Ve Velké Británii dochází k nárůstu nekovidových úmrtí