Představujeme zde náš výzkum přítomnosti grafenu ve vakcínách proti COVID-19. Provedli jsme náhodný screening nanočástic podobných grafenu viditelných v optickém mikroskopu v sedmi náhodných vzorcích lahviček od čtyř různých...
Celý článek »