Psychopatičtí politici: Představitelé „otrokářské společnosti“

Psychopatičtí politici

Pokud člověk nepochopí povahu a motivaci těch, kteří na něj útočí, nemůže vymyslet strategii, jak je překonat. A právě teď je životně důležité takovou strategii vymyslet, abychom mohli zatočit s politickým systémem, který má ve svém názvu napsáno „psychopat.“

Psychopatičtí politici

Člověk nemusí být profesionální psycholog nebo psychiatr, aby rozpoznal příznaky zatvrzelého politického psychopata. Jsou patrné pokaždé, když se člověk podívá na „zprávy“ v mainstreamových médiích. Po krátké době člověk pozná, že „to, co říkají“, a „to, co dělají“, je velmi často přesně opačné a že dvojí řeč je velmi charakteristická pro převracení reality, které praktikují satanisté.

Proto když si zapnete televizi, abyste se podívali na „zprávy“, to, co vidíte, je „psychopatický obrat dne.“ Skutečnost, že nereagujete vypnutím televizoru, znamená, že stále nejste schopni rozeznat pravdu od lži. Nebo, ve vzácných případech, že se díváte proto, abyste studovali vzorce chování profesionálních lhářů.

Zde je nedávný příklad toho, jak stát používá své psychopatické dvojsmysly, aby „udělal svou práci.“

Ve smlouvě, kterou polská hierarchie použila k zavedení nových elektromagnetických kabelů do domácností, se v preambuli smlouvy (květen 2020) uvádí, že tyto kabely jsou nutné pro „zlepšení komunikace“ v boji proti šíření Covid-19, a že by se proto člověk měl řídit zdravým rozumem a nebránit se instalaci těchto (nadzemních) kabelů a zařízení, které k nim patří.

Když člověku spadne čelist nad naprostou drzostí a absurditou tohoto prohlášení, bleskne mu hlavou myšlenka: „Používají kódovaný jazyk (double speak), aby nám řekli, že tyto kabely se pokládají proto, aby napomohly šíření elektronických pulzů 5G spojených s nemocemi zhoršenými kovovými prvky ukrytými v „takzvaných vakcínách“ Covid.“

Takových podvodných triků je v současné době celá řada. Skutečnost, že jsou široce přijímány těmi, jimž mají „pomáhat“ – je dána tím, že většina společnosti funguje na principu pasivního otrockého vztahu s politickými autoritami, které řídí jejich země.

V politickém podvodu, který obklopuje Velký reset/zelenou dohodu WEF, najdeme naprosto zřejmý případ krádeže. Přesněji řečeno, krádež dlouhodobého holistického programu raného ekologického hnutí pro biologicky rozmanité svěřenství země.

Vize WEF spočívá v překroucení této ekologicky příznivé vize a její přeměně v globální politický nástroj k prosazení fašistického odvážného nového světa syntetických potravin Klause Schwaba, roboticky mechanizovaného zemědělství, „znovudobytých“ soukromých lesů a „chytrých měst“ poháněných 5G pro vyděděné obyvatele venkova a nadbytečné zemědělce.

Překroucením skutečného ekologického přístupu k hospodaření s půdou do důkladně pokřivené a falešné podoby se slova „zelený“ stoprocentně zmocnila kabala Nového světového řádu / Velkého resetu. Vyzkoušené a osvědčené skutečné zelené přístupy byly uzurpovány ve prospěch makroprůmyslových a digitálních mechanizačních programů k dosažení posvátného cíle „nulových emisí uhlíku.“ Pokud by něco takového jako nulový uhlík vůbec mohlo existovat – nikdo z nás by nemohl dýchat.

Jak se únos provádí?

V knize „Politická ponerologie – věda o podstatě zla“ autor, psycholog Andrew M. Lobaczewski, hovoří o „zaklínacích technikách“ psychopatů a o tom, jak se jimi vyzařované myšlenkové vzorce „zmocňují lidských myslí a zákeřně ničí jejich způsob uvažování a schopnost využívat zdravý selský rozum.“ Dále uvádí: „Tato role se ukázala jako zásadní, protože jejich činnost jako fanatických vůdců nebo zaklínačů v různých ideologiích otevírá dveře psychopatickým jedincům a pohledu na svět, který chtějí vnutit.“

V případě „zeleného hnutí“ jsou vládní technokraté vybízeni k tomu, aby se pustili do práce svými dobře nacvičenými technikami „zaklínačství“ při formování centralizované shora řízené protilidské „zelené“ agendy, která ohýbá skutečnou zelenou ideologii do jejího přesného opaku, avšak způsobem, který hypnotizuje její stoupence, aby si mysleli, že musí jít pouze o „politicky regulované“ rozšíření jejich původní ideové věci.

Mnoho prvních průkopníků skutečného zeleného myšlení se dopustilo zásadní chyby, když tento proces politizace považovali za nezbytnou součást toho, že se „konečně dostali“ do mocenského domu politického statu quo a do domény národních/mezinárodních tvůrců pravidel. Situaci ještě zhoršuje představa egoistických vedoucích představitelů nevládních organizací, že se stanou významnými osobnostmi na národní/světové scéně, jakmile je vláda zahrne do svého chladného objetí.

Objetí krajty, která rozdrtí pravdu a znovu ji složí jako lež.

Touto formou triku se falešná věda, která stojí za globálním oteplováním, nulovými emisemi uhlíku, zelenou dohodou a čtvrtou průmyslovou revolucí, přetavila ve zdánlivě autoritativní hlas, který tvrdí, že má patent na „jediný způsob záchrany planety.“

Takzvaná alternativní energetická „řešení“ globálního oteplování, která se skrývají pod heslem „Green Deal“, například rozsáhlé větrné farmy, hektary solárních panelů a obří průmyslové zemědělské projekty, které v současnosti vnucují psychotičtí političtí vládci, jsou velkým zkreslením skutečných empirických řešení v lidském měřítku, která navrhují skuteční ekologičtí praktici a hluboce myslící zemědělci.

Ty se zrodily z citlivosti pro lokální systémy soběstačnosti, které osvobozují lidstvo od korporátních gigantů, jež mají v rukou své neomezené finanční pravomoci, aby zničily vše, co zavání oživením zdravého rozumu a tvůrčí představivosti v lidském měřítku.

Tyto pragmatické pracovní modely se pod vedením dnešních patologických vůdců proměnily z neškodných nástrojů osvobození v tvrdé nástroje potlačování a dominantní formy technofašismu.

Zločinecká kabala Deep State, která řídí a zavádí „velký plán“, jsou megalomani, kteří nenávidí život a jejichž psychický stav naznačuje přímou příslušnost k satanistické indoktrinaci. Satanismus koneckonců vyžaduje převrácení všech hodnot a udává tón kurzu, který vytyčují budovatelé politických impérií. Nemůže být náhodou, že britská Dolní sněmovna má přímo ve svých westminsterských prostorách dvě zednářské lóže.

Démoni převracejí vše, čeho se dotknou. Psychopat používá stejný trik. A „politická“ odrůda se pustila do převracení všech profesních sfér společnosti. Tak se ze vzdělání stává indoktrinace, z lékařů původci nemocí, z právníků základní nespravedlnost, z vědy redukce života na gen a z náboženství indoktrinace na formuli proti životu, která vede k tomu, že duchovního člověka nahradí trans-člověk bez duše.

Rozšířená politická patokracie nezávisí na tom, zda se všichni politici stanou schizoidními. Vyžaduje pouze, aby několik vůdčích osobností, které mají tuto vlastnost, prosazovalo psychopatickou agendu proti životu jako součást schématu „stranické loajality.“ Tím je zajištěn dostatečný konformismus, aby se ostatní přizpůsobili, „očarováni“ podlidskými vibračními vlnami, které tyto klíčové osobnosti vytvářejí.

Abychom „my lidé“ toto kouzlo zlomili, musíme si uvědomit, že ve stínu nás samých existuje stát, který je schopen pokřivit naše přirozené emoce v něco chladného, lhostejného a zbaveného lásky.

To může jen přibližně odpovídat skutečnému stavu, který zažívá psychopat – ale tím, že se dotkneme této sféry, můžeme začít chápat něco o stavu existence, který v této době hraje klíčovou roli, a přesto se zdá, že se vymyká našemu chápání.

Jinými slovy, můžeme „zpětně analyzovat“ psychologii démona, která dává psychopatovi jeho temnou ničivou moc a schopnost prostřednictvím takových profesí, jako je bankovnictví a vedení společností, ovládnout a udržet si kontrolu nad velmi velkým procentem světové populace.

Jejich schopnost tak činit je z velké části řízena neochotou zkoumat temné stránky nás samých a/nebo života jako takového. Politický psychopat přežívá, protože příliš málo „normálních“ lidí se snaží vstoupit na jeho území a začít svítit baterkou tam, kde se temnota zdá být nejneprostupnější.

Jakmile však do onoho temného místa proniknou, pocit nedobytnosti se rozplyne. Arogance je zlomena. Moc páchat zlo je nenávratně proražena.

Naším úkolem je uvědomit si, že naše Bohem dané síly jsou mnohem mocnější než pokřivené energetické pole, jehož cílem je oklamat lidstvo, aby považovalo lež za pravdu.

Jako ti, kdo jsou předurčeni převzít kormidlo planety Země, je naším zvláštním úkolem osvítit a zbavit démony moci. Není před ním úniku. Proto jsme sem v této době přišli.

Všichni, kdo stále nedokážou rozpoznat podstatu zla a „umění lhát“, se musí stát sebepsychology a zjistit, odkud se bere tato schopnost překrucovat pravdu v její opak… Jedině tak může být nemoc napravena a svět vyveden z temnoty na světlo.

Démonické síly představují neosvícenou stránku nás samých. Odmítnutí vědomí. Stav smrti nad stavem života. V tomto stavu jsou všichni démoni. Politický psychopat počítá s tím, že vy i já takoví zůstaneme. Spoluviníky při potlačování osvícení.

Jakmile toto kouzlo zlomíme, jejich moc nad námi se ztratí – a my jsme svobodní.

Zdroj

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x