Sumer: Mimozemský život v textoch

V roku 1849 sa anglický archeológ a prieskumník Sir Austen Henry Layard ocitol medzi ruinami starého Babylonu v južnej Mezopotámii. Práve tam objavil prvé zlomky toho, čo sa stalo jednou z najspornejších hádaniek archeológie – tabuľky s klinovým písmom. V tomto starom texte sú príbehy, ktoré sa záhadne podobajú na biblické príbehy o stvorení, božstvách a dokonca je v nich zmienka o veľkej potope a obrovskej arche ako útočisku pred ňou. Odborníci strávili desaťročia lúštením týchto zložitých symbolov. Jedným zo zaujímavejších aspektov klinového písma je vývin znakov od pôvodných piktogramov sumerského jazyka ku klinovitým ťahom akkadského a asýrskeho písma.

S myšlienkou, že táto stará civilizácia vedela o vzdialených hviezdnych systémoch a bola v kontakte s mimozemským životom, prišiel kontroverzný bádateľ a spisovateľ Zecharia Sitchin. Vo svojej knihe „Ancient Alien Theory“ (Teória starovekých mimozemšťanov) pripisuje začiatky mezopotámskej spoločnosti istému druhu bytostí známemu ako Anunnaki, ktorí pricestovali zo vzdialenej 12. planéty Nibiru.

Bohovia medzi nami
Najčastejšie diskutovanou témou týkajúcou sa tabuliek je pre archeológov pôvod Anunnaki. Príbehy sú oficiálne považované za metafory o stvorení. Zmienky o Anunnaki, ale s mnohými menami pozmenenými alebo inými, môžeme nájsť v ďalších textoch, hlavne v knihe Genezis v židovskom a kresťanskom náboženstve. Niet pochýb o tom, že príbehy o stvorení „neba a zeme“, myšlienka stvorenia na obraz vyššej bytosti ako aj známe príbehy o Adamovi a Eve či Noemovej arche líčia záhadne podobné vyobrazenia pôvodu nášho druhu. Otázkou ale je, či sú tieto tabuľky staršie ako Biblia, ktoré prvky týchto príbehov sú mýtom a koľko je v nich pravdy.

Existuje myšlienkový smer, ktorého záverom je, že nielenže planéta Nibiru existuje, ale aj že Anunnaki boli mocným mimozemským druhom schopným genetických experimentov a manipulácie. Presvedčivosť týchto argumentov podporuje aj nedávne zistenie vedcov, že pred približne 10000 rokmi pravdepodobne došlo ku globálnej katastrofe v podobe povodne. Mohlo dôjsť k veľkému úbytku ľudskej populácie a civilizácia začala opäť vznikať od nuly. Existovala „archa“ alebo nejaká loď, ktorá dokázala zachrániť malé percento populácie pre neskorší vznik novej civilizácie? Ak áno, bola to metafora mimozemskej vesmírnej lode alebo skutočná drevená loď? Prívrženci Sitchinovho myšlienkového smeru tvrdia, že ak to boli metafory, potom popisovali technológiu týchto mocných bytostí.

Kde sú teraz?
Zostáva otázka: Ak bol náš druh výsledkom genetického experimentu mimozemskej civilizácie, kde sú teraz naši stvoritelia? Takmer 31000 spomínaných starých hlinených tabuliek je dnes uložených v Britskom múzeu a väčšina z nich nebola doteraz preložená. Mnohé z textov sú len úlomkovité a neúplné a znemožňujú porozumieť celku.

Zaujímavé na klinovom písme je to, že v priebehu niekoľko tisíc rokov sa spôsob zapisovania jazyka zmenil dramaticky z ranej formy piktogramov k reinterpretácii starých znakov do zárezov klinového tvaru v niekoľkých neskorších mezopotámskych civilizáciách a neexistuje žiadne jednotné pravidlo pre preklad.

Destička ze Sumeru
Destička ze Sumeru

Na obrázku vidíme príklad klinového písma, ktoré umožnilo pisárovi efektívne využiť jeden nástroj odtlačením do mäkkej hlinenej tabuľky smerom sprava doľava. Ako sa vyvíjali jazyky, vyvíjalo sa aj písmo a medzi rokmi 4000 a 500 p.n.l. sa významy slov zmenili, aby odrazili vplyv Semitov, ktorí dobyli Mezopotámiu. V pôvodnej forme mohol mať piktogram rôzne významy v závislosti od kontextu. Časom sa písmo stále viac menilo a počet znakov sa znížil z 1500 na 600.

Ale prečo Zem?
Sitchin zastáva nezvyčajný pohľad na dôvod prítomnosti Anunnaki tu na Zemi. Podľa jeho výskumov sa tieto bytosti „vyvinuli po tom, ako Nibiru vstúpila do slnečnej sústavy a po prvýkrát prišli na Zem pravdepodobne pred 450000 rokmi. Hľadali tu minerály – hlavne zlato, ktoré aj našli a ťažili v Afrike. Sitchin tvrdí, že títo „bohovia“ boli obyčajní pracovníci koloniálnej expedície vyslanej z planéty Nibiru na Zem.“

Túto teóriu akademici a uznávaní archeológovia na celom svete zamietli ako absurdnú. Je veľa teoretikov zaoberajúcich sa starovekými mimozemšťanmi, ktorí zamietajú Sitchinove teórie kvôli nedostatku empirických dôkazov a jeho preklad tabuliek neuznávajú ani mnohí experti na klinové písmo.

Napriek tomu niektorí moderní výskumníci veria, že časti Sitchinovej práce sú opodstatnené a mohli by pomôcť pri prekladoch ďalších tabuliek a vytvorení kontextu pre mená a príbehy o starovekých ľuďoch. K týmto novým výskumníkom patrí napr. Michael Tellinger, ktorý sa domnieva, že našiel presvedčivé dôkazy podporujúce Sitchinove nepodložené tvrdenia z minulého storočia. Tellinger tvrdí, že existujú dôkazy ťažby zlata v častiach južnej Afriky a že niektoré odkazy v Sitchinových prekladoch sumerských textov by sa mohli týkať skutočných miest v tejto časti sveta s pamiatkami a megalitickými štruktúrami, ktoré sa zhodujú s príbehmi.

Zdroj: (1) (2)

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x