Zatímco vlády uměle snižují poptávku po tradičních energetických produktech, jako je uhlí, ropa a plyn, banky napomáhají „energetickému přechodu“ tím, že udržují vysokou inflaci, aby zastavily hospodářský pohyb. Cílem...
Celý článek »