Tag Archives: Zecharia Sitchin

Sumer: Mimozemský život v textoch

V roku 1849 sa anglický archeológ a prieskumník Sir Austen Henry Layard ocitol medzi ruinami starého Babylonu v južnej Mezopotámii. Práve tam objavil prvé zlomky toho, čo sa stalo jednou z najspornejších hádaniek archeológie – tabuľky s klinovým písmom. V tomto starom texte sú príbehy, ktoré sa záhadne podobajú na biblické príbehy o stvorení, božstvách a dokonca je v nich zmienka o veľkej potope a obrovskej arche ako útočisku pred ňou. Odborníci strávili desaťročia lúštením týchto zložitých symbolov. Jedným zo zaujímavejších aspektov klinového písma je vývin znakov od pôvodných piktogramov sumerského jazyka ku klinovitým ťahom akkadského a asýrskeho písma.