Údaje VAERS uvádějí, že vakcíny proti COVID-19 zabily nejméně 140 000 Američanů

vakcíny proti COVID-19

Abychom si udělali představu o tom, jak nebezpečné jsou současné vakcíny proti COVID-19, stačí se podívat na čísla ve vládou schválené databázi VAERS.

vakcíny proti COVID-19

Jak možná víte, VAERS je zkratka pro Vaccine Adverse Event Reporting System (systém hlášení nežádoucích účinků vakcín). Tento systém společně spravují Americká centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Takto toto zařízení popisuje FDA na svých webových stránkách:

„VAERS je systém včasného varování, který slouží ke sledování nežádoucích účinků, k nimž dochází po očkování. VAERS je předním systémem komplexního programu monitorování bezpečnosti vakcín ve Spojených státech… VAERS poskytuje odborníkům na bezpečnost vakcín cenné informace, aby mohli posoudit možné bezpečnostní problémy vakcín, včetně nových vakcín COVID-19. Je obzvláště užitečný při odhalování neobvyklých nebo neočekávaných vzorců zdravotních problémů (nazývaných také „nežádoucí příhody“), které by mohly naznačovat možný bezpečnostní problém s vakcínou.“

Cílem systému VAERS, který byl založen v roce 1990, je zachytit co nejvíce nežádoucích reakcí na vakcíny a upozornit tak zdravotnické odborníky na možné problémy.

Níže uvedený graf sleduje počet úmrtí, která byla každoročně hlášena do systému VAERS od jeho založení. Jak můžete vidět, roční počty se od roku 1990 do roku 2020 držely na relativně stabilní úrovni a zpravidla se pohybovaly pod hranicí 400 případů. Kumulativní součet všech nahlášených úmrtí v těchto letech činí 5 178 (viz analýza VAERS zde).

To se však dramaticky změnilo koncem roku 2020, kdy byly zavedeny vakcíny proti COVID-19. V tu chvíli jsme svědky prudkého nárůstu hlášených úmrtí. Nárůst byl tak exponenciální, že přímka grafu vystřeluje téměř kolmo vzhůru.

graf

Zdroj grafu naleznete zde.

Ke 26. listopadu 2021 byl počet úmrtí hlášených VAERS v souvislosti s vakcínami proti Covidu 19 532. Je zarážející a zároveň objevné, že za posledních 11 měsíců bylo hlášeno více úmrtí v souvislosti s očkováním vakcínou proti Covidu než v souvislosti se všemi ostatními vakcínami dohromady za předchozí tři desetiletí.

To by mělo vyvolat nejrůznější varovné signály, protože to naznačuje, že s vakcínami proti Covidu může být něco vážně v nepořádku a že tyto narychlo schválené léčivé přípravky způsobují úmrtí v nebývalém rozsahu.

Počet 19 532 však neposkytuje přesný obraz o situaci. Abychom získali představu o skutečném stavu věcí, je třeba toto číslo upravit o dva velmi důležité faktory. První se týká povahy samotných údajů VAERS, druhý se týká způsobu jejich sběru.

Úprava pro kauzalitu
Nejprve je třeba si uvědomit, že ne všechna úmrtí nahlášená VAERS jsou způsobena vakcínami. Abychom pochopili proč, musíme pochopit rozdíl mezi časovou a příčinnou souvislostí. I když většina hlášených úmrtí obvykle nastane v relativně krátké době po očkování – obvykle v řádu dnů až týdnů – nemusí to nutně znamenat, že všichni, kteří zemřeli po podání vakcíny, zahynuli kvůli ní. V některých případech lidé, kteří se objevují mezi záznamy VAERS, zemřeli z příčin, které s vakcínou nesouvisely, a jen náhodou dostali injekci v časové blízkosti jejich úmrtí.

Abychom při posuzování údajů VAERS nepřeháněli, je důležité mít na paměti, že hlášené případy nemusí nutně znamenat příčinnou souvislost. Otázkou tedy zůstává, u jakého podílu záznamů VAERS lze prokázat příčinnou souvislost.

K tomuto posouzení nám pomohou výsledky recenzované studie, která se touto problematikou zabývala. Název studie zní „Hodnocení příčinné souvislosti nežádoucích účinků hlášených do systému hlášení nežádoucích účinků vakcín (VAERS).“ Studie byla zveřejněna v roce 2012 a můžete si ji prohlédnout na tomto odkazu v Národní lékařské knihovně.

Studie zjistila „jistou“ nebo „pravděpodobnou“ příčinnou souvislost mezi vakcínou a nežádoucím účinkem u 23 % záznamů v databázi VAERS. V dalších 20 procentech případů byla příčinná souvislost „možná.“

Abychom naše čísla nenavyšovali, budeme předpokládat, že určitá nebo pravděpodobná souvislost existuje pouze u 20 procent záznamů o úmrtí vložených do systému VAERS v souvislosti s vakcínami proti Covidu. Jinými slovy budeme předpokládat, že v 8 z 10 záznamů nebyly vakcíny příčinou úmrtí osoby. Tento opatrný postoj zaujmeme navzdory skutečnosti, že ve většině případů se strana podávající záznam – většinou zdravotníci – domnívala, že k nahlášenému úmrtí došlo v důsledku vakcíny. Jinak řečeno, budeme předpokládat, že se ohlašovatelé v 80 procentech případů mýlili.

Když upravíme údaj 19 532 o tuto proměnnou, získáme 3 906 (19 532 x 0,2). To by byl počet úmrtí, která lze podle záznamů VAERS s jistotou nebo pravděpodobně přičíst vakcínám proti Covidu.

Úprava o podhodnocené údaje
Toto číslo však přesně neodráží skutečný počet obětí vakcín. Je totiž dobře známo, že čísla VAERS jsou značně podhodnocená.

Toto podhodnocování je způsobeno řadou důvodů. Většina lékařů je například časově vytížena a nechce se jim podstupovat časově náročný administrativní proces vyplňování žádostí, za který nedostávají žádnou odměnu. Lékaře také obecně odrazuje prostředí, ve kterém pracují, od hlášení tohoto druhu údajů, aby nevrhali špatné světlo na farmaceutické výrobky, které jsou životním motorem moderní medicíny. Ať tak či onak, je neoddiskutovatelným faktem, že do databáze VAERS je nakonec nahlášen jen velmi malý zlomek skutečných nežádoucích účinků.

Řada autorit se domnívá, že tento podíl je jedno procento nebo méně. Jedním z nich je Dr. David A. Kessler, bývalý komisař FDA, který se na podporu své teze v článku z roku 1993 odvolává na studii, podle níž „je FDA hlášeno pouze asi 1 % závažných případů.“

Kessler by měl vědět, o čem mluví, protože kromě toho, že je vysoce postaveným úředníkem v oblasti veřejného zdraví, má také lékařský titul z Harvardu a právnický titul z Chicagské univerzity.

Kesslerův názor potvrdila zpráva Harvard Pilgrim Healthcare pro americké ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí z roku 2010, která dospěla k závěru, že „méně než 1 % nežádoucích účinků vakcín je hlášeno“ (viz strana 6 zprávy).

Ronald A. Kostoff je dalším významným vědcem, který se domnívá, že jedno procento je správný odhad. Ve své nedávné práci poznamenal, že „historicky se ukázalo, že VAERS hlásí přibližně 1 % skutečných nežádoucích účinků vakcín/očkování.“

Pokud mají tyto autority pravdu, pak je koeficient podhodnocení (URF) databáze VAERS 100.

Někteří výzkumní pracovníci používají ve svých analýzách konzervativnější URF, aby se ujistili, že jsou spíše na straně opatrnosti než naopak. Například Steve Kirsch ve svých výpočtech obvykle používá faktor podhodnocení 41. Nejnižší faktor URF, se kterým se autor tohoto článku setkal v pracích důvěryhodných analytiků, je 36. Abychom byli co nejkonzervativnější, budeme v naší analýze používat toto číslo.

Pokud tedy upravíme naše číslo VEARS o tuto proměnnou, získáme výsledek 140 616 (3 906 x 36). To by představovalo počet Američanů usmrcených vakcínami proti COVID-19 v období kratším než 12 měsíců počínaje polovinou prosince 2020 do 26. listopadu 2021.

Hodnocení
Mějte prosím na paměti, že výše uvedené údaje jsou velmi konzervativním odhadem, k němuž jsme dospěli za předpokladu 20 % příčinné souvislosti u hlášených úmrtí v databázi VAERS a faktoru podhodnocení 36. To je však pravděpodobně hrubé podcenění skutečné situace.

Při použití méně konzervativních předpokladů dospělo mnoho výzkumů k vyššímu počtu úmrtí. Steve Kirsch, Jessica Rose a Mathew Crawford například ve své práci odhadli, že si vakcíny k 28. srpnu 2021 pravděpodobně vyžádaly 150 000 životů.

Pokud bychom použili koeficient 100 (sto), který prosazují David A. Kessler, Ronald Kostoff a ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb, dospěli bychom k číslu 390 600 úmrtí způsobených vakcínami.

Je docela pravděpodobné, že tato čísla jsou blíže skutečnému počtu úmrtí na vakcíny než ta, která jsme získali na základě našich opatrných předpokladů.

Ať už je to jakkoli, můžeme se značnou mírou jistoty říci, že na základě údajů VAERS je velmi pravděpodobné, že vakcíny proti COVID-19 zabily nebo přímo přispěly k úmrtí nejméně 140 000 Američanů.

Pro představu, za necelých 12 měsíců zahynulo v důsledku očkování více než dvakrát tolik Američanů, než kolik jich přišlo o život během celé války ve Vietnamu.

Vakcíny proti COVID-19, které si v tak krátké době vyžádaly životy tolika lidí, jsou nejsmrtonosnějšími léčivy, která kdy byla uvedena do masového oběhu.

Autor: Vasko Kohlmayer

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x