Zprávy

Světové ekonomické fórum tvrdí, že misinformace jsou největším rizikem pro společnost… přitom všude šíří misinformace

Nová zpráva globalistů ze Světového ekonomického fóra označila „misinformace a dezinformace“ za největší nebezpečí pro společnost. Ve své zprávě nazvané „The Global Risks Report 2024“ tvrdí: „Jako nejzávažnější globální riziko, které se očekává v příštích dvou letech, se objevují zahraniční…