posměchem, jako by nešlo o skutečný problém hodný diskuse.

Establishment vykresluje zajímavý obraz 15minutových měst – utopické budoucnosti, ve které je vše potřebné vzdáleno jen kousek pěšky a soukromá doprava je zbytečná (nebo zakázaná). Dokonce byste mohli žít v megakomplexu, podobném obřímu nákupnímu centru, kde také pracujete. Na ploše jedné čtvereční míle byste mohli strávit celé měsíce a nikdy byste nemuseli kvůli ničemu odcházet.

Není chybou, že tato myšlenka byla během pandemických výluk tvrdě prosazována. Veřejnost byla zaplavena propagandou strachu z viru s 99,8% mírou přežití a tento strach způsobil, že nemyslitelná myšlenka zůstat stále doma byla najednou myslitelná. Mediální odborníci nadále označují souvislost mezi pandemickými výlukami a klimatickými výlukami za konspirační teorii, ale tato myšlenka je otevřeně přiznávána v bílých knihách OSN a WEF.

Někteří lidé tvrdí, že většina měst už je „patnáctiminutovými městy“, kde jsou všechny potřebné věci v docházkové vzdálenosti od domova. Tito lidé nechápou, co to 15minutové město ve skutečnosti je. Jak uvádí řada popisů tohoto projektu v institucích, nejde jen o pohodlí nebo blízkou dostupnost, ale o změnu všech aspektů naší současné filozofie života. Nejde o získání vymožeností, ale o řadu obětí, abychom uklidnili bohy uhlíkových emisí.

Patnáctiminutové město je spíše receptem, který obsahuje všechny ingredience agendy změny klimatu a Covid lockdownu v jediné komplexní Orwellovské vizi. Zahrnuje odstranění motorových vozidel, odstranění soukromé dopravy a silnic, chytré město a sledování spotřeby elektřiny každého člověka pomocí umělé inteligence, sledování spotřeby výrobků a „uhlíkové stopy“, biometrický dohled v rámci kompaktní a stohované městské krajiny, koncept bezhotovostní společnosti, kult rovnosti a inkluze, kontrolu populace atd.

Je to vyvrcholení, konečná hra; masivní vězení bez mříží. Místo, kde jste podmíněně zvyklí na umělé omezování soukromí, žádné občanské svobody, žádné soukromé vlastnictví a žádné možnosti práce a mobility. Jste připoutáni k půdě a půda je ve vlastnictví státu (nebo korporace). Pokud chcete historické srovnání, nejblíže mi je feudální systém středověké Evropy.

V rámci těchto měst jste pracovním mechanismem, nic víc. Nikdy vám nebude umožněno vlastnit vlastní majetek, a tedy ani vlastní pracovní sílu. Vše, co máte, vám dal stát a stát vám to může vzít, pokud se mu vzepřete. Možná budete moci na nějakou dobu opustit vesnici nebo komunitu, ke které jste připoutáni, ale to se změní s rostoucím omezením pohybu veřejnosti podle diktátu klimatické ideologie.

Dokud budete produktivní a submisivní, budete dostávat věci, které potřebujete k přežití, ale nikdy ne k tomu, abyste vzkvétali. V případě technokratického feudálního systému byste neměli žádné záruky, že stát bude vaše služby potřebovat. Přinejmenším ve feudální Evropě byl rolník považován za cenný zdroj kvůli omezenému počtu obyvatel. Ve světě, kde je mnoho lidí považováno za „přebytečnou populaci“, byste mohli být snadno nahrazeni a vyhoštěni z města, abyste zemřeli hlady.

V roce 2016 zveřejnilo Světové ekonomické fórum dokument nazvaný „Vítejte v roce 2030. Nic nevlastním, nemám žádné soukromí a život nikdy nebyl lepší.“ Článek měl propagovat koncept nazvaný „sdílená ekonomika“, který byl poprvé veřejně vyložen novinářům v Davosu. Článek popisuje „hypotetickou“ budoucnost, v níž komunistický systém ukončil veškeré soukromé vlastnictví ve jménu záchrany planety před změnou klimatu. Výhody? Inu, jako u všech komunistických systémů je velkou lží to, že budete méně pracovat a většina věcí bude zdarma. Takto jsou kolektivistické ideály prodávány obyvatelstvu po celé generace a NIKDY to nefunguje tak, jak establishment tvrdí.

WEF propaguje sdílenou ekonomiku už léta, ale když se dostala do hlavního proudu a byla široce kritizována jako dystopická, média opět přepnula na „konspirační teorii“ a napadla každého, kdo odhalil její důsledky.

V roce 2016 zveřejnilo článek několik platforem, ale mnohé z nich ho od té doby stáhly (například Forbes podle všeho svou zveřejněnou kopii smazal). Tváří se, jako by agenda nikdy neexistovala, pravděpodobně proto, že článek obsahuje některá odhalující přiznání, včetně narážky na koncept 15minutového města. Z článku:

„Největší obavy mám ze všech lidí, kteří v našem městě nežijí. Ti, které jsme ztratili na cestě. Ti, kteří se rozhodli, že už je toho na ně moc, všechna ta technika. Ti, kteří se cítili zastaralí a nepotřební, když velkou část našich pracovních míst převzali roboti a umělá inteligence. Ti, které naštval politický systém a obrátili se proti němu. Ti, kteří žijí jiný druh života mimo město. Někteří vytvořili malé samozásobitelské komunity. Jiní prostě zůstali v prázdných a opuštěných domech v malých vesnicích z 19. století.

Jednou za čas se rozčílím nad tím, že nemám žádné skutečné soukromí. Nikam nemůžu jít a nebýt zaregistrován. Vím, že někde je zaznamenáno všechno, co dělám, na co myslím a o čem sním. Jen doufám, že to nikdo nezneužije proti mně.“

Jinými slovy, globalisté si představují budoucnost, v níž jsou nespokojení volnomyšlenkáři a lidé nahrazení umělou inteligencí vyděděnci, kteří se dřou a živoří v pustinách starého světa. Chcete-li zůstat v lůně nového světa, budete se muset vzdát veškeré svobody, dokonce i svobody myšlení. Mějte na paměti, že tento článek má být „pozitivní“ propagací sdílené ekonomiky a měst spojených s 15 minutami. Přesto tento úryvek vyznívá spíše jako výhrůžka.

Je důležité si uvědomit, že tato kompaktní města nejsou navržena pro vaše pohodlí. Nebudou navržena tak, abyste měli veškerou občanskou vybavenost, kterou máte dnes, blíže na dosah ruky, a zároveň vám poskytovala „udržitelnost.“ Tak se to snaží globalisté prodat, ale tak to nebude. Tato města budou spíše navržena tak, aby vás lépe OVLÁDALA, abyste byli nuceni k obětem, které jsou podle nich nutné pro udržitelnost.

Jsou mylně vydávána za „decentralizované komunity“, ale jsou pravým opakem – jsou naprosto centralizovaná, jako klec pro křečky, kde jste domácím mazlíčkem. Jejich základní filozofií je závislost. Pokud žijete na místě, které je speciálně vytvořeno tak, aby eliminovalo vaši schopnost se o sebe postarat, pak jste otrokem. I když, aby bylo jasno, i otroctví může vypadat ušlechtile, pokud jsou lidé přesvědčeni, že jejich pouta jsou nezbytná pro dobro planety.

Prosím, lajkujte, sdílejte a přihlaste se k odběru tohoto kanálu, abychom mohli pokračovat ve sdílení zpráv, kterých se mainstream neodvažuje dotknout. Zůstaňte silní. Tento boj vyhrajeme.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x